Aktuelt

Ved å klikke på lenkene under finner du informasjon om søknadsfrister, høringsfrister og annet som er aktuelt nå

Informasjon sortert på dato

01. august: Informasjon angående nye tømmekalendere

21. august: Skolestart - Informasjon om tidspunkt for start ved den enkelte grunnskole 

01.september: Søknadsfrist Alf Mjøens kulturlegat 2017

Halvårlige møter og informasjon 

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser høsten 2017

Septikrenovasjon 2017: Ukene 23 - 34 

Gratis utlån av el-sykler

Fra 30. mai blir fakturaer sendt til deg som innbygger digitalt. Les mer hva dette betyr for deg ved å klikke på denne lenken

Ambulerende skjenkebevilling: Vi har innført elektronisk søknadsskjema for skjenkebevilling for enkeltanledning. Klikk på linken og logg deg inn via ID-porten

Arealplaner på høring

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Plannavn Merknadsfrist
  Biri omsorgssenter 04.09.2017
  Kopperud bydelssenter 23.08.2017
  Del av Hunndalen sentrum 15.08.2017
  Hovdetoppen 21.06.2017
  Åskollvegen 20.06.2017
     
Reguleringsplaner til offentlig ettersyn Plannavn Høringsfrist
  Amsrud masseuttak 30.08.2017
  Kvartal 23 30.08.2017
  Rambekkvegen 9 30.08.2017
     
Vedtatte reguleringsplaner Plannavn Klagefrist
  Sommero 03.08.2017

Andre pågående arealplaner finner du her.

Besøksadresse:

Øvre Torggate 26
2815 Gjøvik
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00