Aktuelt

Ved å klikke på lenkene under finner du informasjon om søknadsfrister, høringsfrister og annet som er aktuelt nå

  

Informasjon sortert på dato

26. Februar: AVTALEGIRO og AVTALEGIRO med eFakturavarsling på kommunale eiendomsgebyrer for 1. termin 2018 med forfall 26.02 har ikke kommet i nettbank til kundene.

Det arbeides med å løse problemet.

 

Halvårlige møter og informasjon 

OBS! Utvidet båndtvang med umiddelbar virkning

Hvor mye snø tåler taket ditt?

Bredbåndutbygging i Snertingdal

Møteplass våren 2018 for deg som har fått demens

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser våren 2018

Gratis utlån av el-sykler

Arealplaner på høring

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Plannavn Merknadsfrist
  Skjerven næringspark 03.04.2018
  Sigstadplassen 14.02.2018
  Øvre Gjøvik gård 06.12.2017
  Del av kvartal 13 - studenten 25.09.2017
  Kopperud bydelssenter 23.08.2017
  Del av Hunndalen sentrum 15.08.2017
     
Reguleringsplaner til offentlig ettersyn Plannavn Høringsfrist
  Åndalen pukkverk 11.04.2018
  Niels A. Nielsens veg 11.04.2018
  Sagstugrenda boligområde 11.04.2018
  Kvartal 14 07.02.2018
  Biri omsorgssenter 07.02.2018
  Mustad og Kallerud 25.10.2017
  Røverdalen 25.10.2017
     
Vedtatte reguleringsplaner Plannavn Klagefrist
  Disetsvingen 09.11.2017
  Kirkeby sør bydelssenter 09.11.2017
  Vinterhugu 09.11.2017
     
Mindre endring    
   Skoglund øst   
Godkjent planprogram     
  Ny sentrumsadkomst fra RV.4  

Andre pågående arealplaner finner du her.

Besøksadresse:

Øvre Torggate 26
2815 Gjøvik
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00