Aktuelt

14. juni: Ny informasjon fra brannvesenet angående grilling/åpen ild

Informasjon sortert på dato

20.juni:  Onsdag den 20.juni vil servicetorget stenge klokken 13.00 og ut dagen, grunnet intern samling.

25. juni: Betalingsfrist kommunale gebyrer (2. termin 2018).

01. juli: Alle vannforsyningssystem skal registreres

21. september: Alzheimdagen i Oppland 2018 - Fyrverkeriet kulturhus, Raufoss

Halvårlige møter og informasjon 

Oversikt over tømming av septik i spredt bebyggelse 2018  

Bredbåndutbygging i Gjøvik kommune

Åpne temamøter om demens

Regler for bruk av droner - Using drones

OBS! Utvidet båndtvang med umiddelbar virkning

Møteplass våren 2018 for deg som har fått demens

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser våren 2018

 

Arealplaner på høring

 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Plannavn Frist for innspill
  Biri idrettspark 21.06.2018
  Askimfeltet 14.05.2018
  Store Slaggveg 14 02.05.2018
  Sykkelveg langs Føllingstads veg 30.03.2018
  Sigstadplassen 14.02.2018
  Øvre Gjøvik gård 06.12.2017
  Del av kvartal 13 - studenten 25.09.2017
  Kopperud bydelssenter 23.08.2017
  Del av Hunndalen sentrum 15.08.2017
     
Reguleringsplaner til offentlig ettersyn Plannavn Høringsfrist
  Røverdalen studentboligblokker og parkeringsanlegg 11.05.2018
  Dalborgmarka miljøpark 11.05.2018
  Skolegata 8 11.04.2018
  Åndalen pukkverk 11.04.2018
  Niels A. Nielsens veg 11.04.2018
  Sagstugrenda boligområde 11.04.2018
  Mustad og Kallerud 25.10.2017
     
Vedtatte reguleringsplaner Plannavn Klagefrist
  Kvartal 23 30.05.2018
  Kvartal 14 30.05.2018
  Biri omsorgssenter 25.04.2018
     
Mindre endring    
     
Godkjent planprogram     
  Skjerven næringspark  
  Ny sentrumsadkomst fra RV.4  

Andre pågående arealplaner finner du her.

Utbyggingsavtaler

Varsel om oppstart Avtalenavn Frist for innspill
  Askimfeltet  11.05.2018
     
Offentlig ettersyn Avtalenavn Høringsfrist
  Røverdalen studenboliger og p-hus 11.05.2018
     
Vedtatte avtaler Avtalenavn Klagefrist
   

  

Vegnavn

Høring vegnavn Område Frist
  Sagstugrenda 18.04.2018
     

Besøksadresse:

Øvre Torggate 26
2815 Gjøvik
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00