Aktuelt

Ved å klikke på lenkene under finner du informasjon om søknadsfrister, høringsfrister og annet som er aktuelt nå

Invitasjon: Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser våren 2017

Septikrenovasjon 2017: Ukene 18 - 22

 

07. april - 12. mai:

30. april: Kjell Nordviks fond - søknadsfrist 2017

01.mai: Søknadsfrist arrangørstøtte

01.mai: Søknadsfrist arrangørstøtte større kulturprosjekter/-arrangement/-festivaler

02. mai: Frist for tilbakemelding angående bredbåndsdekning i kommunen

12.+13. mai: Bil i Byen 2017 - Storgata og Sommerfeldtsgate vil være stengt f.o.m. 12.05 kl 1700 tom 13.05 kl 16.00.

14.mai: Søknadsfrist kulturmidler/statlige aktivitetsmidler

15. mai: Ny felles renovasjonsforskrift for Gjøvikregionen

20.mai: Tilskudd til frivillig virksomhet som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling i Gjøvik kommune  

GATEBRUKSPLAN FOR GJØVIK SENTRUM på høring med frist 28. april 2017. Les mer her

 

AREALPLANER PÅ HØRING:

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Plannavn Merknadsfrist
  Dalborgmarka miljøpark 12.05.2017
  Niels A Nielsens veg 09.05.2017
  Rv. 4 Ramberget - Kolberg 24.04.2017
     
Reguleringsplaner til offentlig ettersyn Plannavn Høringsfrist
     
Vedtatt reguleringsplaner Plannavn Klagefrist
     
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00