Aktuelt

Ved å klikke på lenkene under finner du informasjon om søknadsfrister, høringsfrister og annet som er aktuelt nå

Informasjon sortert på dato

30. november: Nå kan du se kommunestyremøter på nett-tv

01. - 12. desember: Støyende arbeid langs Gjøvikbanen

10. desember: Frist for å lese av vannmåler

01. januar 2018: Arnkværn Miljø og Renovasjon AS overtar all septiktømming i Gjøvik kommune

Halvårlige møter og informasjon 

Gjøvik kommune lanserer portalen MinEiendom

1. januar 2018 overtar kommunene ansvar for borgerlige vigsler

Møteplass våren 2018 for deg som har fått demens

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser høsten 2017

Gratis utlån av el-sykler

Ambulerende skjenkebevilling: Vi har innført elektronisk søknadsskjema for skjenkebevilling for enkeltanledning. Klikk på linken og logg deg inn via ID-porten

Arealplaner på høring

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Plannavn Merknadsfrist
  Øvre Gjøvik gård 06.12.2017
  Del av kvartal 13 - studenten 25.09.2017
  Biri omsorgssenter 04.09.2017
  Kopperud bydelssenter 23.08.2017
  Del av Hunndalen sentrum 15.08.2017
  Hovdetoppen 21.06.2017
  Åskollvegen 20.06.2017
     
Reguleringsplaner til offentlig ettersyn Plannavn Høringsfrist
  Mustad og Kallerud 25.10.2017
  Røverdalen 25.10.2017
  Sagstugrenda 15.10.2017
  Amsrud masseuttak 30.08.2017
  Kvartal 23 30.08.2017
  Rambekkvegen 9 30.08.2017
     
Vedtatte reguleringsplaner Plannavn Klagefrist
  Disetsvingen 09.11.2017
  Kirkeby sør bydelssenter 09.11.2017
  Vinterhugu 09.11.2017
  Sommero 03.08.2017
     
Mindre endring    
   Skoglund øst   
Godkjent planprogram     
  Ny sentrumsadkomst fra RV.4  

Andre pågående arealplaner finner du her.

Besøksadresse:

Øvre Torggate 26
2815 Gjøvik
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00