Aktuelt

Ved å klikke på lenkene under finner du informasjon om søknadsfrister, høringsfrister og annet som er aktuelt nå

Informasjon om mulig flom

Yogainstruktører søkes til "Yoga i parken"

Informasjon sortert på dato

24. april og 3. mai: Kurs for aktivitetsvenner

26. - 29. april: Støyende arbeid langs forskjellige strekninger på Gjøvikbanen

30. april: Søknadsfrist Kjell Nordviks fond

11. mai: Frist for å gi innspill til søknad og tilskudd til bredbåndsutbygging

23. mai: Åpent temamøte om demens

01. juli: Alle vannforsyningssystem skal registreres

Halvårlige møter og informasjon 

Oversikt over tømming av septik i spredt bebyggelse 2018 

OBS! Tømming av septik i spredt bebyggelse er utsatt 14 dager (10.04.18)

 

Bredbåndutbygging i Gjøvik kommune

Åpne temamøter om demens

Regler for bruk av droner - Using drones

OBS! Utvidet båndtvang med umiddelbar virkning

Hvor mye snø tåler taket ditt?

Møteplass våren 2018 for deg som har fått demens

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser våren 2018

Gratis utlån av el-sykler

Arealplaner på høring

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Plannavn Frist for innspill
  Askimfeltet 11.05.2018
  Store Slaggveg 14 02.05.2018
  Skjerven næringspark 03.04.2018
  Sykkelveg langs Føllingstads veg 30.03.2018
  Sigstadplassen 14.02.2018
  Øvre Gjøvik gård 06.12.2017
  Del av kvartal 13 - studenten 25.09.2017
  Kopperud bydelssenter 23.08.2017
  Del av Hunndalen sentrum 15.08.2017
     
Reguleringsplaner til offentlig ettersyn Plannavn Høringsfrist
  Røverdalen studentboligblokker og parkeringsanlegg 11.05.2018
  Dalborgmarka miljøpark 11.05.2018
  Skolegata 8 11.04.2018
  Åndalen pukkverk 11.04.2018
  Niels A. Nielsens veg 11.04.2018
  Sagstugrenda boligområde 11.04.2018
  Kvartal 14 07.02.2018
  Mustad og Kallerud 25.10.2017
     
Vedtatte reguleringsplaner Plannavn Klagefrist
  Biri omsorgssenter 25.04.2018
     
Mindre endring    
   Skoglund øst   
Godkjent planprogram     
  Ny sentrumsadkomst fra RV.4  

Andre pågående arealplaner finner du her.

Utbyggingsavtaler

Varsel om oppstart Avtalenavn Frist for innspill
  Askimfeltet  11.05.2018
     
Offentlig ettersyn Avtalenavn Høringsfrist
  Røverdalen studenboliger og p-hus 11.05.2018
     
Vedtatte avtaler Avtalenavn Klagefrist
   

  

Vegnavn

Høring vegnavn Område Frist
  Sagstugrenda 18.04.2018
     

Besøksadresse:

Øvre Torggate 26
2815 Gjøvik
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00