Aktuelt

Nødvann i tørketida - hva gjør du hvis du går tom for vann i brønnen?

Pressemelding fra landbrukets brannvernkomité

14.august: Oppdatert informasjon - bålbrenning, grilling

Informasjon sortert på dato

16: juni: Vanningsforbud i Biri og Snertingdal
Det innføres i dag - mandag 16. juli - vanningsforbud med øyeblikkelig virkning for abonnenter i Biri og Snertingdal. Vanning med kanne er fortsatt tillatt

01. juli: Alle vannforsyningssystem skal registreres

19. juli: Beredskap vannsituasjonen

20. august: Skolestart - tidspunkt for de  forskjellige skolene

01.september: Søknadsfrist Alf Mjøens kulturlegat

10.september: Søknadsfrist kulturstipend

10.september: Frist for å forslå kandidater til Gjøvikprisen

10.september: Frist for å foreslå kandidater til idrettsstipend

10.september: Frist for å forslå kandidater til Frivilligprisen

10.september: Frist for å foreslå kandidater til Støttekontaktprisen

21. september: Alzheimerdagen i Oppland 2018 - Fyrverkeriet kulturhus, Raufoss

17. oktober: Konferanse om Gjøvikbanen og Rv4

Halvårlige møter og informasjon 

Fra 1. august 2018, har alle kommunale skoler postadresse: "skolens navn", Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik.

Fotografering av vegnettet i Gjøvik i sommer

Har du en nedgravd oljetank i hagen?

Byregnskapet 2017 - Tallene som viser tendensene, hvor vi vokser og hvor vi har noe å hente. Les og kjenn litt stolthet – denne byen er du med på å bygge

Tømming av septik i spredt bebyggelse:

Tømming ukene 27 - 38
Oversikt over tømming av septik i spredt bebyggelse 2018  

 

Bredbåndutbygging i Gjøvik kommune

Åpne temamøter om demens

Regler for bruk av droner - Using drones

Møteplass våren 2018 for deg som har fått demens

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser våren 2018

 

Arealplaner på høring

 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Plannavn Frist for innspill
  Snertingdalsvegen 1712 31.08.2018
   Farverikvartalet 30.06.2018
  Biri idrettspark 21.06.2018
  Askimfeltet 14.05.2018
  Store Slaggveg 14 02.05.2018
  Sykkelveg langs Føllingstads veg 30.03.2018
  Sigstadplassen 14.02.2018
  Øvre Gjøvik gård 06.12.2017
  Kvartal 10 30.11.2017
  Del av kvartal 13 - studenten 25.09.2017
  Kopperud bydelssenter 23.08.2017
  Del av Hunndalen sentrum 15.08.2017
     
Reguleringsplaner til offentlig ettersyn Plannavn Høringsfrist
  Landingsplass for helikopter ved Gjøvik sykehus 29.08.2018
  Store Slaggveg 9 29.08.2018
  Åskollvegen 29.08.2018
  Campus Gjøvik 29.08.2018
  Ramberget - Kolberg 26.08.2018
  Røverdalen studentboligblokker og parkeringsanlegg 11.05.2018
  Skolegata 8 11.04.2018
  Mustad og Kallerud 25.10.2017
     
Vedtatte reguleringsplaner Plannavn Klagefrist
  Sagstugrenda boligområde 03.08.2018
  Åndalen pukkverk 20.07.2018
  Kragebergvegen gang- og sykkelveg 20.07.2018
  Dalborgmarka miljøpark 20.07.2018
  Niels A. Nielsens veg 1 20.07.2018
  Kvartal 23 30.05.2018
  Kvartal 14 30.05.2018
  Biri omsorgssenter 25.04.2018
     
Mindre endring    
     
Godkjent planprogram     
  Skjerven næringspark  
  Ny sentrumsadkomst fra RV.4  

Andre pågående arealplaner finner du her.

Utbyggingsavtaler

Varsel om oppstart Avtalenavn Frist for innspill
  Askimfeltet  11.05.2018
     
Offentlig ettersyn Avtalenavn Høringsfrist
  Røverdalen studenboliger og p-hus 11.05.2018
     
Vedtatte avtaler Avtalenavn Klagefrist
   

  

Vegnavn

Høring vegnavn Område Frist
  Sagstugrenda 18.04.2018
     

Besøksadresse:

Øvre Torggate 26
2815 Gjøvik
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00