Hva kan vi hjelpe deg med?

Nyheter

INSTRUKTØRER SØKES

Vil du være frivillig instruktør for sommerens herligste yogatilbud i Gjøvik?

Les mer

DELER DU BRØNN MED NABOEN?

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Les mer

INFORMASJON OM MULIG FLOM

Ved starten av april er utsiktene til flom store, men den endelige prognosen vil ikke være klar før i starten av mai. Den avhenger av temperaturen, spesielt på natta, nedbøren og hvordan vannstanden i Mjøsa og vassdragene ovenfor utvikler seg.

Les mer

STATLIGE MIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK 2018

Gjøvik kommune er med under Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin tilskuddsordning "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn." Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser. Ordningen retter seg mot barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert.Det vil bli lagt vekt på samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor.Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.Tilskuddet lyses ut med forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.Søknad sendes gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Sjekk linker og adresser under "Aktuelt nå"

Les mer

UTVIDET BÅNDTVANG

Det innføres utvidet båndtvang i hele Gjøvik kommune med umiddelbar virkning

Les mer

GASELLELUNSJ

18 bedrifter fikk utnevnelsen "gaselle" av Dagens næringsliv i høst. Disse ble invitert til lunsj 8. januar, der ordfører takket hver og en av gasellene for innsatsen.

Les mer

Nyhetsarkiv