Hva kan vi hjelpe deg med?

Nyheter

GJØVIK KOMMUNE TAR OPP LÅN

Gjøvik kommune tar opp lån på 450 millioner kroner

Les mer

Dette har vi ventet på så lenge

Det er nok helt sikkert nyheter som er viktigere enn denne, men for oss i Gjøvik kommune er det en viktig milepæl som er nådd.

Les mer

GOD SKATTEINNGANG I 2016

Gjøvik kommunes skatteinngang endte på ca. 16 mill. kr mer enn budsjettert.

Les mer

Mulighet for å søke om penger

Gjøvik kommune er med under Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin tilskuddsordning "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn." Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser. Ordningen retter seg mot barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert.Det vil bli lagt vekt på samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor.Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.Tilskuddet lyses ut med forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.Søknad sendes gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Sjekk linker og adresser under "Aktuelt nå"

Les mer

GJØVIK KOMMUNES SKATTE- OG AVGIFTSVEDTAK FOR 2017

Gjøvik kommunestyre har i møte 15. desember 2016 i sak 149/16 fattet følgende vedtak: For inntektsåret 2017 legges det maksimale skatteøret som Stortinget vedtar til grunn for personlige skatteytere.

Les mer

IKKE SKYLL FETTET NED I VASKEN

Hvis du skyller fettet fra ribba, pinnekjøttet eller smultringene ned i toalettet eller i vasken, tettes avløpsrørene og kan tiltrekke seg rotter.

Les mer

Nyhetsarkiv