Hva kan vi hjelpe deg med?

Nyheter

MØBLER TIL LAG OG FORENINGER

I forbindelse med at Gjøvik rådhus nå skal rehabiliteres, vil det bli en del møbler til overs og som vi ønsker å gi bort til frivillige lag og foreninger registrert i Gjøvik kommune. Det blir visning med reservasjon av møbler, ONSDAG 8. MARS KL.16.00 Oppmøte utenfor rådhuset(Borggården), og henting av møbler blir TIRSDAG 28. MARS kl.16.00. Det er svært viktig at reserverte møbler blir hentet denne dagen. Vi har en veldig stram tidsplan i forbindelse med flyttingen, så de oppgitte tidspunktene blir veldig absolutte.Vi vil, naturlig nok, så langt det er mulig gjenbruke møbler i det midlertidige rådhuset i Øvre Torvgate 26 og i våre øvrige kommunale bygg. Vi har pr. dags dato ikke helt oversikt over hva som blir tilgjengelig for de frivillige lag og foreningene, men det vil bli kontorpulter (store og noen med hev-/senk-funksjon), hyller, skap, små møtebord og møtestoler til overs. Møblene er av god kvalitet. De frivillige lagene og foreningene må selv stå for alt arbeid og kostnader til eventuell demontering og flytting. Av helt naturlige årsaker vil det ikke være anledning til visning/reservering og henting av møbler på andre tidspunkter enn beskrevet ovenfor. Det forutsettes at reserverte møbler blir hentet for å unngå ekstra kostnader for kommunen ved at vi må avhende møbler som er reservert. Og enda en liten ting: det nytter ikke verken å ringe til kommunen eller møte opp i rådhuset for sjekke om vi har det eller det til overs. Det ser dere først den 8.mars:) Velkommen da.

Les mer

KOMMUNENS UREVIDERTE REGNSKAP 2016

Overskudd i 2016. Gjøvik kommunes ureviderte regnskap for 2016 visert et netto driftsresultat på om lag 90,6 mill. kr, dvs. 3,9 % av totale driftsinntekter.

Les mer

Hjemmesidene våre nå på de aller fleste språk

Endelig blir hjemmesidene våre nå tilgjengelige for alle som ikke behersker norsk så godt. Ved å klikke på flaggsymbolet øverst på siden får du mulighet til å velge et stort antall språk. Alt innhold på sidene våre skifter automatisk til det valgte språket. Det vil helt sikkert være noen utfordringer, men de testene som er gjort tilsier at det er godt nok. Denne meldingen burde selvsagt også vært skrevet på ulike språk, men vi får hjelpe hverandre å spre budskapet.

Les mer

Skattumgården legesenter

Datasystemene er ute av drift, sannsynligvis frem til torsdag 24. februar. Legekontorene er åpne og telefonsystemet er i drift.

Les mer

Vannlekkasje i Alfarvegen

På grunn av en vannlekkasje i Alfarvegen v/nr.18, må vegen stenges mellom Johan Granvins veg og Adolf Hougs veg.Omkjøring skiltes om Johan Granvins veg, Fiolvegen og Adolf Hougs veg. Stengingen skjer fra kl. 14.00 i dag torsdag 16/2 og gjelder ut dagen i morgen.

Les mer

Er det noe du brenner ekstra for?

En ny versjon av nettstedet minsak.no er nå tilgjengelig på våre nettsider. Linken ligger vedlagt. Vil du høre og se litt mer, kan du klikke på den lille videosnuttten med ordfører Iddberg, på vår Facebookside.

Les mer

Nyhetsarkiv