Hva kan vi hjelpe deg med?

Nyheter

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN 2018

Åpningstidene i rådhuset påsken 2018. Mandag 26. og tirsdag 27.mars kl. 08.00 – 15.30. Onsdag 28. mars kl. 08.00 – 12.00 (kasse og billettsalg i servicetorget er stengt). Skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag stengt. Vi ønsker alle en riktig god påske.

Les mer

STATLIGE MIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK 2018

Gjøvik kommune er med under Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin tilskuddsordning "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn." Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser. Ordningen retter seg mot barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert.Det vil bli lagt vekt på samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor.Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.Tilskuddet lyses ut med forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.Søknad sendes gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Sjekk linker og adresser under "Aktuelt nå"

Les mer

UTVIDET BÅNDTVANG

Det innføres utvidet båndtvang i hele Gjøvik kommune med umiddelbar virkning

Les mer

GASELLELUNSJ

18 bedrifter fikk utnevnelsen "gaselle" av Dagens næringsliv i høst. Disse ble invitert til lunsj 8. januar, der ordfører takket hver og en av gasellene for innsatsen.

Les mer

GJØVIK KOMMUNES SKATTE- OG AVGIFTSVEDTAK FOR 2018

Gjøvik kommunestyre har i møte 14. desember 2017, sak 129/2017, fattet følgende vedtak: For inntektsåret 2018 legges det maksimale skatteøret som Stortinget vedtar til grunn for personlige skatteytere.

Les mer

ÅPNINGSTIDER JULEN 2017

Gjøvik rådhus - Øvre Torvgate: Onsdag 20. desember: 08:00 - 11:30. Torsdag 21. og fredag 22. desember: 08:00 - 15:30  Romjul: Onsdag 27. - torsdag 28. og fredag 29.: 10:00 - 14:00

Les mer

Nyhetsarkiv