Treningstilbud

Treningstilbud for voksne

Under finner du oversikt over lavterskel treningstilbud for voksne i regi av fysio- og ergoterapitjenesten.
På venstre side finner du mer informasjon om hvert enkelt tilbud.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

 

Stoltrim, Furubakken
Øvre Torvgt. 2 
Kl.11.00 

Biritrimmen
Biri Herrredshus
Kl.10.00

Trim 65+, Vardal
Medalheim/Breidablikk
Kl. 11.00

Trening i sal, Biri
Biri Klubbhus
Kl. 10.00

Trim 65+, Sentrum
Heimdalsgt. 3
Kl 11.00

Trening for personer med kreftdiagnose
Nordbyen Omsorgssenter
Kl. 12.00

Innetrening på Frisklivssentralen
360grader, CC

 

Gjøviktrimmen, Kallerud
Campus Arena
Kl. 11.00

Bassengtrening
Røverdalen
Kl. 14.00

 

 

 

 

   


Stoltrim, Furubakken

Treningen passer for eldre med funksjonsnedsettelse. De fleste øvelsene foregår i sittende, men det er noen øvelser i stående. Treningen ledes av fysioterapeut. Rullestolbrukere kan delta.
Etter treningen er det mulig å kjøpe lunsj.

Trening hver tirsdag kl. 11.00 -11.45 i lokalene til Frivilligsentralen på Furubakken, Øvre Torvgt. 2.
Treningen er gratis. Det kreves ingen påmelding.

Evt. spørsmål kan rettes til Fysio-/ergoterapitjenesten i Gjøvik kommune, tlf 61 14 69 00 / 97 41 18 19

Trim 65+, Sentrum

Generell bevegelsestrening, litt styrke og balansetrening. Veksler mellom øvelser i sittende og stående.
Sosial hygge i etterkant.

Trening hver tirsdag kl. 11.00 - 13.00 i lokalene til Gjøvik Røde kors, Heimdalsgt. 3.  Det er tre trappetrinn for å komme inn i lokalet. Ved låst dør, - ring på ringeklokken merket Gjøvik Røde kors.  
Trimmen er gratis, kaffespleis kr. 20,- pr. gang.

Påmelding og evt. spørsmål kan rettes til Rådgivningstjenesten 65+, tlf. 61 14 86 94 / 61 14 86 95 eller radgivningstjenesten@gjovik.kommune.no.

Trim 65+, Vardal

Generell bevegelsestrening. Litt styrke og balansetrening. Veksler mellom øvelser i sittende og stående.
Sosial hygge i etterkant.
Innimellom byttes trimmen ut med andre aktiviteter som f.eks bowling, skogstur, yoga eller noe annet.
Egen halvårsplan med oversikt over aktiviteter.

Trening hver torsdag kl. 11.00 - 13.00 på Breidablikk eller Medalheim. Ta kontakt for nærmer informasjon om oppmøtested. Trimmen er gratis, kaffespleis kr. 30,- pr. gang. Det kreves ingen påmelding.

Evt. spørsmål kan rettes til Rådgivningstjenesten 65+, tlf. 61 14 86 94 / 61 14 86 95 eller radgivningstjenesten@gjovik.kommune.no.

Biritrimmen

Generell bevegelsestrening for eldre. Veksler mellom øvelser i sittende og stående. Treningen ledes av fysio- og ergoterapeut.
Sosial hygge i etterkant med foredrag om ulike temaer. 

Trening hver onsdag kl. 10.00 - 12.00 på Biri Herredshus, Birivegen 97.
Trim kr. 10,- pr. gang. Mulighet for å kjøpe kaffe. Det kreves ingen påmelding.

Evt. spørsmål rettes til Fysio-/ergoterapitjenesten i Gjøvik kommune, avd. Biri, tlf. 95 98 63 06 / 95 98 63 00.

Trening i sal, Biri

Trening en times tid med fokus på kondisjon, styrke og balanse. Passer for de som kan gjøre øvelser i stående.
Sosial hygge i etterkant av trimmen. Ta med egen kaffe.

Trening hver mandag kl. 10.00-12.00 på Biri Klubbhus, Klomsteinrovegen 55.  Trapp opp til 2.etg.
Egenandel kr. 300,- pr. halvår. Det kreves ingen påmelding.

Evt. spørsmål kan rettes til Rådgivningstjenesten65+, tlf. 61 14 86 94/61 14 86 95 eller radgivningstjenesten@gjovik.kommune.no.

Gjøviktrimmen, Kallerud

Treningen i sal til musikk for voksne. Treningen varer en time og har fokus på kondisjon, styrke og balanse.
Alle øvelsene er i stående. Treningen ledes av en fysioterapeut.
Sosial hygge i etterkant av trimmen. Kafeen er åpen.
Den første tirsdagen i måneden er det undervisning med ulike temaer innen folkehelse.

Trening hver tirsdag kl. 11.00 - 13.00 i Campus Arena (Kallerudhallen).
Treningen er gratis.  Det kreves ingen påmelding.

Evt. spørsmål kan rettes til Frisklivssentralen i Gjøvik, tlf. 95 98 63 58 / 97 41 18 19 eller frisklivssentralen@gjovik.kommune.no

Frisklivstrening inne

Felles oppvarming til musikk. Styrke- og kondisjonstrening med apparater etter eget behov. Felles uttøyning. Treningen ledes av fysioterapeut.

Treningen er for voksne som er henvist til Frisklivssentralen.
Personer med en kreftdiagnose kan ta direkte kontakt uten å være henvist.

Henvisning skjer via helsepersonell, ansatte ved NAV eller Topro. Henvisningsskjemaet finner du her

Trening hver torsdag mellom kl. 11.00 og 13.00 inne på Frisklivssentralen - Treningssenteret 360 grader på CC, Jerbanesvingen 6.
De første 3 månedene er treningen gratis. Deretter en egenandel på kr. 350,- for et halvt år eller kr. 600,- for et år.

Evt. spørsmål kan rettes til Frisklivssentralen i Gjøvik, tlf. 95 98 63 58 / 97 41 18 19 eller frisklivssentralen@gjovik.kommune.no

Bassengtrening

Bassengtrening for voksne med fokus på kondisjon, styrke og smidighet. 
Bassengtrening er en effektiv treningsform som gir mindre belastning på ledd og skjelett.
Vannet holder 28 grader. Man trenger ikke å kunne svømme. Treningen ledes av en fysioterapeut.

Bassengtrening hver onsdag kl. 14.00 -14.45 i Røverdalen/Fjellhallen.
Deltagere må betale inngang til Røverdalen.

Påmelding og evt. spørsmål rettes til Frisklivssentralen i Gjøvik, tlf. 95 98 63 58 / 97 41 18 19 eller frisklivssentralen@gjovik.kommune.no

Trening for personer med kreftdiagnose

Trening for voksne med en kreftdiagnose. For deg som er sliten eller har lavt funksjonsnivå etter behandling. 
Øvelsene foregår i sittende og stående. Treningen ledes av fysioterapeut.
Sosial hygge etter trimmen. Mulighet for å kjøpe kaffe. Ca 6 ganger i halvåret er det undervisning etter treningen.
Ønsker du et høyere treningsnivå se Frisklivstrening inne.

Trening hver onsdag kl. 12.00 - 14.00 i treningsalen i Nordbyen Omsorgssenter, Utfarten 6.
Det er en egenandel på kr. 100,- pr. halvår.
Ved spesielle hensyn eller behov for drosje, må du ha en rekvisisjon - Henvisning til fysioterapi – fra fastlegen din.

Påmelding og evt. spørsmål rettes til Fysio-/ergoterapitjenesten i Gjøvik kommune, tlf. 61 14 69 00 /
95 98 63 02.

 

Sist endret: 10. november 2016