Parkering for forflytningshemmede

Hvem kan få tjenesten?

  • Søker må ha store forflytningsvansker, som må dokumenteres av lege.
  • Søker må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse på konkrete steder, for eksempel ved bosted, arbeidssted eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet.
  • Søker må være bosatt i Gjøvik kommune.

Søk om tillatelse

Det er reservert parkering for forflytningshemmede i parkeringshus og på utvalgte steder i kommunen. Dersom duParkeringsbevis for forflytningshemmede mener du har krav på parkeringstillatelse, kan du sende søknad til kommunen.

Søk om parkeringstillatelse

Legeerklæring

Hvor kan du parkere?

Du kan benytte parkeringstillatelsen

  • på offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede
  • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og ut over fastsatt lengste parkeringstid.
  • ut over fastsatt lengste parkeringstid på steder som er regulert med tidsbegrenset parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede
  • på steder hvor det er innført boligsoneparkering.

Du kan ikke parkere

  • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
  • på parkering reservert for andre brukergrupper
  • på private parkeringsplasser og i private parkeringshus. Se etter spesielle regler på slike steder.

Parkeringstillatelsen følger innehaveren, ikke kjøretøyet.  Misbruk vil medføre inndraging av kortet og eventuelt anmeldelse.

Klageadgang

Ønsker du å klage? Klikk her

Lover og regelverk

Forvaltningsloven

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

 

Sist endret: 26. september 2014
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00