Avfall og gjenvinning

Renovasjon

GLT-Avfall IKS har ansvaret for renovasjonstjenesten i Gjøvik kommune. Ta kontakt med GLT dersom du har spørsmål om tømming av avfallet, endringer av beholderstørrelse, bestilling av nytt abonnement og sortering. Kontaktinformasjon: 61 14 55 80 eller renovasjon@glt-avfall.no

Renovasjonsgebyret sendes ut sammen med de kommunale gebyrene. Ta kontakt med Gjøvik kommune, servicetorget på telefon 61 18 95 00, dersom du har spørsmål angående renovasjonsgebyret.

Kildesortering

Informasjon om kildesortering i kommunen.

Kildesortering i Gjøvik

Tømmekalender

Du finner oversikt over hvilke dager de forskjellige typer avfall blir hentet i tømmekalenderen. Tømmekalender blir delt ut til alle abonnenter i løpet av november/desember. 

Tømmekalender

Du kan også laste ned tømmekalender som en App til mobilen din. Søk på Min renovasjon der du laster ned app'er. App'en er gratis, men hvis du bestiller varsling, koster det litt pr varsling.

Har du ikke mottatt tømmekalender i papirversjon, ta kontakt med GLT-avfall, tlf 61 14 55 80 eller renovasjon@glt-avfall.no så får du en ny i posten.

Klage

Dersom beholderen din ikke er tømt eller det har oppstått andre avvik i forbindelse med henting av søppel, kan du ringe Reno Norden på tlf 99 28 26 49. Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer.

For andre henvendelser og spørsmål vedrørende avfallshåndtering, kontakt GLT-avfall tlf 61 14 55 80, eller epost: renovasjon@glt-avfall.no  Besøksadresse: GLT-avfall Dalborgmarka 100.

Avgifter

Renovasjonsavgifter finner du under Betalingssatser eller i linken nedenfor.

Oversikt over avgifter og gebyrer i Gjøvik kommune

Mangler du sekker og poser?

Går du tom for sekker til plastemballasje eller poser til matavfall, kan du hente dette i servicetorget i rådhuset og ved GLT-avfalls miljøstasjoner. Du kan også få dette tilkjørt, men da må to ukers ventetid påregnes.

Har du mye restavfall i perioder?

Har du behov for ekstra sekker til restavfall, kan disse kjøpes i servicetorget på rådhuset. Sekkene settes ved siden av restavfallsdunken  dagen før tømmedag. Sekken kan ikke leveres på GLT-avfalls miljøstasjoner. Det er kun husholdninger som kan benytte denne ordningen. Pris kr 40,- pr sekk.

Returpunkter i Gjøvik kommune

Her kan du finne hvilke returpunkter som er nærmest deg (ekstern lenke)

Miljøstasjoner

Les mer om hva du kan kaste, når det er åpent og hva det koster (Ekstern lenke)

Plassering av avfallsbeholdere

Se informasjon fra GLT-avfall (ekstern lenke)

Endre abonnement

Se informasjon fra GLT-avfall (ekstern lenke)

Beholderstørrelser

Informasjon fra GLT-avfall om dunker/beholdere (ekstern lenke)

Fellesløsninger

Info fra GLT-avfall (ekstern lenke)

Hytter og tømming

Info fra GLT-avfall (ekstern lenke)

Nyttige lenker

Renovasjonsforskriften - ikrafttredelse 08.01.2015 (ekstern lenke)

Forurensningsloven (ekstern lenke)

Glt-avfall.no (ekstern lenke)

Sortere.no (ekstern lenke)

Loop.no (ekstern lenke)

Miljøskole for barn (ekstern lenke)

Matvett.no (ekstern lenke)

Sist endret: 14. april 2016
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00