Skolefritidsordningen - SFO

Hvordan søke?

SFO-plass skoleåret 2017-2018.

Du søker om plass gjennom Barnehage- og SFO-portalen og logger inn gjennom ID-porten.

Barnehage-/Sfo-portalen

 

Skolefritidsordninger  - her er en oversikt

Åpningstid

SFO er åpen 11 måneder i året. Ordningen har stengt i juli samt på de ansattes planleggingsdager. Det tas forbehold om påmelding av minst fem hele plasser for at SFO skal være åpen om morgenen.

Oversikt over skolefritidsordningene

Betalingssatser

Det er 11 betalingsmåneder i SFO-året, som går  fra skolestart den ene året til skolestart det andre året - 15.08-14.08. Fakturering for Sfo skjer den 27. i hver måned med forfall den 25. i måneden fakturaen gjelder for.

I kommunestyremøte 17.12.2015 ble nye priser for 2016 vedtatt. I tillegg opphører søskenmoderasjon.

Prisene er fastsatt av kommunestyret og justeres desember hvert år.

Oppsigelse

Oppsigelsestid i SFO er 3 måneder. Oppsigelse etter 1. mars godtas ikke og plassen må da betales ut SFO-året, dvs. til 14.08. 

Se prinsipper og retningslinjer

Om SFO

Skolefritidsordningene i Gjøvik kommune drives etter de krav som stilles i Opplæringslovens § 13-7. Sfo er en del av skolens totale virksomhet og skal bygge på samme verdigrunnlag og pedagogiske plattform som skolen. Opplæringslovens § 9A om elevens skolemiljø, gjelder også for Sfo. I Gjøvik er det skolefritidsordning på 11 skoler.

Vedtekter

Prinsipper og retningslinjer for skolefritidsordningen.

Sist endret: 26. november 2014