Valg

Valgresultater

Kommunestyret 2015 - 2019

Valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget i Gjøvik kommune

Valgstyrets møtebok for fylkestingsvalget i Gjøvik kommune

Mandatfordeling kommunestyrevalget i Gjøvik kommune

Kandidatkåring kommunestyrevalget i Gjøvik kommune (valgt medlem til kommunestyret er merket med **, valgt varamedlem til kommunestyret er merket med *)

Kretsvise resultater for kommunestyrevalget i Gjøvik kommune

Kretsvise resultater for fylkestingsvalget i Gjøvik kommune

Du kan søke i valgresultater for alle landets kommuner og fylkeskommuner på Regjeringens hjemmeside (ekstern lenke)

Generell informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget

Du finner generell informasjon om valggjennomføringen på Regjeringens hjemmeside (ekstern lenke).

Høsten 2015 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Du avgjør selv om du vil stemme ved begge valgene eller om du vil stemme bare til det ene valget, men du kan stemme bare en gang. Dette fordi det blir satt et kryss i manntallet når du avgir stemme. Du vil finne stemmesedler til henholdsvis kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i valgavlukket.

Tidlig forhåndsstemming skjer i perioden 1. juli - 7. august 2015

Ordinær forhåndsstemming innenriks skjer i perioden 10. august - 11. september 2015

Forhåndsstemming utenriks skjer i perioden 1. juli - 4. september 2015

Valgting i Gjøvik arrangeres søndag 13. september 2015 og mandag 14. september 2015. Merk at alle valglokaler stenger kl. 20.00 mandag 14. september 2015.

Slik stemmer du

Slik stemmer du (informasjonsfilm) (ekstern lenke)

Valginformasjon på ulike språk (Information in different languages)

Arabisk

Bokmål

Engelsk

Luesamisk

Nordsamisk

Nynorsk

Persisk (farsi)

Polsk

Russisk

Serbisk-bosnisk-kroatisk

Somali

Sørsamisk

Tyrkisk

Urdu

Vietnamesisk

For more information in English (ekstern lenke)

 

Valgstyret i Gjøvik kommune

Valgstyrets sammensetning

Bjørn Iddberg, A, leder

Torvild Sveen, Sp, nestleder

Marit Eid, A

Ivar O. Brandt, KrF

Jøran Ødegaard, FrP

Anne Lise Svartbæk, Pp

Finn Olav Rolijordet, R

Christin G. Madsen, V

Kjetil Bjørklund, SV

Anne Lise Krokeide, H

Valgstyret har møter etter behov. Saksliste legges ut på kommunens hjemmeside. Der legges også protokoll fra møtet. Møtekalender, sakslister og protokoller finner du her (ekstern lenke)

 Valgstyrets sekretær

Anne Britt Søreng

Telefon 61 18 95 00 / 61 18 96 78 / 95 90 93 14

Mailadresse anne-britt.soreng@gjovik.kommune.no / postmottak@gjovik.kommune.no til kommunestyrevalget i Gjøvik kommune 2015

Valglister til kommunestyrevalget i Gjøvik kommune

Valgstyret i Gjøvik kommune godkjente i møte 18.05.2015 følgende valglister:

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Valglistene er lagt ut til offentlig ettersyn i Gjøvik rådhus/servicetorget og på kommunens hjemmeside. Informasjon om dette er lagt ut på kommunens hjemmeside den 18.05.2015 og annonsert i Gjøviks Blad den 20.05.2015.

Klage på valgstyrets vedtak om å godkjenne listeforslag må fremsettes innen 27.05.2015. Klagen må være skriftelig og begrunnet. Klagen sendes til Gjøvik kommune, valgstyret, postboks 630, 2810 Gjøvik.

For nærmere opplysninger om klageadgang henvises det til valgloven § 6-8 og kapittel 13 eller ta kontakt med Anne Britt Søreng på telefon 61 18 96 78/ 95 90 93 14.

Arbeiderpartiet

Valgliste for Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Valgliste for Fremskrittspartiet

Høyre

Valgliste for Høyre

Kristelig folkeparti

Valgliste for Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet De Grønne

Valgliste for Miljøpartiet De Grønne

Pensjonistpartiet

Valgliste for Pensjonistpartiet

Rødt

Valgliste for Rødt

Senterpartiet

Valgliste for Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Valgliste for Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Valgliste for Venstre 

Fylkestingsvalg i Oppland

Kommunestyre-og fylkestingsvalget foregår samtidig. I valgavlukkene vil du finne stemmesedler for henholdsvis kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. Du bestemmer selv om du vil avgi stemme til ett eller begge valg, men du kan kun stemme en gang. Du finner mer informasjon om fylkestingsvalget i Oppland på Oppland fylkeskommune sin hjemmeside (ekstern lenke)

Manntall

Manntall til kommunestyre-og fylkestingsvalget

Manntallet for Gjøvik kommune legges ut til offentlig ettersyn så snart det er praktisk mulig etter 30. juni 2015 og ligger ute til og med valgdagen 14. september 2015. Vi gjør oppmerksom på at du er innført i manntallet i den kommunen du er folkeregisterført som bosatt pr. 30. juni i valgåret. Du finner mer informasjon om manntall på Regjeringens hjemmeside (ekstern lenke).

Manntallet legges ut på følgende steder: Kiwi Biri, Coop Snertingdal, Rimi Hunndalen, Gjøvik rådhus/servicetorget, Gjøvik bibliotek.

Sametingets valgmanntall

Sametingets valgmanntall for 2017 legges ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre etter den 30. juni 2015 jfr. Forskrift om valg til Sametinget § 8. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen. Manntallet ligger sammen med manntallet for kommunestyre-og fylkestingsvalget på følgende steder: Gjøvik rådhus/servicetorget og Gjøvik bibliotek. I tillegg blir de manntallsførte tilskrevet.

Dersom du mener at du selv eller noen andre er feilaktig innført i Sametingets valgmanntall, kan du kreve feilen rettet jfr. Forskrift om valg til Sametinget § 9. Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet. Ta kontakt med Sametinget for mer informasjon på telefon 78 47 40 00 eller mail samediggi@samediggi.no

Du finner mer informasjon om valg til Sametinget på www.sametinget.no

Stemmerett til kommunestyre- og fylkestingsvalg

Du finner informasjon om hvem som har stemmerett til kommunestyre- og fylkestingsvalget på Regjeringens hjemmeside (ekstern lenke)

Valgkort

Alle stemmeberettigede som bor innenlands får tilsendt valgkort (ekstern lenke) sammen med en brosjyre om valg. Merk at valgkortet sendes til adressen der du er folkeregisterført som bosatt. Valgkortet sendes ut i juli/august 2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvilket medfører at du ikke vil ha mottatt valgkort dersom du velger å avgi stemme tidlig i tidlig-forhåndsstemmeperioden.  

På valgkortet finner du informasjon om hvor du skal stemme på valgdagen dvs. informasjon om valglokale og åpningstid. Se mer informasjon om å stemme på valgtinget under fanen "Valgting".

Det er ikke noe krav om å ha med valgkort når du skal stemme, men stemmegivningen går smidigere dersom du har det med.

Pressmelding fra Kommunal- og regionaldepartementet til alle landets valgansvarlige 07.08.2015:

Alle velgere får tilsendt valgkort. Valgkort gir informasjon om åpningstid   og hvilket valglokale den enkelte velger skal bruke på valgdagen. Valgkort er   ikke nødvendig for å avgi stemme.

Valgkortet blir distibuert på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om   velgernes postadresser.

Flere kommuner opplever i år at mange valgkort kommer i retur. Grunnen til   dette kan være flere. En grunn er ufullstendige adresser. Andre grunner kan   være at innbyggere har flyttet og ettersendelsesperioden er utløpt.

Departementet og kommunene informerer om valget på flere måter og i flere   kanaler, blant annet gjennom valgkortet, kunngjøringsannonser i aviser og   informasjon på Internett.

Departementet anbefaler at kommuner som opplever å få valgkort i retur,   informerer på egne nettsteder om at velgere kan stemme uten valgkort og viser   til hvor velgerne kan finne informasjon om valget, for eksempel på valg.no og valglokaler.no.

Produksjon og distribusjon av valgkort er noe som vil noe departementet   vil ta med seg i det ordinære evalueringsarbeidet etter valget.

         
   

 

   

Forhåndsstemming

Generell informasjon om forhåndsstemming finner du på Regjeringens hjemmeside (ekstern lenke). Merk at du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune. Forhåndsstemmer du i annen kommune enn den du er manntallsført i, sendes forhåndstemmen med Posten til kommunen din. Merk at du må benytte generell stemmeseddel dersom du forhåndsstemmer fra annen kommune/annen fylkeskommune enn den du er manntallsført i.

Oversikt over valglokaler finner du her (ekstern lenke)

Dersom du er manntallsført i Oslo (som har Valg til bydelsutvalg) eller en kommune som skal ha lokal folkeavstemning og vil avgi stemme til dette valget, må dette gjøres samtidig som du stemmer til kommunestyre/fylkestingvalg. Gjøvik kommune har ikke stemmesedler til Valg til bydelsutvalg og lokale folkeavstemninger, men du kan benytte et blant ark der du skriver hvilket valg det gjelder, årstall og parti/gruppe du vil stemme på.  

Informasjon om Valg til bydelsutvalg i Oslo kommune finner du  ved å klikke på følgende lenke https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/valg-2015/ (ekstern lenke)

Tidlig forhåndsstemming innenriks fra 1. juli 2015

Dersom du er forhindret fra å forhåndsstemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget, kan du tidlig-forhåndsstemme i perioden 1. juli - 7.august 2015. Tidlig-forhåndsstemmemottak er på Gjøvik rådhus og er åpent hverdager kl. 08.00 - 15.30. Vi gjør oppmerksom at det brukes generell stemmeseddel med partinavn i tidlig-forhåndsstemmeperioden. Tidlig-forhåndsstemmer mottas i konvolutt og registreres inn i det valgadministrative systemet/krysses i manntallet på et senere tidspunkt.

Husk godkjent legitimasjon (ekstern lenke)

Forhåndsstemming utenriks fra 1. juli 2015

Informasjon om å stemme fra utlandet finner du på Regjeringens hjemmeside (ekstern lenke)

Ordinær forhåndsstemming innenriks fra 10. august 2015

Ordinær forhåndsstemmeperiode er 10. august - 11. september 2015.  Alle personer som har stemmerett og som bor innenlands, får tilsendt valgkort sammen med en brosjyre om valg. Husk godkjent legitimasjon (ekstern lenke) og ha gjerne med valgkort. Forhåndsstemmegivninger til andre kommuner sendes daglig med A-post som har fremsendingstid 1-2 virkedager. Vi gjør oppmerksom på at det er velgers ansvar å forhåndsstemme tidlig nok slik at forhåndsstemmen kommer fram til rett kommune innen kl. 21 på valgdagen 14. september 2015.

Gjøvik rådhus/servicetorget (10. august - 11. september)

Åpent alle hverdager i forhåndsstemmeperioden slik:

  • 10. august - 4. september 2015 kl. 08.00 - 15.30
  • 7. september - 10. september 2015 kl. 08.00 - 18.00
  • 11. september 2015 kl. 08.00 - 15.30

Hjemmestemming (ambulerende forhåndsstemmemottak)

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et forhåndsstemmested eller valgtingsstemmested, kan du be om å få stemme hjemme. Vi avtaler da et tidspunkt hvor vi kommer hjem til deg med alt nødvendig utstyr slik at du får avlagt stemme. Ta kontakt med servicetorget på telefon 61 18 95 00 (hverdager kl. 08.00 - 15.30 eller send en e-post til postmottak@gjovik.kommune.no senest tirsdag 8. september 2015 kl. 1530 dersom du vil stemme hjemme. Oppgi navn, bostedsadresse og telefonnummer. Du vil bli oppringt for avtale om tidspunkt for stemmegivning. 

CC Gjøvik

Lørdag 28. august 2015 og lørdag 5. september 2015 kl. 10.00 - 18.00

Forhåndsstemmemottaket er i 2. etasje - rett opp trappa fra hovedinngangen.

Helse- og sosialinstitusjoner

Forhåndsstemmemottak på helse- og sosialinstitusjoner er åpent for alle - beboere, ansatte og øvrige velgere.

 
Sted Dag Tidspunkt
Snertingdal omsorgssenter Tirsdag 01.09.2015 Kl. 11.00-13.00
Biri omsorgssenter Onsdag 02.09.2015 Kl. 11.00-13.00
Nordbyen omsorgssenter Torsdag 10.09.2015 Kl. 13.00 - 15.00
Haugtun omsorgssenter Tirsdag 01.09.2015 Kl. 11.00 - 13.00
Åslundmarka bo- og servicesenter Onsdag 09.09.2015 Kl. 12.00 -14.00
Sørbyen omsorgssenter Onsdag 09.09.2015 Kl. 12.00-14.00
Sykehuset Innlandet avd. Gjøvik Fredag 11.09.2015 Kl. 10.00 - 13.00
Sykehuset Innlandet avd. Solås Torsdag 10.09.2015 Kl. 10.00 - 11.30
Frivilligsentralen/Furubakken Tirsdag 25.08.2015 Kl. 12.30 - 14.00
     
     

Vestoppland fengsel avd. Gjøvik

Tidspunkt vil bli annonsert med oppslag i fengselet. Forhåndsstemmemottaket er åpent for innsatte, ansatte og evn. besøkende.

Skoler

Forhåndsstemmemottak på skolene er åpent for alle - elever/studenter, ansatte og andre velgere. Merk at du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune. Forhåndsstemmer du i annen kommune enn den du er manntallsført i, sendes forhåndsstemmen til rett kommune.

Sted Dag Tidspunkt
Høgskolen i Gjøvik Torsdag 03.09.2015 Kl. 10.00 - 15.00
Gjøvik videregående skole Tirsdag 08.09.2015 Kl. 12.00 - 15.00

Valgting

Generell informasjon om å stemme på valgtinget finner du på Regjeringens hjemmeside (ekstern lenke)

På valgtinget må du stemme i den kommunen du er folkeregistertført som bosatt pr. 30. juni i valgåret (se informasjon om manntall og valgkort).  Husk godkjent legitimasjon (ekstern lenke) og ha gjerne med valgkort. Du kan avgi stemme i en annen stemmekrets enn du er manntallsført i, men vi gjør oppmerksom på at dette medfører at stemmegivningen tar lengre tid og at stemmegivningen må legges i konvolutt for sjekk mot avkryssingsmanntallet i stemmekretsen du tilhører.

Oversikt over valglokaler finner du her (ekstern lenke)

På valgtinget har vi følgende stemmekretser, valglokaler og åpningstider:

 
Stemmekrets Valglokale Åpningstid søndag 13. 09.2015 Åpningstid mandag 14.09.2015
Gjøvik Gjøvik rådhus Kl. 15.00 - 20.00 Kl. 10.00 - 20.00
Mustad Mustad samfunnshus Kl. 15.00 - 19.00 Kl. 15.00 - 20.00
Grande Grande skole Kl. 15.00 - 19.00 Kl. 10.00 - 20.00
Vindingstad Vindingstad skole Kl. 15.00 - 19.00 Kl. 10.00 - 20.00
Kopperud Kopperud skole Kl. 15.00 - 19.00 Kl. 10.00 - 20.00
Blomhaug Blomhaug skole Kl. 15.00 - 19.00 Kl. 10.00 - 20.00
Skansen Skansen grendehus Kl. 15.00 - 19.00 Kl. 15.00 - 20.00
Fredheim Fredheim skole Kl. 15.00 - 19.00 Kl. 10.00 - 20.00
Lundstein Lundstein skole Kl. 15.00 - 19.00 Kl. 15.00 - 20.00
Biristrand Biristrand skole Kl. 15.00 - 19.00 Kl. 15.00 - 20.00
Biri Skrinnhagen skole Kl. 15.00 - 19.00 Kl. 10.00 - 20.00
Redalen Redalen skole Kl. 15.00 - 19.00 Kl. 15.00 - 20.00
Snertingdal Snertingdal skole Kl. 15.00 - 19.00 Kl. 10.00 - 20.00
Øvre Snertingdal Lindheim samfunnshus Kl. 15.00 - 19.00 Kl. 15.00 -20.00

Hjelp til å stemme i valglokalet

Dersom du har behov for hjelp til selve valghandlingen, kan du be om hjelp fra en valgfunksjonær. Se mer informasjon på Regjeringens hjemmeside (ekstern lenke).

Forsøk med stemmerett for 16-åringer

Det blir gjennomført forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunestyrevalget i 2015. Forsøket gjelder 20 kommuner. Du kan lese mer om forsøket på Regjeringens hjemmeside (ekstern lenke)

Kirkevalg

Informasjon om kirkevalget finnes på hjemmesiden til Kirken (ekstern lenke)

Sist endret: 25. mars 2015