Sykehusstruktur

Her kan du lese relevante dokumenter angående ny sykehusstruktur:

Idéfaserapport for framtidig sykehusstruktur

Samfunnsanalyse framtidig sykehusstruktur

Samfunnsanalyse ved høringen av idéfaserapporten for framtidig sykehusstruktur - oversikt og administrative vurderinger 

Tidligfaseveileder desember 2011

Saksprotokoll (26.04.2012)

Faglige utviklingstrekk 2040

Høringsbrev - Sykehuset innlandet HF - idéfaserapport

Nasjonal helse- og sykehusplan - kortversjon

Stortingsmelding 11 - Nasjonal helse- og sykehusplan