Styringsdokument

Oversikt

Kommunens styringsdokument rulleres hvert år - med behandling og vedtak i kommunestyret i november.

Det inneholder budsjettet for det kommende år, økonomiplanen med investerings- og driftsrammer for de kommende fire år, handlingsdel for oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel - og dessuten de sentrale prioriteringer og mål for de kommunale sektorer sin virsomhet.

Betalingssatser for de ulike kommunale tjenester behandles og vedtas samtidig med kommunens styringsdokument.

Styringsdokument 2017

Kommunestyret behandlet Styringsdokumet 2017 på sitt møte 15.12.2016. Protokoll og oppdatert endelig dokument vil bli lagt ut så snart årsregnskap 2016 er endelig godkjent.

Oversikt over prosess og behandling:

Rådmannen  har lagt fram sitt forslag til Styringsdokument 2017 10.11 - sammen med forslag til betalingssatser for de kommunale tjenester:

Forslag til Styringsdokument 2017 for Gjøvik kommune

Forslag til betalingssatser 2017   

Partienes budsjettforslag før den politiske behandlingen finner du her.

Utvalgsbehandlingen ble gjennomført 21-25.11:

Utvalg for Oppvekst - 22.11

Utvalg for Kultur og teknisk - 22.11

Utvalg for Helse, omsorg og velferd - 23.11

Utvalg for samfunnsutvikling - 24.11

Rådmannens merknader til partipolitiske forslag og utvalgsbehandlinger:

Rådmannens merknader til politiske forslag og utvalgsbehandlinger av forslag til Styringsdokument 2017  (30.11)

Formannskapets behandling 30.11 - innstilling til kommunestyret:

Formannskapets vedtak 30.11 - innstilling til kommunestyret

Kommunestyrets behandling 15.12 - vedtak:

Kommunestyrets vedtak 15.12

Styringsdokument 2016

Styringsdokument for 2016 ble vedtatt av kommunetyret 17.desember 2015.

Vedtatt Styringsdokument 2016.

 

Sist endret: 20. desember 2016