Reglement og retningslinjer

Kommunestyret

Reglement for kommunestyret

Formannskapet

Reglement for formannskapet

Utvalg

Retningslinjer for arbeid i utvalg

Reglement for faste utvalg

Intern rutine for føring av protokoll (møtebok) i utvalgene 

Generelle retningslinjer og reglement 

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2015-2019

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Normalreglement for folkevalgtes innsynsrett (ekstern lenke)

Delegeringsreglementet 2016-2019

Finansreglement vedtatt 24.11.2016

Sist endret: 29. november 2016