Bevillinger

Omsetningsoppgave alkohol

Klikk på linken nedenfor og fyll ut skjemaet. Du logger deg inn via ID-porten. Frist for innsending: 20. april 2017

Omsetningsoppgave for alkohol

 

Serveringsbevilling

For å drive serveringssted må du ha

 • serveringsbevilling
 • etablererprøven for serveringssted

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor gjestene kan spise og/eller drikke på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og bensinstasjoner.

Skal du starte serveringssted med alkoholservering?

Søk om serveringsbevilling

Skjenkebevilling

For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha

 • serveringsbevilling
 • skjenkebevilling

I tillegg må styrer og styrers stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling.

Søk om skjenkebevilling

AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING

Skjenkebevilling kan gis for både lukkede og åpne enkeltarrangement. Søknad må sendes to uker før arrangementet.

Søk om skjenkebevilling for enkeltanledning/ambulerende skjenkebevilling

UTVIDET SKJENKEBEVILLING

Det kan også gis utvidet skjenkebevilling til serveringssteder som allerede har en skjenkebevilling. Utvidelsen kan gjelde areal, skjenketid eller type alkoholholdig drikk som skal selges.

Salgsbevilling

For å selge alkoholholdig drikke må utsalgsstedet ha salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1

Søk om salgsbevilling

Styrer og styrers stedsfortreder må ha bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling.

Etablererprøve for serveringssted

Det kreves kunnskap om økonomistyring og relevante regler, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftsloven, regnskapsloven, konkursloven, arbeidsmiljøloven og alkoholloven.

Det er ingen begrensinger i antall ganger du kan gå opp til prøven.

Prøven avholdes på Servicetorget i rådhuset. Ring 61189500 for bestilling av prøve.

Varighet: 90 minutter. I tillegg 10 minutter til å overføre svarene til svarskjema.

Pris: 400 kroner per gang

Tillate hjelpemidler: Du kan benytte lovsamlinger. Disse får du utlevert før prøven. Du kan ikke benytte ordbøker.

PENSUM TIL ETABLERERPRØVEN

"Kunnskapsprøven i etablererprøven" kan du bestille fra VINN Narvik. Boken koster 400 kroner fritt tilsendt.

Kunnskapsprøver for bevilling

Kunnskapsprøvene for salgsbevilling og skjenkebevilling avholdes på Servicetorget i rådhuset. Ring 61 18 95 00 for bestilling av prøve. Det er ingen begrensinger i antall ganger du kan gå opp til prøvene.

Varighet: 60 minutter. I tillegg 10 minutter til å overføre svarene til svarskjema.

Pris: 400 kroner per gang

NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøvene.

PENSUM TIL KUNNSKAPSPRØVE FOR SKJENKEBEVILLING

 • Alkoholloven kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9
 • Alkoholforskriftens kapittel 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 og 14
 • Kjennskap til øvrige bestemmelser i overnevnte lovverk.
 • Bestill gjerne boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" fra VINN Narvik. Boken koster 400 kroner fritt tilsendt.

PENSUM TIL KUNNSKAPSPRØVE FOR SALGSBEVILLING

 • Alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 (ekstern lenke)
 • Alkoholforskriftens kapittel 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 og 14 (ekstern lenke)
 • Kjennskap til øvrige bestemmelser i overnevnte lovverk
 • Bestill gjerne boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" fra VINN Narvik. Boken koster 400 kroner fritt tilsendt.

        - bestill i nettbutikk (ekstern lenke)
        - bestill pr. telefon 76 96 72 00
        - bestill pr. e-post

Avgifter

Her kan du se oversikt over gebyrer, satser og avgifter 

Lokale forskrifter og retningslinjer

Kommunestyret har vedtatt Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker i Gjøvik kommmune.

Forskriften kan du laste ned her (ekstern lenke) 

Kommunestyret har vedtatt Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Gjøvik kommune for perioden 2016 - 2017 (vedtatt 17.03.2016, sak 16/631)

Retningslinjene kan du laste ned her

Klageinformasjon

Sist endret: 4. april 2016