Ledige tomter

Boligtomter

Gjøvik kommune har tomter for salg innenfor følgende områder:

Beskrivelse Antall Areal NOK/M² Beliggenhet
Bjugstadgrenda 2 ca. 1000 M² 210 Skansen - landlig
Pinsberget 6 ca. 1000 M² 210 Snertingdal - landlig
Kullsveen Engelstad 9 800-900 M² 260 Biri - landlig
Biristrand sentrum 2 ca. 900 M² 210 Biri - landlig
Nordskogvegen 1 Krever fradeling Ikke fastsatt Hunndalen

Regler for tildeling av kommunale boligtomter

Søknad om boligtomt

Svarskjema boligtomt

Næringsarealer

Gjøvik kommune har næringsareal for salg innenfor følgende områder:

Område Areal daa NOK/M² Regulert Byggeklar Beliggenhet
Sigstadplassen 32 Priser i henhold til takst Ja Ja Sentrum
Skjerven 289 Priser i henhold til takst Ja Ja Bybrua Vest
Damstedet Sør 25 Priser i henhold til takst Ja Nei Hunndalen
Bjugstad 175 Priser i henhold til takst Nei Nei Hunndalen
Ås skog 54 Priser i henhold til takst Nei Nei Hunndalen
Vismunda 177 Priser i henhold til takst Ja Nei Biri
Sist endret: 19. februar 2015
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00