Seksjonering

Seksjonering/reseksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en andel i bebygd eiendom, med enerett til bruk av en av flere bolig eller andre bruksenheter i eiendommen. Seksjonering gir ingen eksklusiv rett til bruk av eiendomsgrunn.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

Seksjonering og deling av eiendommen

Du kan søke om seksjonering av eiendom dersom eiendommen består av ett gårds- og bruksnummer med bestående bygg eller nybygg med byggetillatelse. Bygningsmassen må bestå av flere bruksenheter (leiligheter eller næringsareal).

Ved seksjonering oppretter man et sameie som omfatter hele eiendommen med all bygningsmasse.

En eierseksjon består av en sameieandel i fast eiendom (alt som er felles) og en enerett til å bruke en bestemt del av eiendommen, dvs. bruksenheten. Husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken, dersom tiltaket er søknadspliktig.

Hvordan søker jeg om seksjonering?

Send Søknadsskjema om seksjonering til kommunen. (Alle dokumenter skal leveres i 2 eksemplarer i original).

Veiledning til søknad om seksjonering

Vedlegg som skal medfølge søknad:

  • Kartutsnitt (hypertekst) som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen.
  • Plantegninger av bygningen (kommunen er behjelpelig med inndeling i seksjoner).
  • Vedtekter (disse skal bare følge med begjæringen og skal ikke tinglyses).

NB! Dersom det ønskes endring for en seksjonert eiendom må det søkes om reseksjonering. Søk om reseksjonering

Gebyr

For saker som krever befaring : fem ganger rettsgebyr (1049 kr x 5)
For saker som ikke krever befaring : tre ganger rettsgebyr (1049 kr x 3)

Gebyr for seksjonering av uteareal:
Priser for denne tjenesten finner du under: Teknisk og eiendom - Oppmåling

 

Sist endret: 06.09.2018