Sammenslåing av eiendommer

Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer med like hjemmelshavere og like heftelser kan slås sammen. I enkelte tilfeller må det ryddes opp i heftelser for å få sammenføyd.

Her finner du Søknadsskjema for sammenslåing av eiendommer (ekstern lenke)

Viktige begrensninger

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon (ulike tinglyste pengeheftelser) mellom enhetene (eiendommene).

Les mer om sammenslåing og prioritet på Statens kartverk sin hjemmeside (ekstern lenke)

Gebyr

Sammenslåing av eiendommer er gratis både hos kommunen og hos tinglysningen. Etter at sammenslåingen er tinglyst, utstedes det et matrikkelbrev for den bestående eiendommen.

 

Sist endret: 06.09.2018