Grensejustering

Grensejustering

Grensejustering er mindre endring av arealer og grenser mellom to eller flere naboeiendommer.

Kriterier for grensejustering

1. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².

2. Ingen av eiendommene kan avgi ett areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen (80% av eiendommens areal må ligge i «ro»).

3. Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).

4. Ved ulike planformål på omsøkte arealer må det søkes dispensasjon.
Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring

Slik søker du om grensejustering

1) Fyll ut Søknadskjema for grensejustering

2) Send søknadskjema til kommunen

Vedlegg som skal medfølge søknad:
• Kart som viser ønsket grensejustering.

Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.

Gebyr

Denne tjenesten er gebyrbelagt, det tilkommer gebyr for oppmåling. 

Priser for denne tjenesten finner du under: Teknisk og eiendom - Oppmåling

Dersom det må søkes om dispensasjon tilkommer ett saksbehandlingsgebyr.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene

Sist endret: 4. januar 2015