Eiendomsskatt

Fra midten av august vil det bli foretatt prøvetaksering/besiktigelse av enkelte eiendommer i Gjøvik kommune. Dette skjer i forbindelse med opplæring av nye besiktigere. Mer informasjon får du ved å klikke på linken.

Hva brukes eiendomsskatten til?

Alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig eller næringsbygg må betale eiendomsskatt til Gjøvik kommune. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen, for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud som kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker og lignende.

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også neste års skattesats, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter Lov om eigedomsskatt til kommunane [eigedomsskattelova] § 7 og hvorvidt kommunen skal ha bunnfradrag.

Klikk her for å se oversikt over kommunale avgifter, gebyrer og priser. Sats for eiendomsskatt finner du under Teknisk og eiendom

Informasjon om faktura og forfall

Regler for utskriving av eiendomsskatt

 

Søknad om fritak etter eigedomsskattelova § 7

Søknadsfrist for fritak 2018 er satt til 1. august 2017.
Kriterier for fritak

Hvordan kommer vi frem til takstgrunnlaget for din eiendom?

Tomteareal, bygninger (areal, alder og tilstand) sammen med eiendommens beliggenhet bestemmer hvor stort takstgrunnlaget blir.

Hvordan og hvilke areal måles som utgangspunkt for eiendomsskatten?

Måleregler (ekstern lenke)
Regneeksempler 
Områdekart for pris etter beliggenhet (Sonefaktor)

Hvordan komme i kontakt med eiendomsskattekontoret?

Eiendomsskattekontoret er betjent tirsdag til torsdag fra kl. 9.00 til 15.00, men servicetorget i 1. etasje av rådhuset kan svare på svært mange av spørsmålene angående eiendomsskatt.

• Telefon: 611 89 500.
• Postadresse: Gjøvik kommune, Eiendomsskatt, Postboks 630, 2810 Gjøvik
• E-postadresse: postmottak@gjovik.kommune.no

Sist endret: 27. mars 2017
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00