Eiendomsskatt

Eiendomsskatt 2018

Årets skattesats er 4,9 promille.

Frister:

  • Klage på utskrevet takstvedtak: 28. februar 2018
  • Søke om fritak etter Eiendomsskattelovens §7 i 2019: 1. august 2018

Kriterier for fritak

Hva brukes eiendomsskatten til?

Alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig eller næringsbygg må betale eiendomsskatt til Gjøvik kommune. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen, for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud som kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker og lignende.

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også neste års skattesats, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter Lov om eigedomsskatt til kommunane [eigedomsskattelova] § 7 og hvorvidt kommunen skal ha bunnfradrag.

Klikk her for å se oversikt over kommunale avgifter, gebyrer og priser. Sats for eiendomsskatt finner du under Teknisk og eiendom

Informasjon om faktura og forfall

Regler for utskriving av eiendomsskatt

Hvordan kommer vi frem til takstgrunnlaget for din eiendom?

Tomteareal, bygninger (areal, alder og tilstand) sammen med eiendommens beliggenhet bestemmer hvor stort takstgrunnlaget blir.

Hvordan og hvilke areal måles som utgangspunkt for eiendomsskatten?

Måleregler (ekstern lenke)
Regneeksempler 
Områdekart for pris etter beliggenhet (Sonefaktor)

Hvordan komme i kontakt med eiendomsskattekontoret?

Eiendomsskattekontoret er betjent i rådhusets åpningstider. Servicetorget i 1. etasje kan også svare på mange av spørsmålene angående eiendomsskatt.

• Telefon: 611 89 500.
• Postadresse: Gjøvik kommune, Eiendomsskatt, Postboks 630, 2810 Gjøvik
• E-postadresse: postmottak@gjovik.kommune.no

Sist endret: 06.09.2018
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00