Deling av eiendom

Deling av eiendom (fradeling)

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Dersom søknaden avviker fra gjeldende kommune- eller reguleringsplan må du søke om dispensasjon.Begrunnelsen for dispensasjon skal gis på eget ark.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

1) Bestill naboliste via Infoland (ekstern lenke)

2) Avkjøringstillatelse fra riks- og fylkesveg må foreligge fra Statens vegvesen hvor det ikke er en godkjent reguleringsplan. Informasjon om nye avkjøringer fra offentlig veg. Fyll ut Søknadskjema om avkjørsel og oversend til Statens Vegvesen.

3) Fyll ut og send ut nabovarsel utfra mottatt naboliste over, det skal også vedlegges ett situasjonskart som viser ny tomt i utsendelsen. Nabovarsel (ekstern lenke)

4) Fyll ut skjema Gjenpart nabovarsel. Gjenpart nabovarsel (ekstern lenke)

5) Fyll ut skjema Kvittering for nabovarsel. Kvittering for nabovarsel (ekstern lenke)

6) Fyll ut Søknadskjema for deling av eiendom

7) Send søknadskjema til kommunen. Ved flere eiere må alle underskrive søknadskjemaet/rekvisisjonen.

Vedlegg som skal medfølge søknad:
• Kart som viser ny eiendom.
• Gjenpart nabovarsel og kvittering for nabovarsel.
• Avkjøringstillatelse

Gebyr

Denne tjenesten er gebyrbelagt, det tilkommer gebyr for saksbehandling, oppmåling og tinglysing. 

Priser for denne tjenesten finner du under: Teknisk og eiendom - Oppmåling

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene

 

Sist endret: 20. juli 2017