Arealoverføring

Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom eiendommer uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom.
• Det må foreligge tillatelse fra kommunen til arealoverføring etter plan- og bygningsloven og eventuelt jordloven.
• Det må også foreligge nødvendige erklæringer om overdragelse av eiendomsrett, pantefrafall og konsesjoner for det aktuelle arealet.

Slik søker du om arealoverføring

1) Bestill naboliste via Infoland (ekstern lenke)

2) Fyll ut og send ut nabovarsel ut fra mottatt naboliste over. Det skal også vedlegges et situasjonskart som viser ønsket grense i utsendelsen. Nabovarsel (ekstern lenke)

3) Fyll ut skjema Gjenpart nabovarsel (ekstern lenke)

4) Fyll ut skjema Kvittering for nabovarsel (ekstern lenke)

5) Fyll ut Søknadskjema for arealoverføring

6) Send søknadskjema til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.

Vedlegg som skal medfølge søknad:
• Kart som viser ønsket grense.
• Gjenpart nabovarsel og kvittering for nabovarsel.

Gebyr

Denne tjenesten er gebyrbelagt, det tilkommer gebyr for saksbehandling, oppmåling og tinglysing.

Priser for denne tjenesten finner du under: Teknisk og eiendom - Oppmåling

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene

Sist endret: 4. januar 2015