Gatebruksplan

Åpen høring av forslag til gatebruksplan for Gjøvik sentrum

Gjøvik skal være en attraktiv by. Hvordan kan bruken av gatene framover ivareta dette og de ulike trafikantgruppene ved befolkningsvekst og byfortetting? Denne prinsipplanen er langsiktig og skal gi forutsigbarhet og bidra til at det blir enkelt og attraktivt å ferdes i byen – både som gående, på sykkel, med bil eller buss.

ATP Gjøvik legger forslaget til høring for å legge til rette for medvirkning og forankring av planen. Alle kan komme med innspill, ideer og tilbakemeldinger. Høringsperioden varer frem til 28.april 2017 og innspill kan sendes til postmottak@gjovik.kommune.no.

30.mars 2017 er det åpen kontordag i Gjøvik rådhus Øvre Torvgate 26 kl 12 – 15.30 og kl 18.00 – 20.00.
Der vil representanter fra ATP Gjøvik være tilgjengelig for spørsmål og innspill.

Forslaget til gatebruksplan er laget av ATP-prosjektet på Gjøvik (samordnet areal- og transportplanlegging) som består av Byen vår Gjøvik, Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og Gjøvik kommune og er konkret oppfølging av arbeidet med byvisjonen.

Plandokumenter: 

Forslag til gatebruksplan
Vedlegg 1: Tabell med statusbeskrivelse og forslag til framtidig prioritering av gatebruken i alle gatene
Vedlegg 2: Kart med beskrivelse av punkter og områder med spesielle utfordringer

Referat fra seminar 28. oktober 2016

 

 

Sist endret: 16. mars 2017