Skoglund øst

Bakgrunn:

Gjøvik kommune har i delegert sak 28/2017 (utvalg for samfunnsutvikling) den 30.11.2017 vedtatt mindre endring av planbestemmelsene for detaljregulering for Skoglund øst.

Utnyttelsesgraden for områdene er korrigert på grunn av mangler i planbestemmelsene, og er endret til;

§ 5.1.2 a) Bebyggelsen skal ikke overskride BYA=28% pr tomt inkludert biloppstillingsplasser. (gjelder småhusbebyggelse)

§ 5.3 Denne setningen er lagt til: Maks tillatt % BYA=45%,

Plandokumenter:

 

Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Saksprotokoll