Pågående prosjekter

På denne siden vil du finne informasjon om ulike prosjekter kommunen jobber med.

Jernbaneparken sør

Utbygging av Jernbaneparken (trinn 2)  er i gang. Arbeidene er startet opp, og skal avsluttes til sankthans i 2018.

Aktiviteter

Dette byggetrinnet skal ikke bare legge til rette for utvidelse av skateanlegget, men også for nye aktivitetsmuligheter. Av innhold blir det bl.a. rulleanlegg, klatretårn, balanselek og friområder. Jernbaneparken sør supplerer og kompletterer parkens aktivitetsdel med mål om å øke attraktiviteten og tilbudet for flere aldersgrupper i Jernbaneparken. Det har blitt lagt vekt på å utforme nytt rulleanlegg som gir tilbud til de yngre brukergruppene, og for å bedre kunne differensiere mellom anlegg tilpasset ulike ferdighetsnivåer.

Kart over trinn 2

Første støp

Første støp på nytt rulleanlegg (skate) er gjort. Målet er å få utført det aller meste av betongarbeider nå i høst. Anleggsgartnerarbeider vil i stor grad foregå våren 2018.

Første støp i trinn 2

Begrenset tilgjengelighet

Under byggeperioden blir det noe begrensninger på tilgjengelighet og mulighet for å bruke deler av eksisterende anlegg. Dette gjelder i all hovedsak området rundt bowl og klatresteinen. Selve skateanlegget blir bare berørt i korte perioder eller for mindre deler av anlegget hvor det vil bli foretatt utbedringer.

Respekter byggegjerder

Vi ber om at byggegjerder og forbud mot ferdsel og opphold innenfor anleggsområdet respekteres.

Vi gleder oss til at ny og oppgradert del av Jernbaneparken kan åpnes og tas i bruk til sommeren neste år!

Entreprenører

Hovedentreprenør er Paul Berg AS, og med seg har de Betongpark AS (skate-/betong), Schjølberg & Tombre AS (anleggsgartner) og Alfa Installasjon AS (elektro).

Biri omsorgssenter

Informasjon om utbyggingen og prosjektet (rev april 2018)

Retningslinjer for gjennomføring av byggeprosjekter i Gjøvik kommune

Nytt omsorgssenter - et miljøfyrtårnprosjekt

Sist endret: 17.04.2018