Om oss

Folketall

I flg Statistisk Sentralbyrå var folketallet i Gjøvik kommune 30 628 (pr. første kvartal.2018) 

Kommunefakta fra Statistisk Sentralbyrå angående Gjøvik kommune (ekstern lenke)

Gjøvikipedia

Med sin 150- årige historie, sin unike beliggenhet ved landets største innsjø, og nå med sine 30.000 innbyggere, har Gjøvik tatt posisjonen som « motor for vekst og utvikling» for hele regionen. Vekst og samfunnsutvikling skal omfatte hele kommunen, både bygd og by.

På Gjøvik finner en alle slags kvaliteter, fra det urbane sentrum til de levende og vitale bygdene som omkranser selve bykjernen. Et effektivt og trivelig handelssentrum, fylt med aktiviteter og opplevelser, er omgitt av varierte bolig- og turområder. I de senere årene er det også lagt til rette for økt bosetting i selve bykjernen. Flere nye boligkomplekser er bygget.

Regionsenter

Kommunen er et regionsenter for Gjøvikregionen, som foruten Gjøvik består av kommunene Østre og Vestre Toten, og Søndre og Nordre Land. Regionen har om lag 70.000 innbyggere og utgjør den mest folkerike del av Oppland fylke. Gjøvik kommune har passert 30.000 innbyggere (pr 3. kvartal 2014) og er den største kommunen i Oppland. Avstanden til Oslo er snaue to timer, mens hovedflyplassen på Gardermoen ligger en times tid fra byen.

Visjon for kommunen

Dette er noen av de mange visjonære og nokså ambisiøse mål som er satt for arbeidet i Gjøvik Kommune, og som drives i tråd med gjeldende langtidsplanen:

  • Gjøvik skal være en attraktiv kommune å bo i, flytte til og drive næringsvirksomhet i.
  • Gjøvik skal bli mer BY
  • Gjøvik skal være kjent som en utdannings- og kunnskapsby
  • Det skal være minst 33.333 innbyggere i kommunen innen 2025
Aksen Kallerud - Raufoss

Gjøvik er ledende innen industri, handel og tjenesteyting i innlandet og et¨senter for høyere utdanning knyttet til den stadig voksende høyskolen, (HIG). Innenfor aksen Kallerud – Raufoss foregår hoveddelen av verdiskapningen innenfor kunnskapsintensiv industri i Innlandet. Det er stor aktivitet innen forskning og innovasjon, og flere kunnskapsbedrifter og miljøer danner solide og levedyktige fag nettverk. Alt ligger til rette for nyskapning innen næringsliv og annen samfunnsutvikling.

Kultur- og tjenestetilbud

Gjøvik har et rikt aktivitets- og kulturtilbud på de fleste områder, hvorav musikklivet, idrett og friluftsliv og det frivillige organisasjonsarbeidet bør fremheves spesielt. Dugnadsånd, engasjement og gjestfrihet preger befolkning og hverdagsliv.

Kommunen står for et omfattende og godt offentlig tjenestetilbud innenfor de aller fleste sektorer, og det er gjort omfattende grep de seneste årene både med tanke på opprusting og vedlikehold, og nybygging. Kanskje kan vi la den nye Miljøgata og etableringen av den flotte Skateparken sammen med den ny Skysstasjonen, stå som eksempler på det siste.

Oppsummering

Summen av de naturgitte betingelsene, byens offentlige og private tilbud, og alle gode frivillige krefter, gir oss på Gjøvik store muligheter for å kunne tilby dem som vil, gode sjanser for et godt liv. Så om du bare er innom for en kort tid, på besøk, på gjennomreise eller på ferie, så er du hjertelig velkommen. Vi håper du vil la deg begeistre sammen med oss og bli glad i byen og kommunen og i alle som har funnet sin plass og tilhørighet her. Kanskje kan det friste med fast adresse her?

Du kan lese mer om kommunen vår her (ekstern lenke)

Politivedtektene

Her kan du lese politivedtektene for Gjøvik kommune

Byen vår - Gjøvik

Her kan du lese om ting som skjer i Gjøvik sentrum:

Lenke til Byen vår - Gjøvik

Gjøvikregionen

Her kan du lese omGjøvikregionen - som består av kommunene Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten.

 Lenke til Gjøvikregionen

 

Sist endret: 06.09.2018