Gebyr priser og avgifter

Alkoholavgifter 2017

Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøven

Betales på forskudd med kr 400,-

Salgsgebyr

Betales med kr 0,20 per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

Skjenkegebyr

Betales med

  • kr 0,45 per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1,
  • kr 1,20 per vareliter for gruppe 2
  • kr 3,95 per vareliter for gruppe 3
Minimumsgebyr per år

Salg: kr 1 570,-

Skjenking: kr 4 900,- 

Ambulerende bevilling kan kommunen kreve et gebyr på inntil kr 350,- per gang

 

Barnehage 2017

Barnehagene har statlige makspriser
 
% plassd/ut/uinfoPris pr mnd
 100 %    5 d/u 45 t/u    2 730,-
 100 %    5 d/u  45 d/u  pris for melk og frukt     160,-
   90 %  4/5 d/u  40,5 t/u  96 % av makspris  2 621,-
   90 %  4/5 d/u  40,5 t/u  pris for melk og frukt     145,-
   80 %    4 d/u  36 t/u  88 % av makspris  2 402,-
   80 %    4 d/u  36 t/u  pris for melk og frukt     130,-
   70 %  3/4 d/u  31,5 t/u  80 % av makspris  2 184,-
   70 %  3/4 d/u  31,5 t/u  pris for melk og frukt     115,-
   60 %     3 d/u   27 t/u   72 % av makspris  1 966,-
   60 %     3 d/u   27 t/u  pris for melk og frukt       95,-
   50 %  2/3 d/u  22,5 d/u  64 % av makspris  1 747,-
   50 %  2/3 d/u  22,5 d/u  pris for melk og frukt      75,-
   40 %  2 d/u  18 t/u  54 % av makspris  1 474,-
   40 %  2 d/u  18 t/u  pris for melk og frukt       60,-
      Kjøp av enkeltdager     250,-
Søskenmoderasjon

30 % for det eldste barnet. Ved flere enn to barn i barnehage gis 50 % moderasjon for det eldste og 30 % for det mellomste

Matkostnader

Dette varierer mellom barnehagene, avhengig av hva de serverer. Beløpene over dekker melk og frukt. Øvrig servering kommer i tillegg.

Helse og omsorg 2017

Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)
  Netto inntekt før
særfradrag
Betalings-
gruppe
Timepris Maks sats
pr måned
Inntil 2 G            0 - 185 152 A   Kr    200,-
Mellom 2 G og 3 G 185 152 - 277 728 C Kr 427,- Kr    756,-
Mellom 3 G og 4 G 277 728 - 370 304 E Kr 427,- Kr 1 516,-
Mellom 4 G og 5 G 370 304 - 462 880 G Kr 427,- Kr 2 258,-
Over 5 G 462 881- I Kr 427,- Kr 3 014,-

1G = kr 92 576 pr 01.05.2016

Trygghetsalarm
Leie av trygghetsalarm pr måned Kr 214,-
Dagsaktivitetstilbud
Dagaktivitetstilbud for eldre (abonnement) Kr 200,- pr dag
Dagaktivitetstilbud for eldre (abonnement) uten transport Kr  97,- pr dag
Transport til dagaktivitetstilbud for yngre, tur/retur Kr  82,- pr dag
Institusjonsopphold
Korttidsopphold - statens satser * Kr 155,- pr døgn
Dagopphold / nattopphold Kr  80,- pr dag / natt

* etter 60 døgn blir betaling for korttidsopphold beregnet etter regelverket om langtidsopphold

Mat fra institusjonskjøkken
Middag u/dessert - stor porsjon Kr 75,-
Middag u/dessert - normal porsjon Kr 65,-
Suppe / dessert Kr 15,-
Grøt lørdag - normal porsjon Kr 33,-

Helsestasjonstjenester 2017

Reisevaksiner

Prisliste pr. 01.01.2017

Konsultasjonspris: 270,- pr. person pr. gang.

Maks. konsultasjonspris pr. familie 560,-

Henting av drikkevaksine koster kr. 95,- pr. person.

Konsultasjonsprisen kommer i tillegg til vaksineprisen og er ikke momsbelagt.

Hvis du ikke møter opp og ikke har avbestilt timen, vil du bli fakturert med konsultasjonsgebyr.

VAKSINEPREPARATER OG PRISER:

Sykdom det vaksineres motPriser 

Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/Polio (påfylldose)

310,-

Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/Polio (basisvaksinasjon pr  dose)       

310,-

Gul feber

310,-

Hepatitt A (barn) pr. dose

310,-

Hepatitt A (voksen) pr. dose

360,-

Hepatitt B (barn) pr.dose

210,-

Hepatitt B (voksen) pr. dose

260,-

Hepatitt A+B (barn) pr. dose

360,-

Hepatitt A+B (voksen) pr dose

460,-

Japansk encefalitt

910,-

Kolera/E.Coli (”turistdiare”)1 dose

210,-

Kolera/E.Coli 2x1 dose

420,-

Meningokokk ACWY

460,-

 

 

Rabies

510,-

Skogflåttencefalitt (barn) pr. dose

310,-

Skogflåttencefalitt (voksen) pr. dose

360,-

Tyfoidfeber (3 kapsler)

210,-

Sesonginfluensa

100,-

Tilsendt regning vil inneholde en giro med konsultasjonsgebyr og vaksinepris inkl. moms, samt et vedlegg med oversikt over utførte vaksinasjoner som det kreves betaling for. Det gjøres oppmerksom på at prisene på regningsvedlegget er nettopriser (dvs ikke inkl moms)

Kultur 2017

Idrett
Timepriser i idrettshaller 

Trening idrettslag, barn og unge (en bane)

    92,-

Trening idrettslag, voksne (en bane)

  200,-

Trening bedrifter/bedriftsidrettslag (en bane)

  200,-

Trening studentidrettslag (en bane)

  185,-

Arr. i idrettshall, barn og unge

  169,-

Arrangementer i idrettshall, voksne (en bane)

  200,-

Arrangement i Campus Arena, hel hall

  400,-

Trening idrettslag, barn og unge (en bane), egne anlegg

 185,-

Trening idrettslag annen kommune

  200,-

Møterom Campus Arena (pr.møte, inntil 2t)

  200,- 

Dansesal Tranberghallen:

Dansesal barn og unge i regi av foreninger

   92,-

Dansesal

  200,-

 Tranberghallen - Timepriser i svømmehallen            

Svømmeopplæring/trening, barn og unge

  138,-

Svømmeopplæring/trening, voksne

  200,-

Idrettslag/foreninger, barn og unge

  174,-

Idrettslag/foreninger, voksne

  200,-

Idrettslag barn/unge, annen kommune

  200,-

Bedrifter/bedriftsidrettslag/trimorganisasjoner

  200,-

Varmtvannsbading

  200,-

Terapibad/revmatikere 

  200,-

Timepriser Kopperudbadet  

Svømmeopplæring/trening, barn og unge

  133,-

Svømmeopplæring/trening, voksne

  200,-

Idrettslag/foreninger, barn og unge

  154,-

Idrettslag/foreninger, voksne

  200,-

Adm. gis fullmakt til å forhandle pris for større arrangement
Kunst- og kulturskolen
Avdeling Hunn                                                                pr.år

Korkontingent, 1. barn

 3055,-

Korkontingent, 2. barn (søsken)

 3055,-

Korkontingent 3. barn (søsken)

 1530,-

Korkontingent f.o.m 4. barn (søsken)

 1530,-

Musikalsk barnehage

 3055,-

Elevavgift, 1. barn

 3425,-

Elevavgift, 2. barn (søsken)

 3425,-

Elevavgift, 3. barn (søsken)

 1715,-

Elevavgift f.o.m. 4. barn

 1715,-

Elevavgift billedkunst, 1. barn

 2635,-

Elevavgift billedkunst, 2. barn (søsken)

 2635,-

Elevavgift billedkunst, 3. barn (søsken)

 1320,-

Elevavgift billedkunst, f.o.m. 4. barn (søsken)

 1320,-

Elevavgift over 20 år

 6670,-

Materialavgift billedkunst

   825,-

Musikkteori

   825,-

Instrumentleie

 1375,-

Kopipenger

   150,-

Utleie rom 1 mnd.

 1090,-

Utleie rom 1 dag

   800-,

 Avdeling rock/band - Brufoss

Elevavgift solo, 1. barn

 3425,-

Elevavgift solo, 2. barn

 3425,-

Elevavgift solo, 3. barn

 1715,-

Elevavgift solo, f.o.m. 4. barn     

 1715,-

Elevavgift band, 1. barn

 2420,-

Elevavgift band, 2. barn

 2420,-

Elevavgift band, 3. barn

 1210,-

Elevavgift band, f.o.m. 4. barn

 1210,-

Utleie av PA-anlegg én dag

 1500,-

Utleie instrument pr enhet pr dag

   145,-

Instrumentvedlikehold/undervisningsmateriell

   280,-

Leie av bemannet studio, pr time

   515,-

Kopipenger

   150,-
Bibliotek
Gebyrer ved 2.gangs varsel om overskridelse av lånetid    60,-

Gebyrer ved regningsutsendelse (erstatning av bøker/media)

 130,-
Tilrettelagte kulturtilbud
Tilrettelagte gruppeaktiviteter (uten vedtak) pr. år  2085,-

Tilrettelagt gruppeaktiviteter, deltakere fra andre kommuner

 3230,-

Kunstkafé, medlemsavgift, pr år, inkl materiell

 3460,-

Drengestua

Galleri 2.etg.

 2965,-

Galleri 2.etg. påfølgende uke/uker pr. uke

 1950,-
Kino og scene
Sal 1 

Utleie dagtid - lokale brukere

  7250,-

Utleie  dagtid - eksterne brukere

10000,-

Utleie kveld - lokale brukere

10250,-

Utleie kveld - eksterne brukere, kommersielle

19500,-

Utleie fre/lør/søn - lokale brukere

15000,-

Utleie matiné lør/søn - lokale brukere

  9500,-

Utleie matiné - eksterne brukere

11500,-

Utleie fre/lør/søn - eksterne brukere kommersielle                         

22000,-

Utleie Riksteateret egen avtale.

 Sal 2 og 3 

Utleie dagtid - lokale brukere

 5750,-

Utleie dagtid - eksterne brukere

 7250,-

Utleie kveld - lokale brukere

 7250,-

Utleie kveld - eksterne brukere

 9500,-

Utleie fre/lør/søn - lokale brukere

 8250,-

Utleie fre/lør/søn - eksterne brukere

 11000,-

Utleie saler konferanse - hotellsamarbeid, egen avtale.    

Friscene (black box)  

Utleie - lag/forening/skole

 4750,-

Utleie - kommersielle        

 9500,-

Kaféscene   

Utleie - lag/forening/skole      

 4000,- 

Utleie - kommersielle

 8000,-

Amfitrapp       

Oppgis ved forespørsel; vil bli vurdert ut ifra type arrangement

Kulturhusleder gis fullmakt til å gjøre markedstilpasning av leiepris ved behov

Kulturhusleder gis fullmakt til å bestemme leiepris og bruk av scener som øvingsarena, i forbindelse med lokale oppsettinger

Leie av kinosalene til konferansebruk på dagtid inkluderer 3 timers bemanning (opp- og nedrigg) samt bruk av kinoens elektriske utstyr

Leie av Friscene og Kaféscene på dagtid inkluderer 3 timers bemanning (opp- og nedrigg) samt bruk av kulturhusets tekniske utstyr

Leiepris på øvrige arenaer inkluderer ikke teknisk personell

Gjøvik gård 
Gjøvikhallen

Faste definerte brukere (ukentlige øvelser, pr mnd. 10 mnd)

 1700,-

Andre faste brukere med årsavtale

*

Gjøvik kommune/lag/foreninger, dagtid virkedag

 4250,-

Gjøvik kommune/lag/foreninger, kveld/helg

 5250,-

Gjøvik kommune/lag/foreninger, riggedag

 1500,-

Utleie andre  - kommersielle aktører, dagtid virkedag

 5250,-

Utleie andre - kommersielle aktører, kveld/helg

 7500,-

Utleie andre - kommersielle aktører, riggedag 

**

Audivisuelt utstyr - drift, opplæring m.m. pr. time

   750,-

Arrangement i foajeen m/toalett, lag og foreninger

 1900,-

Arrangement i foajeen m/toalett, andre

*

Leie flygel

 2100,-

Utleie toalettanlegg, pr døgn

 1800,-

Gjøvikhallen, leie rom 2 etg. til arrangement, pr gang

 1650,-

Gjøvikhallen, leie rom 2 etg. Gjøvik kommune/lag/forening pr. gang

  800,-

Seilet

Utleie arena takseil - Gjøvik kommune

       0

Utleie takseil, kommersielt

*

Utleie takseil, kommersielt 3 dager

Utleie takseil, kommersielt 1 uke

*

Utleie takseil, lag og foreninger, 1 dag

0**** 

Utleie takseil, lag og foreninger, 3 dager 

0**** 

Utleie takseil, lag og foreninger, 1 uke 

0**** 

 Parken

Friluftsscene - Gjøvik kommune 

       0 

Friluftsscene - frivillige lag og foreninger, arrangement uten billettinntekter 

       0

Friluftsscene - frivillige lag og foreninger, arrangement med billettinntekter

*

Friluftsscene - kommersielle arrangement

Utleie til aerobic, pr trening 

Utleie av del av park til div arrangement - lag og foreninger og Gjøvik kommune 

Utleie uteområdet generelt 

* Adm gis fullmakt til å forhandle leiepris. Sees i sammenheng med andre arenaer.

** Behov vil variere. Adm gis fullmakt til å forhandle pris.  

*** Leietaker dekker reelle kostnader for kvelds- og helgetillegg 

**** Det henvises til vedtak i Kl-sak 44/12

Skole 2017

Skolefritidsordning (SFO)
 
Betalingssatser Kroner pr måned
  6 timer pr uke 1 200,-
12 timer pr uke  1 770,-
22 timer pr uke 2 815,-
   
Mat 6 timer     96,-
Mat 12 og 22 timer   127,-
   
Dagsats 1/2 dag   176,-
Dagsats 1/1 dag   390,-
Utleie av skolelokaler
Uten overnatting, lørdag eller søndag  2635,- 
Uten overnatting, lørdag og søndag

3465,-

Overnatting, døgnpris per person

40,-

Klasserom, hverdager

370,-

Svømmehall, hverdager

425,- 

Rambekkvika miljøskole

Barnehager per gruppe per dag: 475,-

Leirskole

Matpenger per elev: 500,-

Oppholdsbetaling per elev, finansiert via innsamling fra FAU: 2600,-

 

 

Teknisk og eiendom 2017

Vann, avløp og renovasjonsgebyr

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Gjøvik kommune (ikrafttredelse 26.06.2016)

Vanngebyr

kr 13,75 pr m3

Abonnementsgebyr vann

Kategori bolig/fritidsbolig kr 1.312,50

N1. Vannmåler; 0-24 mm kr 1.375,-

N2. Vannmåler; 25-31 mm kr 3.000,-

N3. Vannmåler; 32-79 mm kr 9.625,- 

N4. Vannmåler; 80 mm og over kr 27.500,-

Avløpsgebyr

kr 16,88 pr m3

Abonnementsgebyr avløp

Kategori bolig/fritidsbolig kr 1.125,- 

Kategori næring etter avtale kr 9.125,- 

N1. Vannmåler; 0-24 mm kr 1.375,- 

N2. Vannmåler; 25-31 mm kr 3.000,- 

N3. Vannmåler; 32-79 mm kr 9.625,- 

N4. Vannmåler; 80 mm og over kr 27.500,- 

Målerleie for leie av kommunale vannmålere kr 312,50 pr. år.

Gebyr for plombering/stenging og gjenåpning av vanninntak: kr 625,-

Gebyr for ikke avlest vannmåler to år på rad: kr 625,-

Tilknytningsgebyr

Vann

a) Pr. boenhet/fritidsbolig, høy sats kr 20.000,-

b) Pr. boenhet/fritidsbolig, lav sats kr 5.000,- 

c) Næringsarealer, pr. m2 kr 43,75 

Avløp

a) Pr. boenhet/fritidsbolig, høy sats kr 20.000,-

b) Pr. boenhet/fritidsbolig, lav sats kr 5.000,- 

c) Næringsarealer, pr. m2 kr 43,75 

Renovasjonsgebyr:

Standard abonnement (80/140) kr 2.582,50

Reduksjon for restavfallsdunk på 80 l (80/80) kr 375,- 

Tillegg for restavfallsdunk på 240 l (80/240) kr 437,50 

Reduksjon for fellesløsning pr. abonnent kr 387,50 

Reduksjon for kompostering/gjødselkjeller kr 437,50

Årsgebyr hybelrenovasjon kr 862,50

Årsgebyr fritidsbebyggelse kr 862,50

Særabonnement renovasjon kr 1.945,-

Sekk avgift betalt kr 40,-

Gebyr septikrenovasjon:

Årsgebyr slamavskiller med WC kr 1.987,50

Årsgebyr slamavskiller uten WC kr 797,-

Årsgebyr for oppmøte og transport kr 1.200,-

Pris pr. m3 tankvolum (tett tank) kr 197,50

Fritidsbolig med WC kr 797,-

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for 2017 er 4,90 promille. For mer informasjon se egen side for eiendomsskatt.

Brann og feiegebyr

Feiegebyr

Pipeløp pr. boenhet kr 562,50

Øvrige pipeløp pr. boenhet kr 281,25

Tilsyn med gass i boliger (pr. tilsyn) kr 562,50

Fresing, kamerainspeksjon, fyrkjeler mv. (faktures pr time/mannskap) kr 575,-

Fyrverkeri

Gebyr for godkjenning av utsalgssted for fyrverkeri, (fritatt for mva) kr 3.900,-

Utleietjenester mannskap og materiell pr time

Instruktør kr 955,-

Hjelpeinstruktør kr 715,-

Redningsdykker/mannskaper inkludert utstyr (under dykking) kr 1.162,50

Utrykningsbil kr 937,50

Snorkel/lift inklusiv mannskap på vakt kr 1.937,50

Båt kr 412,50

Alarmoverføring Brann og Heis

Brannalarm, Årsavgift prisgruppe 1 kr 5.450,-

Brannalarm, Årsavgift prisgruppe 2 kr 8.850,-

Brannalarm, Årsavgift prisgruppe 3 kr 13.593,75

Heisalarm, Årsavgift prisgruppe 4 kr 3.525,- pr heis

Avgift for utrykninger til alarmer

Falsk/unødvendig utrykning til brannalarm kr 5.375,- pr utrykning

Utryknig til heisalarm uten avtale kr 1.312,50

Servicearbeid/bytte av nøkler i nøkkelboks kr 450,-

Flere enn en utrykning til unødig alarm i løpet av en 4 mnd periode kr 5.375,- pr utrykning

Utrykninger til unødig alarm som skyldes varme arbeider kr 5.375,- pr gang

Parkering

Parkeringsavgifter

Parkeringavgift pr time kr 22,-

Parkeringavgift, dagparkering i Gjøvik sentrum kr 40,-

Parkeringavgift, dagparkering på Mjøstranda kr 30,-

Leie av parkeringsplasser pr. mnd.:

Faste parkeringsplasser på uteplasser, Brønsdalen kr 825,-

Faste parkeringsplasser på nedre plan i parkeringsanlegget, 5 dager pr. uke. kr 1.250,-

Faste parkeringsplasser, parkeringanlegg i Parkgata kr 900,-

Avgiftsbelagt P-plass i gater og parkeringsområder brukt til annet formål, f.eks. riggplass kr 2.000,-

Avgiftsfri P-plass, brukt til annet formål, f.eks. riggplass kr 800,-

Beboerparkering/oblat pr år: kr 1.550,-

Huntonstranda/Gjøvik Gård pr dag

For kommersielle formål, tivoli, sirkus etc. kr 4.000,-

For ikke kommersielle formål kr 1.000,-

Frikjøp: umerkede parkeringsplasser, engangsbeløp pr. plass (avgiftsfritt) kr 155.000,-

Gravegebyr

Behandling og kontroll av tillatelser - pr. sak/melding kr 3.600,-

Forringelsesgebyr ved ordinær graving i asfaltert veg - inntil 100 m2 kr 100,- pr m2

Bruk av grøntområder/annet vegareal til rigg - inkl. mva kr 50,- pr. m2/mnd

Torgavgifter
Selgere som er produsenter  
Produsenter fast plass - inntil 6 m2, pr. år  kr 687,50
Produsenter fast plass - inntil 12 m2, pr. år  kr 875,-

Produsenter uten fast plass inntil 12 m2, pr. dag

 kr 125,-
   
Selgere som ikke er produsenter  
Fast plass inntil 6 m2, pr. år  kr 1.750,-
Fast plass inntil 12 m2, pr. år  kr 2.500,-
Ikke fast plass inntil 12 m2, pr. dag  kr    250,-
Avgift for byrom og friområder

Anlegg og større areal i byrom og friområder for kommersielle formål pr dag kr 5.000,-

Anlegg og større areal i byrom og friområder for ikke kommersielle formål kr 1.000,-

Leie av salgsplass utenfor torget pr dag kr 200,-

Bruk av friområder til rigg kr 50,- pr m2/pr mnd

Leie av stadion
Andre lokale brukere av Stadion/Kallerudbanen  
Leie av en/to garderober pr. time  kr 110,-/170,-
Kallerudbanen/Naturgressbanen på Stadion pr. kamp  kr 520,-
Kallerudbanen/Naturgressbanen, trening pr. gang  kr 310,-
Skog og friluftsliv
TjenestePris
Mannskap pr. time  kr 462,50
Motorsagtillegg pr. time  kr   75,-
Lastebil/traktor pr. time  kr 375,-
Tilvisning av vedteig  kr 450,-
Preparering med løypemaskin pr. time  kr 800,-
Tomtepriser
Tomtepriser 2017 priser
1. Boligtomter til privatpersoner  
Salg av tomtegrunn som tilleggsareal:  
- Gjøvik byområde pr. kvm 115,-
- Øvrige områder pr. kvm 65,-
Anleggsbidrag på felt med kommunal VA kommer i tillegg 205,-
2. For kommunale boligtomter på boligfeltene  
Pinsberget og Bjugstadgrenda  
- Tomtepris inkl. grunnpris og opparbeidelse pr. kvm 215,-
Biristrand sentrum  
- Tomtepris inkl. grunnpris og opparbeidelse pr. kvm 215,-
Bybrua  
- Tomtepris inkl. grunnpris og opparbeidelse pr. kvm 268,-
Kullsveen - Engelstad - Biri  
- Festeavgift pr. år 6% av tomtegrunn 45 kr pr. kvam. Opparbeidelse, eks tomtegrunn  268,-
 Sagstugrenda II  
 - Pris fastsettes i egen K-sak  
 Dalborglia  
 - Tomtepris inkl. grunnpris og opparbeidelse pr. kvm.  510,-
3. Annullering av salgsavtale for boligtomt, pris pr. tomt 10.000,-
4. Boligtomt til foretak. Minstepris er selvkost Budrunde / takst
5. Næringstomter - tomtepriser inkl. grunn og opparbeidelse, men ikke planering.  
Skjerven næringsområde Takst
Snipptunet/Sigstadplassen/Elverhøy Takst
Damstedet nord Takst
Ås skog vest Takst
Damstedet sør Takst
Vismunda Takst
6a. Opsjon på næringstomt (maksimalt 1 år) 10.500,-
6b. Annullering av opsjon på næringstomt 21.000,-
6c. Annullering av salgskontrakt for næringstomt 2 % av kjøpesum
6d. Grunnpris ved innløsing av kommunal festetomt til bolig, pr. kvm  68,-

 

Byggesak
Behandling av byggesaker  Gebyr/avgift
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1  
Evt. tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt  
Definisjoner: Arealer er bruksareal, BRA, iht. NS 3940.  
1. Utslippsaker  
a) Utslippssøknad/melding inntil 15 PE, grunnbeløp 4.800,-
b) Utslipssøknad/melding mer enn 15 PE betales grunnbeløp samt 625,- pr. time.  
c) Avslag på utslippssøknad 1.300,-
2. Byggesaker  
For søknader uten krav til ansvarlig foretak (pbl § 20-2) reduseres gebyret med 10% dersom søknaden er komplett.  
Mottas komplett søknad samlet og elektronisk via Byggsøk reduseres gebyret med 10%, begrenset oppad til kr 5.000,-  
a) Nybygg, rent boligbygg 16.000,-
Ved mer enn 1 boenhet pr. bygning, betales halvt gebyr f.o.m 2. boenhet og for tinglyste studentboliger betales 25% f.o.m. 2. boenhet  
b) Nye fritidsboliger 13.000,-
c) Andre kategorier nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, bruksendring og ombygging betales etter bruksareal i hovedetasje  
- Arealer inntil 50 kvm fast sum   5000,-
- Arealer fra 51 til 200 kvm - pr. kvm      100,-
- Arealer fra 201 - 600 kvm - pr. kvm        75,-
- Arealer over 600 kvm        45,-
For hver etasje over eller under betales 50% av gebyret (i bokstav c)  
For bruksendringer, uisolerte bygninger, driftsbygninger og halldelen i rene idrettsbygg betales halvt gebyr for bruksarealer over 50 kvm  
d) For endring av tillatelse betales et gebyr på 25 % av gjeldende satser. Minimumsgebyr på kr. 1.500,-  
e) For hver igangsettingstillatelse etter godkjent rammetillatelse   3.150,-
f) Driftsbygninger. Maksimumsgebyr. 10.500,-
g) Arealuavhengig tiltak på bolig, fritids- og landbrukseiendom   2.000,-
Mindre murer, brønner, dammer, midlertidige tiltak, avløpsanlegg. Mindre fasadeendringer, riving av bygning fra 15 til 100 kvm (over 100 kvm gebyr x2), mindre bygtekniske installasjoner unntatt ildsted, gjerde, mindre terrenginngrep, mindre parkeringsplass, gjødselkummer og andre arealuavhengige tiltak.  
h)Ildsted      600,-
i) Arealuavhengig tiltak på annen eiendom   5.800,-
Lednings- og kabelanlegg, avløpsanlegg, fasadeendring, riving av bygning, bygtekniske installasjoner (separat søknad for heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), tankanlegg, større terrenginngrep, veger, større P-plasser og andre arealuavhengige tiltak.  
j) Skilt og reklame   2.500,-
k) Tilleggsgebyr  
Dersom et meldings- eller søknadspliktig arbeid igangsettes eller tas i bruk uten godkjenning, ilegges et tilleggsgebyr på 50 % av fult behandlingsgebyr. Gebyret skal dekke meromkostninger som slike saker fører med seg. Minimumsgebyr   6.300,-
l) Søknad om dispensasjon  
- Administrativ behandling. Gjelder også dispensasjon som behandles sammen med byggesak   4.100,-
- Politisk behandling. Gjelder også dispensasjon som behandles sammen med byggesak   6.100,-
m) Godkjenning for ansvarsrett  
- Ansvarsrett for foretak med sentral godkjenning          0,-
- Godkjenning pr. aktør (foretak uten sentral godkjenning)   2.700,-
- Bytte av/nye ansvarlige foretak etter godkjent byggesak, pr. aktør   1.300,-
- Personlig ansvarsrett selvbygger   2.000,-
n) Generelt  
- For avslag betales 50 % av behandlingsgebyret  
- For utført arbeid som blir avbrutt på bakgrunn av trukket sak, betales 25 % av normalt gebyr, dersom kommunen har gransket eller bearbeidet saken. Gebyr begrenset oppad til 15.000,-  
- Byggesaksseksjonen kan engasjere nødvendig sakkyndig bistand for vurdering av søknaden eller deler av den på tiltakers regning. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger.  
- Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av tjenesteområdeleder i enkeltsaker hvor gebyr anses urimelig høyt.  
- Alle som får utført tjenester etter kommunens regulativ skal betale gebyr etter faktura fra kommunen.  
- Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.  
- Satsene justeres hvert år (1. januar) på bakgrunn av vedtak i kommunestyrets behandling av budsjett kommende år.  
- Klageadgang: Enkeltvedtak etter dette regulativ kan påklages. Fylkesmannen i Oppland er klageinstans.  

 

Reguleringsplaner
Private reguleringsforslag og dispensasjoner                                       2017
Gebyr/avgift   
 1. Fastsettelse av planprogram (pbl § 12-9 tredje ledd)  15.000,-

 2. Detaljregulering og vesentlig endring av slik plan:

 
- Grunngebyr  40.000,-
- Gebyr per dekar for de første 10 daa    2.000,-
- Gebyr per dekar utover de første 10 daa    1.100,-
- Ved fastsetting av det arealavhengige gebyret skal underformål til
  følgende hovedformål ikke regnes inn i gebyrgrunnlaget: 
  Grønnstruktur, landbruks-, natur-, og friluftsområder, og bruk og
  vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (gjelder ikke 
  småbåthavn)
 
 3. Endring av reguleringsplan (pbl § 12-14 første ledd)  
- Tilsvarende gebyr som behandling av reguleringsforslag, jf pkt 2.  
 4. Mindre endring av reguleringsplan  
- Gebyr  18.000,-
 5. Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan  
- Gebyr, maks oppad  35.000,-
6. Tillegg for konsekvensutredning til reguleringsplan (pbl § 12-3)  
- Behandling samtidig med med reguleringsforslag: Tilleggsgebyr på
   på 50 % etter satsene i pkt 2.
 
- Selvstendig behandling av konsekvensutredning  65.000,-
7. Digitale plandata  
- Minstegebyr for levering av slike data       900,-
- Levering av reguleringsplandata - per km2     1.300,-
- Levering av kommuneplandata - per km2        260,-
8. Krav til innlevert planmateriale  
- Gebyrene gjelder planforslag som leveres i digital form, utført i
  gjeldende SOSI-standard. For planforslag med annen fremstilling
  betales et tillegg på 50 %.
 
9. Tilpasning av gebyr  
- Plan og utbyggingssjef kan fastsette lavere gebyr når gebyr etter 
  disse satsene blir urimelig høyt i forhold til planens innhold og 
  ressursbruk til behandling. Tilsvarende gjelder dersom planen 
  løser kommunale oppgaver.
 
 10. Betalingsbestemmelser  
- Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt 
   komplett plan oversendes kommunen til behandling.
 
- Gebyretskal innbetales etter regning fra kommunen før planforslaget
  er behandlet etter pbl § 12-10.
 
- Det skal ikke kreves gebyr for planforslag utarbeidet av statlig
  eller regional myndighet etter pbl § 3-7.
 
Landbruk
Tjenester og saksbehandling  2017 Gebyr/avgift
 1. Gjødslingsplaner, første gangs oppsetting  
 - Minstebeløp pr bruk     925,-
 - Bruk av husdyrgjødsel eller allsidig prod.  1.435,-
 Tilleggsgebyr > 10 skifter     119,-
 - Gjødslingsplaner, oppdatering av tidligere planer - 70 % av ovenstående satser  
 - Øvrige planleggingsoppdrag (inkl grøfteplan) samt eiendomsopplysninger til megler og lignend, pris pr time     645,-
 2. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, regulerings- eller bebyggelsesplaner (tillegg til a eller b), § 19-2 i pbl.  
 - Tilsvarende satser som ved dispensasjonsbehnadling i byggesaker, bokstav k  
- Administrativ behandling. Gjelder også dispensasjon som behandles sammen med byggesak 4.100,-
- Politisk behandling. Gjelder også dispensasjon som behandles sammen med byggesak 6.100,-
 3. Konsesjonsbehandling, deling etter jordloven m.v  
Gebyret fastsettes av Staten v/Landbruks- og matdepartementet (endret for kommunen etter vedtak i kommunestyret 15.12.2016 i sak 158/16)  
a) For konsesjonssaker er gebyret 3 promille av kjøpe- eller leiesum, minimumsgebyr er satt til kr 1.500,- og maksimalbeløpet er kr 5.000,-  
b) For delingssaker etter jordloven er gebyret kr 2.000,-  2.000,-

 

Oppmåling
1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr)  Gebyr/avgift
a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl. og bygn.loven (pbl) 2.875,-
b. For tilleggsarealer og grensejusteringer 2.000,-
c. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, regulerings- eller bebyggelsesplaner (tillegg til a eller b), § 19-2 i pbl. Gebyr for evt. jordbrukslovsbehandling kommer i tillegg. (se pkt. 3b under "Landbruk") 3.000,-
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn  
Areal fra 0 - 2000 m² 16.500,-
Deretter for hver påbegynt 1000 m² inntil 5000 m² 3.350,-
Deretter for hver påbegynt 5000 m² 2.200,-
Tomter i felt (flere enn 5 tomter), 0 - 2000 m² 13.500,-
Oppretting av punktfeste 4.500,-
Oppretting av grunnboksblad for gamle festetomter 3.900,-
1.2 Tilleggsarealer til eksisterende eiendom  
Areal fra 0 - 250 m² 5.500,-
Areal fra 251 - 500 m² 8.800,-
Deretter pr. påbegynt 500 m² < 10 daa 1.100,-
1.3 Matrikulering av eksisterende eiendom  
Areal fra 0 - 2000 m² 2.900,-
Deretter hver påbegynt 1000 m² 500,-
1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon  
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon  
Areal fra 0 - 50 m² 2.900,-
Areal fra 51 - 250 m² 5.600,-

Areal fra 251 - 2000 m²

11.000,-
Areal fra 2000 m² - økning pr. påbegynt daa 2.200,-
1.5 Oppretting av anleggseiendom  
Gebyr som for oppretting av grunneiendom  
Volum fra 0 - 2000 m³ 17.000,-
Volum fra 2001 m³ - økning pr. påbegynt 1000 m³ 2.900,-
1.6 Registering av jordsameie  
Gebyr for registering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Timesatsen er kr. 500,- 500,-
1.7 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  
Gebyr for denne type forretning  
Ved fullført forretning gebyr etter pkt. 1.1 2.200,-
1.8 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.  
2. Grensejusteringer  
2.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie.  
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejusteringer til veg- og jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.  
Areal fra 0 - 100 m² 3.900,-
Areal fra 101 - 250 m² 5.500,-
Areal fra 251 - 500 m² 8.800,-
2.2 Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³  
Volum fra 0 - 250 m³  5.700,-
Volum fra 251 - 1000 m³  8.900,-
3. Arealoverføring  
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.  
Areal fra 0 - 250 m² 5.500,-
Areal fra 251 - 500 m² 8.800,-
Arealoverføringer pr. nytt påbegynt 500 m² < 10 daa 1.100,-
3.2 Anleggseiendom  

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matikkelenhet dersom vilkårene for sammenslåing er tilstede.

 
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.  

Volum fra 0 - 250 m³

8.350,-
Volum fra 251 - 500 m³ 13.200,-
Deretter volumoverføring pr. påbegynt 500 m³ 2.150,-
4. Klarlegging av eksisterende grenser  
4.1 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning  
For inntil 3 punkter 3.000,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 525,-
4.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter  
For inntil 3 punkter 4.100,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 750,-
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid, hvis antall grensepunkt er flere enn 6 og arealet overstiger 5 daa.  

Gebyr for klarleggin av rettigheter faktureres etter medgått tid.

 

4.3 Innløsning av kommunale festetomter

 

Innløsning av kommunale festetomer

5.200,-
5. Privat grenseavtale  
For inntil 3 punkter eller 100 m grenselengde 5.500,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m 1.200,-
Billigste alternativ for rekvirent velges.  
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (se pkt. 1.6)  
6. Urimelig gebyr  
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan leder av oppmålingsmyndigheten eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak, fastsette et passende gebyr.  
7. Betalingstidspunkt  
Beregnet gebyr kan kreves inn enten forskuddsvis eller etterskuddsvis.  
Dokumenterte utgifter til tinglysing og dokumentavgift faktureres i tillegg.  
8. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken  
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikulering av saken, opprettholdes likevel gebyret.  
9. Utstedelse av matrikkelbrev  
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider 350,-
Endring av maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen  
10. Gebyr når oppmålingsmyndigheten og annen instans foretar arbeidsdeling og avbrutt forretning. (prosent av totalgebyr)  
For oppmålingsmyndighet. Klargjøring og registreringsarbeid 30 %
For innkalling og avholdelse av forretning beregnes 30 %
Merking inkl. materiell 10 %
For måling, beregning og uttegning 30 %
11. Seksjonering av eiendom  
Uten befaring 3 x rettsgebyr
Med befaring 5 x rettsgebyr


Stampevegen produksjon og service 2017

Kontakt oss

STAMPEVEIEN 5 – 2827 HUNNDALEN

TLF 52 04 97 29 – 95 97 22 32

Hjemmeside (ekstern lenke): www.sps-hunndalen.no

Snørydding og plenklipping
Snørydding Uten MVA Med MVA 25%
Liten gårdsvei og liten plass 160 205
Stor gårdsvei og stor plass 246 308
Samme pris for traktorbrøyting eller fresing for hånd    
     
Plenklipping    
Liten eiendom under 1 mål 172 215
Mellomstor eiendom over 1 mål 280 350
Stor eiendom Pris på forespørsel
     

Beskjæring av trær, raking, bortkjøring av avfall og rydding i bed faktureres i tillegg etter satser for arbeidstaker og bil.

Arbeidstakere og og maskiner/redskap
  Timepris u/MVA Timepris m/MVA 25%
Arbeidstaker (private)  148 185
Arbeidstaker (bedrifter) 189 236
Traktor med redskap
(arb.taker i tillegg)
230 287
Lastebil
(arb.taker i tillegg)
197 246
Flytteoppdrag (minstepris) inntil 12 m3 6 740 8 426

For flytteoppdrag større enn en arbeidsdag faktureres tillegg for bil og arbeidstager etter medgåtte timer. Timepris for bil gjelder også under av-/pålessing. Km-avgift innen Gjøvik inngår i timeprisen. Kjøring utenfor Gjøvik, men i Mjøsregionen, faktureres med et tillegg på kr 150,- eksl mva. For lengre transportoppdrag: pris på foresp.

For øvrige transport- og flytteoppdrag gis pris på forespørsel.

Salg av ved
Type ved Uten MVA Med MVA 25%
Blandingsved pr sekk (80 liter) 70 87
Peisved av bjørk pr sekk (80liter) 78 97

Granved pr sekk (80 liter)

54 68
Knottved for små ovner pr sekk (80 liter) 33 41

Ved er gratis tilkjørt i Gjøvik på gårdsplass ved ordre over kr 1.500,-. Tillegg for innbæring/ opplegging i kjeller/uthus. Tom vedsekk kr 4,00 + mva (kr 5,00 inkl mva). Øvrig oppdrag – ta kontakt for forespørsel om pris.

Søm
Type søm Uten MVA Med MVA
Gardinsøm/opplegg pr lengde 48 60
Gardinsøm/opplegg/ på-sying av bånd pr lengde 140,80 176

Opplegg kåpe/jakke

  • m/maskin
  • m/håndsøm liten jobb
  • m/håndsøm stor jobb


  92,80
140,80
184,00


116
176
230

Opplegg bukse

  • m/maskin
  • m/håndsøm


64
96


80
120
Reparasjoner fra 29,60 37
Stryking av duker – "fra pris" – spør etter pris  24 30
Øvrige oppdrag
Tjeneste Uten MVA Med MVA 25%
Hjulskift (4 dekk, inkl vask)  353 441
Inkl dekkhotell pr sesong 476 595
     
Fjerning av høvelgadd 262 328
Sist endret: 13. februar 2017