Vinden er meldt å kunne komme opp i 20-25 meter i sekundet, og vindkastene vil komme fra vest og nordvest. I følge Meteorologisk institutt vil vindkastene avta lørdag kveld. Vi oppfordrer våre innbyggere og hytteeiere om å utvise nødvendig varsomhet i forbindelse med det varslede været, og å sikre egen eiendom og eiendeler.  
 
Farenivået for vårt område ligger på oransje nivå. Om oransje aktsomhetsnivå sier Meteorologisk institutt:

«Oransje aktsomhetsnivå er det nest høyeste farenivået. Vi utsteder oransje farevarsel når vi venter at konsekvensene blir omfattende for mange mennesker. Det vil være en reell fare for at liv og verdier kan gå tapt, at veier kan bli stengt og avganger med båt, fly og annen transport bli kansellert. Du må være forberedt på alvorlige konsekvenser, og bør vurdere om det er forsvarlig å utføre planlagt aktivitet i områdene som er berørt av oransje farevarsel.»