NAV Gjøvik

Råd og veiledning

Har du behov for rådgivning eller veiledning, kan vi hjelpe deg på følgende områder:

Ledige stillinger

NAVs nettside har oversikt over ledige stillinger. (ekstern lenke)

Kvalifiseringsprogram

Dersom du ønsker delta i kvalifiseringsprogrammet, kan du ta kontakt med veileder ved NAV Gjøvik. 

Boligtjenester 

Tildeling av kommunale utleieboliger tilknyttet Gjøvik Boligstiftelse (GBS).

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger finner du HER (ekstern lenke)

Søknad om leie av kommunal bolig (2017)

 

Bostøtte

Husbanken har egne nettsider med informasjon om bostøtteordningen. (ekstern lenke)

For hjelp til beregning av bostøtte kan Husbankens bostøttekalkulator brukes. (ekstern lenke)  

Startlån/tilskudd

NAV Gjøvik behandler søknader om startlån og tilskudd fra Husbanken. Lover, forskrifter og retningslinjer for lån i Startlånsordningen følger Husbankens regler og rentefastsettelser, og utlån skjer i forhold til årlige midler fra Husbanken.

Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd - vedtatt av kommunestyret i 2013

Søknad om startlån og boligtilskudd

Søknad om utbedringslån og tilskudd  

Søknad om overføring ny bolig/overtagelse av lån

Arbeidskvalifisering

Stampeveien Produksjon og Service (SPS) har tilbud til deg som har stått utenfor det ordinære arbeidsmarkedet og som ønsker en avklaring eller bistand for å komme tilbake i arbeide. Er dette interessant - kontakt din veileder i NAV Gjøvik. 

Mer informasjon om tiltaket finner du på SPS's nettside (ekstern lenke) 

Gjeldsrådgivning 

Hvis du har problemer med privatøkonomi og gjeld kan du kontakte NAV Gjøviks gjeldsrådgivere.  Du kan også få råd og veiledning på NAVs gjeldstelefon 800GJELD.

Bosetting av flyktninger

NAV Gjøvik bosetter flyktninger i tråd med Kommunestyrets vedtak.  All bosetting skjer i nært samarbeid med Imdi Øst. Har du spørsmål om bosetting, kan du kontakte NAV Gjøvik eller Imdi Øst (ekstern lenke).

Sosiale tjenester

NAV Gjøvik yter økonomisk sosialhjelp etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten (ekstern lenke).  Søknad må leveres på eget skjema som fåes ved å kontakte NAV Gjøvik.  NAV Gjøvik gir deg råd og veiledning.

Søknad om økonomisk sosialhjelp

Ditt NAV

NAV har egen tjeneste som kalles "Ditt NAV". Her kan du sende meldekort, sjekke utbetalinger, registrere deg, søke om pensjon og finne ut om andre tjenester.

Lenke til Ditt NAV (ekstern lenke)

Web site Your NAV

Sist endret: 30. november 2016
NAV Gjøvik

Besøksadresse:

Niels Ødegaards gate 4
2815 Gjøvik

Telefon: 55 55 33 33