Tilskudd og støtteordninger

Kulturmidler

Gjøvik kommune tildeler kulturmidler (driftstilskudd) til lag og organisasjoner
som driver med barne- og ungdomsarbeid, herunder også idrettslag og sang- og
musikkorganisasjoner.

Retningslinjer

Søknadsskjema kulturmidler

Aktivitetsmidler/kulturmidler idrettslag

Gjøvik Idrettsråd tildeler statlige aktivitetsmidler til idrettslag som aktiviserer barn og unge mellom 6 og 19 år. Dette er en andel av spillemidlene til idrettsformål som Kultur- og kirkedepartementet i Statsråd fatter vedtak om hovedfordelingen av.

Søknadsfrist er 14.mai.

Søknadsskjema aktivitetsmidler/kulturmidler idrettslag

Arrangørstøtte

Foreninger, organisasjoner, grupper eller andre som arrangerer konserter, utstillinger, teater og lignende kan søke om støtte.

Søknadsfrist 1.januar og 1.mai.

For mindre søknader (inntil kr.3000,-) fra lag og foreninger som er registrert i Frivilligregisteret er søknadsfrist senest en måned før arrangementet gjennomføres.

Retningslinjer

Søknadsskjema

Arrangørstøtte større kulturprosjekter/-arrangement/-festivaler

Tilskuddsordningen skal bidra til å sette Gjøvik på kartet som attraktiv kulturby/kulturkommune, og stimulere til aktivitet, utvikling og nyskapning innen kulturfeltet.
Lag, foreninger, frivillige organisasjoner, private virksomheter herunder enkeltpersonforetak kan søke støtte.

Søknadsfrist 1. januar og 1.mai

Retningslinjer

Søknadsskjema

Lundgreens legat

Legatet skal prioriteres til lag, foreninger og organisasjoner som bevisst søker å inkludere barn og unge, 6-19 år, som av ulike årsaker blir hindret i å delta på deres aktivitetstilbud.

Søknadsfrist 1.april.

Vedtekter

Retningslinjer

Søknadsskjema

Alf Mjøens kulturlegat

Stipendiet deles ut annet hvert år og kan søkes av studenter som spesialiserer seg innen fagområdene

  • musikk, kunst, kunsthåndverk
  • som skriver hovedoppgave med tilknytning til Gjøviks historie
  • og/eller til nyskapende arbeid innen utøvende musikk/organisering av musikkpedagogisk arbeid.

Søkere skal ha tilknytning til Gjøvik.

Søknadsfrist 1.september
Søknad sendes: Gjøvik kommune, postboks 630, 2810 Gjøvik eller e-post til Gjøvik kommune 

Vedtekter

 

Sist endret: 28. mars 2017