Støttekontakt

Hva er støttekontakt?

Du kan få støttekontakt individuelt eller i tilrettelagt gruppe. Enkelte lag/foreninger tilrettelegger for deltakere med spesielle behov.

Du får tildelt et visst antall timer per måned. Du og din støttekontakt avtaler hva timene skal inneholde.

Det er ofte personer uten en spesiell fagbakgrunn som er støttekontakter.

Hvem kan søke?

Du som trenger tilrettelegging for å delta i sosialt samvær og få en meningsfull fritid.

Både barn, ungdom og voksne som bor eller oppholder seg i Gjøvik kommune, kan søke om støttekontakt.

Din rett til å få helse og omsorgstjenester er hjemlet i pasient og brukerrettighetsloven §2-1a (ekstern lenke).

Søk om støttekontakt/gruppekontakt her

Send utfylt skjema til Gjøvik kommune, Tjenesteenheten, Postboks 630, 2810 Gjøvik

Pris

Tjenesten er gratis, men du dekker dine egne utgifter ved deltakelse på aktiviteter. Du kan søke om ledsagerbevis, som innebærer at ledsager går gratis med på aktiviteter som svømming, kino, konserter med mer. Støttekontakten har en timesgodtgjøring i tillegg til utgiftsdekning.

Bli støttekontakt?

Du må være fylt 18 år, være pålitelig, omgjengelig og ha lyst til å bidra til at andre mennesker kan få en aktiv og meningsfull fritid.

Søknadsskjema finner du her

For støttekontakter

Her finner du timelister.

Timelister for støttekontakter

Sist endret: 21. april 2015