Skulpturer og minnesmerker

 
Skulptur/minnesmerke/relieffKunstnerBakgrunnPlassering
"Gripping" Richard Deacon

Gave fra Sparebankstiftelsen i 2014 i
forbindelse med prosjektet Skulpturstopp.
Se http://www.skulpturstopp.no/

Utenfor Gjøvik Olympiske Arena - Fjellhallen
"ER" Kjersti Wexelsen Goksøyr Gave fra Gjøvik Sentrumsforening(?) Nedenfor Gjøvik Olympiske Arena - øverst i Storgata
"Arbeidermonument" Nils Olav Bøe Gave fra LO GLTE i forbindelse med
Gjøviks 150 årsjubileum
På Gamletorvet
"Vannpost med hane og grisunger" Skule Waksvik Bekostet av Postsparebanken med bidrag
fra Gjøvik Bys Vel. Avduket i 1988
I Storgata
"Gutten og folen" Skule Waksvik Bekostet av Gjøvik Bys Vel, Kopperud
Borettslag, Kopperud Hybelbygg samt næringsdrivende. Avduket i 1974
Kopperud sentrum
"Hane" Skule Waksvik Bekostet av Gjøvik Salgs- og
reklameforening. Avduket i 1971
Utenfor Gjøvikhallen på Gjøvik gård
"Glassblåseren" Skule Waksvik Til minne om glassverktiden i Gjøvik
1807 - 1843 Caspar Kauffeldt og
Wexel Hansen Kauffeldt. Bekostet av
Gjøvik Bys Vel og Norsk Kulturråd.
Avduket i 1970
Utenfor Kauffeldtgården, ved Rådhuset
"Elgkalv" Skule Waksvik Bekostet av Gjøvik kommune, Gjøvik
Bys Vel, Gjøvik Gymnas, skolens russ og idrettsjenter. Avduket i 1972
Ved Gjøvik Videregående skole
"Trulte" Odd Hilt Bekostet av Gjøvik Bys Vel, Norsk
Kulturråd, Gjøvik gård, Gjøvik Salgs-
og reklameforening. Avduket ved
åpning av Gjøvikmarken i 1975
Parken ved Gjøvik gård
"Gjøvikpiken" Arne Durban Bekostet av Gjøvik Bys Vel, Gjøvik
kommune og innsamlede midler.
Gave til byens 100 årsjubileum i 1961.
Avduket 17.mai 1960
Jernbaneparken
"Fole" Arne Durban Bekostet av Gjøvik kommune Tunet på Gjøvik gård
"Mor og barn" Arne Durban Minnesmerke reist over Johan Castberg
og hans arbeid for barnelovene. Bekostet
av landsinnsamling. Avduket i 1967
Parken ved Gjøvik kirke
Rådyrkalv" Arne Durban Bekostet av Gjøvik skoles tilsynsutvalg.
Reist i forbindelse med skolebygningens
60 årsjubileum i 1963
Gjøvik skole
"Mjøsdronningen" Knut Steen Bekostet av Gjøvik Rådhus AS.
Fonteneskulptur oppsatt ved Bjøvik Bys
125 årsjubileum. Avduket 21.juni 1986
Ved Rådhuset
"Liten pike" Arne Durban Innkjøpt av Gjøvik kommune I eplehagen ved Drengestua på Gjøvik gård
"Pan" Knut Steen Bekostet av Gjøvik Bys Vel, Gjøvik
kommune og Opland Privatbank
Fahlstrømsplass (Panparken)
"Kornelia" Kari Rolfsen Bekostet av Gjøvik Bys Vel og Norsk
Kulturråd
Utenfor Kauffeldtgården
"Runer" Arnold Haukeland Bekostet av Gjøvik Rådhus AS.
Oppsatt i forbindelse med innvielsen
av Rådhuset 10.mai 1980
I borggården ved Rådhuset
"Bondekona og industriarbeideren" Dyre Vaa Bekostet av Gjøvik Bys Vel og Gjøvik
kommune. Avduket i 1966
På Nytorvet
"Trafikkåren og hjulet" Sivert Donali Laget på oppdrag av og bekostet av
Gjøvik Rutebilstasjon (Privat eie)
Strandgata 11/13
"Adkomstmarkør" Kåre Groven Markøren er en del av utsmyknings-
programmet for De XVII Olympiske
Vinterleker. Bekostet av Lillehammer
Olympiske Organisasjonakomite AS.
Oppsatt august 1993
Riksveg 4, ved Kallerud
Fasaderelieff Odd Tandberg Bekostet av Gjøvik Sparebank På husvegg nederst i Jernbanegata
"Caroline" Fritz Røed Bekostet av Gjøvik Bys Vel, Norsk
Kulturråd, Gjøvik kommune,
Gjøvik Sparebank, Oplandsbanken,
Gjøvik Salgs- og reklameforening.
Avduket i 1977
I hagen ved Hovedbygningen på Gjøvik gård
Statue av Niels Ødegaard Stinius Fredriksen Bekostet av Gjøvik kommune.
Avduket i 1972
På Kauffeldts plass, utenfor Rådhuset
Statue av Alf Mjøen Stinius Fredriksen Bekostet av Gjøvik kommune.
Avduket i 1957
I hagen utenfor Hovedbygningen på Gjøvik gård
Portrettskulptur Hans Mustad Per Hurum Avduket i 1953. Bekostet av
Gjøvik Bys Vel, innsamlede midler,
Gjøvik og Vardal kommuner
Hans Mustads plass
Byste av Johan Enger Lars Fletre Bekostet av skyttere i Oppland.
Avduket i 1949
I parken ved Gjøvik Stadion
Byste av Carl Albert Bull Wilhelm Rasmussen Bekostet av C.A.Bulls enke,
Jenny Marie Bull
Utenfor Gjøvik Sykehus
Byste av Adolf Houg Arne Durban Avduket i 1953 Gjøvik skole
Minnesmerke over Paul Olav Bodding Nic. Schiøll Avduket i 1945. Bekostet av innsamlede
midler.
I parken ved Gjøvik kirke
Minnesmerke over falne fra Gjøvik 1940 - 1945 Nic. Schiøll

Avduket 1947. Bekostet av Gjøvik Bys
Vel, Gjøvik kommune og byens borgere.

Minneparken
Krigsminnesmerke Ståle Kyllingstad Avduket 1946. Bekostet av
innsamlede midler.
Ved Vardal kirke
Krigsminnesmerke   Utført av Gjøvik Steinindustri,
Kristiania kunst- og metallstøperi AS
Ved vakthuset til O. Mustad&Søn AS
Krigsminnesmerke   Utført av Gjøvik Steinindustri.
Bekostet av innsamlede midler.
Avduket 1946
Lindbakken i Hunndalen
Relieff bronsedører Ørnulf Bast Bekostet av Norges Bank 1933 Jernbanegata 4
Byste Ludvig Skattum Anders Svor Bekostet av Gjøvik Bys Vel. 1925 Jernbanetorget
Minnestein over Kong Olav V   Utført av Gjøvik Steinindustri og
O. Storm Sørensen AS. Stein fra
Fjellhallen 1993. Bekostet av
Gjøvik Skiklubb
Øverby Helsesportssenter
Minnestein over Chausseen   1855 Kilebanehaugen, nedenfor Haugtun
Krigsminnesmerke   Til minne om tragedien på Bjørnhaugen.
Utført av Gjøvik Steinindustri.
Bekostet av HS-område1432 gruppe 7.
Avduket i 1981
Bjørnhaugen i Snertingdal
"Føllet med blå man" Siri Bjerke Gave fra Ludvig Skattums legat i forbindelse
med byjubileet i 2011
I Storgata
"Sel" Skule Waksvik   På Fastland
Monument over Utøyakatastrofen Nic Wideberg Gave Minneparken
Byste av Ole Evenrud     Evenrudparken i Hunndalen
Byste av lærer Agmund Hole     Ved Blomhaug skole
"Svanepar" Erik Tandberg Bekostet av Gjøvik Bys Vel Utenfor CC Mart'n
"Ponte Verre" Egget Ulla-Mari Brantenberg Gave fra Toten Sparebank i forbindelse
med byjubileet i 2011
I Elvegata utenfor Gjøvik Kino & Scene
"Fløy en liten blåfugl" Beate Juell Kunstpark åpnet i 2015. Bekostet av Sparebankstiftelsen, Galleri Svae,
Gjøvik kommune.
Ide og ansvarlig for gjennomføring:
Hilde Svae, Galleri Svae
I bakhagen til Kauffeldtgården