Kommunens priser

Generell informasjon

Prisene deles ut i november på årets GjøvikGalla i Fjellhaven . Frist for å komme med forslag på kandidater er 15.september.

Gjøvikprisen

En æresbevisning som gis til enkeltpersoner, lag/foreninger eller organisasjoner som gjør eller har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen, enten som utøvende eller på det administrative plan. Kandidaten/kandidatene bør fortrinnsvis være født og oppvokst i, eller hatt en relativ langvarig tilknytning til Gjøvik kommune.

Vedtekter for Gjøvikprisen                  

Tidligere mottagere

Begrunnet forslag sendes:
Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik eller på e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Idrettsstipend

For unge lokale utøvere som fremhever seg på nasjonalt nivå. Gjøvik kommune ønsker å medvirke til stimulering og videreutvikling av unge lokale idrettsutøvere. Idrettsstipendet deles ut en gang i året og skal gis på bakgrunn av idrettslig ferdighet, og skal være en motivasjon til videre satsing. Idrettslagene ved trener eller leder oppfordres til å fremme kandidater til idrettsstipendet.

Foreslå kandidat(er) til idrettsstipend 

Retningslinjer for idrettsstipend

Søknad sendes:
Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik eller på e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Frivilligprisen

Frivilligprisen skal gis til en person eller gruppe som med sine ideer har bedret trivsel og livskvaliteten for andre. Med sine ideer og pågangsmot har han/hun/de bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.
Forslag med begrunnelse sendes:
Gjøvik Frivilligsentral, Øvre Torvg. 2, 2815 Gjøvik eller på e-post til: post@gjovik.frivilligsentral.no

Støttekontaktprisen

En æresbevisning som gis til en støttekontakt/gruppekontakt, som gjør eller har gjort en betydelig innsats for en eller flere personer i kommunen.
Begrunnet forslag sendes:
Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik eller på e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

 

Sist endret: 7. november 2017
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00