Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland

Hva gjør vi?

Utvikling gjennom kunnskap

UHSHelsedirektoratet har opprettet utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i alle fylker.

Gjøvik kommune er vertskommune for utviklingsenteret i Oppland (USHT - Oppland). USHT Oppland er ressurssenter for undervisning, forskning, fag- og kompetanseutvikling i sykehjem og hjemmetjenester i Oppland fylke.

Våre kjerneverdier: Kompetanse - Engasjement - Respekt

Mer informasjon om Helsedirektoratets visjon kan du lese om her (ekstern lenke)

Hovedmål
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket.

Delmål
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er

  • pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder
  • pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter
  • pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
  • tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene

Hvem er vi?

Vi er fem faste ansatte i tillegg til flere innleide prosjektmedarbeidere. Prosjektmedarbeidere leies inn på bakgrunn av eksterne tilskudd fra blant annet Helsedirektoratet.

Leder
Målfrid Schiager
malfrid.schiager@gjovik.kommune.no 61 14 69 42 - 918 48 848 
Fagkonsulent
Elin Angen Michalsen
elin.angen-michaelsen@gjovik.kommune.no 61 14 69 46 - 951 77 183 

Fagkonsulent
Lene Fossbråten

 lene.fossbraten@gjovik.kommune.no  61 14 69 39 - 917 12 265

Fagkonsulent
Anne Marit Åslund

anne-marit.aslund@gjovik.kommune.no 948 08 309

Rekskoordinator
Mari Aasen

mari.aasen@gjovik.kommune.no 951 67 377

Prosjektmedarbeider i
Nord-Gudbrandsdalen
Irene Amundgård

irene.amundgard@gjovik.kommune.no 481 40 483

Hvor ligger sentret?

USHT Oppland er lokalisert ved Haugtun omsorgsenter i Gjøvik kommune og har et nært samarbeid med NTNU Gjøvik og Senter for omsorgsforskning, Øst.

For mer informasjon

Følg vedlagt link for å lese mer om våre prosjekter http://www.utviklingssenter.no/oppland.176118.no.html

 

Sist endret: 22. november 2017
Utviklingssenter for sykehjem i Oppland

Besøksadresse:

Storgata 33
2821 Gjøvik

Telefon: 61 14 69 00

Kontaktperson: Målfrid Schiager

Tittel: Leder i fagenheten

Telefon: 61 14 69 42 - 918 483 48

Kontaktperson: Elin Angen Michalsen

Tittel: Fagkonsulent

Telefon: 61 14 69 46 - 951 77 183