Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland

Aktuelt fra USH

Velferdsteknologiens ABC - presentasjoner fra oppstartseminar

Hva gjør vi?

Utvikling gjennom kunnskap

UHSHelsedirektoratet har opprettet utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i alle fylker.

Gjøvik kommune er vertskommune for utviklingsenteret i Oppland (USHT - Oppland). USHT Oppland er ressurssenter for undervisning, forskning, fag- og kompetanseutvikling i sykehjem og hjemmetjenester i Oppland fylke.

Våre kjerneverdier: Kompetanse - Engasjement - Respekt

Mer informasjon om Helsedirektoratets visjon kan du lese om her (ekstern lenke)

Hovedmål
Utviklingssenter for sykehjem er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket.

Delmål
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er

  • pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder
  • pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter
  • pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
  • tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene

Du kan lese mer i vår virksomhetsplan her

Hvem er vi?

Vi er to faste ansatte i tillegg til flere innleide prosjektmedarbeidere. Prosjektmedarbeidere leies inn på bakgrunn av eksterne tilskudd fra blant annet Helsedirektoratet.

Leder
Målfrid Schiager
malfrid.schiager@gjovik.kommune.no 61 14 69 42 - 918 48 848 
Fagkonsulent
Elin Angen Michalsen
elin.angen-michaelsen@gjovik.kommune.no 61 14 69 46 - 951 77 183 

Fagkonsulent
Lene Fossbråten

 lene.fossbraten@gjovik.kommune.no  61 14 69 39 - 917 12 265

Prosjektleder
Anne Marit Åslund

anne-marit.aslund@gjovik.kommune.no 948 08 309

Hvor ligger sentret?

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland er lokalisert ved Haugtun omsorgsenter i Gjøvik kommune og har et nært samarbeid med NTNU Gjøvik,  seksjon sykepleie.

Våre prosjekter

Rekruttering av fremmedspråklige ansatte til helsefagarbeider

Link til prosjektet rekruttering av fremmedspråklige ansatte til helsefagarbeider (ekstern lenke)

Tiltak rettet mot pårørende med store omsorgsoppgaver

Forespørsel om deltagelse i prosjektet

Trygghetsskapende tiltak rettet mot pårørende til mennesker med nevrologiske lidelser

Aktiv hverdag for mennesker med nevrologiske sykdommer og skader –Dag og aktivitetstilbud

Aktiv hverdag for mennesker med nevrologiske sykdommer og skader –Dag og aktivitetstilbud

Frisk og aktiv senior

Frisk og aktiv senior (ekstern lenke)

Utvikle modell for oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag

Utvikle modell for oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag (ekstern lenke)

Aktivitet for mennesker med nevrologiske sykdommer og skader –Tilpasset treningstilbud

Aktivitet for mennesker med nevrologiske sykdommer og skader –Tilpasset treningstilbud (ekstern lenke)

Sluttrapporter publisert i 2014

Innføring av hverdagsrehabilitering i Gjøvik kommune

Innføring av hverdagsrehabilitering i Gjøvik kommune (ekstern lenke)
http://www.utviklingssenter.no/innfoering-av-hverdagsrehabilitering-i-gjoevik-kommune.5120575-179634.html

Opp av stolen

Opp av stolen (ekstern lenke)

Øvrige presentasjoner fra kurs/konferanser

Fagdag Rehabilitering 24.10.2016

Presentasjoner:

Fagdag rehab sansemot med bilder 24 okt 2016

Presentasjon av Steffensrud 24 okt 2016

REKS pårørendearbeid Anne E

Uterehabilitering framlegg 24 okt 2016

Nettverkskonferansen 2016  - presentasjonene

Her finner du presentasjonene fra "Nettverkskonferansen for kommunehelsetjenesten" som ble avholdt på Honne, Biri 8-9. mars 2016.

Presentasjonene er lagt under aktuell dato og under parallene for lettere å finne dem.

Prensentasjoner fra foredrag 8. mars 2016:

Livets slutt    Smerte ved demens    Meningsfull hverdag

Presentasjoner fra  foredrag 9. mars 2016:

Lindåsprosjektet    Morgendagens omsorg - er innovasjon løsningen?    Frie midler

Presentasjoner fra parallellsesjonene:

Demens grunnleggende kunnskap    Early warning score    Fatique

Ivaretagelse av psykisk helse    Nevrologi    Vold mot eldre

Eldreomsorgens ABC - presentasjoner fra Seminar 2 - Aldring og omsorg

Presentasjon om ernæring Dokumentasjon Pykologisk og sosial aldring

Statusrapport for proACT (ALERT) 

Her finner du ProACT- Status sluttrapport for prosjekt støttet av OUS - 14

Aktivitetstilbud til personer med nevrologiske sykdommer/skader Informasjonsmøte onsdag 13.1.2016 kl 18 på Haugtun.

Vi er i gang med å utvikle et aktivitetstilbud for personer med nevrologiske sykdommer. Målet er å bidra til å skape meningsfulle opplevelser, en aktiv hverdag, samt fremme samfunnsdeltagelse. Informasjonsmøte onsdag 13.1.2016 kl 18 på Haugtun.

For mer informasjon ser her

KODE - Rapport 2015

KODE - Prosjektet. Rapporten finner du her

Presentasjoner fra kurset "Livets siste dager" 19. november 2015

Hva er livets siste dager?  Foreleser Grethe Skorpen Iversen - Nettverkskoordinator for livets siste dager

Livets siste dager - den avklarende samtalen Foreleser Karin Hammer - kreftkoordinator Gjovik kommune

Medikamenter for lindring ved livets slutt. Foreleser  Jens Chr. Vig - seksjonsoverlege Sykehuset Innlandet Gjøvik

Forberedende samtale Foreleser Anne Dreyer - 1. amanuensis

Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase Foreleser Karin Hammer - kreftkoordinator Gjovik kommune

Presentasjon fra kurset i Smitttevern og hygiene i hjemmetjenesten 10.desember 2015

"Å jobbe i andres hjem"  Foreleser Horst Bentele, seniorrådgiver avd. for infeksjonsovervåkning

Sist endret: 31. juli 2017
Utviklingssenter for sykehjem i Oppland

Besøksadresse:

Storgata 33
2821 Gjøvik

Telefon: 61 14 69 00

Kontaktperson: Målfrid Schiager

Tittel: Leder i fagenheten

Telefon: 61 14 69 42 - 918 488 48

Kontaktperson: Elin Angen Michalsen

Tittel: Fagkonsulent

Telefon: 61 14 69 46 - 951 77 183