Trygghetsalarm

Hva er trygghetsalarm?

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner når du føler deg utrygg eller har smerter og behov for hjelp.

Trygghetsalarm er et servicetilbud til innbyggere i Gjøvik kommune.

  • Alarmen er på størrelse med et lommeur. Den bærer du på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp når akutt behov oppstår.
  • Alarmen er enkel i bruk. Når du utløser alarmen, blir du koblet direkte til hjemmesykepleien som besvarer ditt anrop.
  • Det monteres en nøkkel boks utendørs til oppbevaring av din dørnøkkel, slik at hjemmesykepleien kan komme inn til deg når du har trykket på alarmen.
  • Trygghetsalarmen har telefonabonnment og SIM-kort inkludert i alarmen.

Hvem kan søke?

  • du som har en helsesvikt eller funksjonsnedsettelse som gir behov for akutt hjelp utover faste avtaler med hjemmesykepleien
  • du som bor hjemme alene eller tilbringer mye tid alene hjemme
  • du som er klar og orientert, men har en funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å bruke telefon

Søk om trygghetsalarm

Send utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Pris

Du må betale en månedsleie for trygghetsalarm:

Priser vedtatt av kommunestyret for 2018

Sist endret: 23. august 2017
Tildeling og koordinering

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77

Kontaktperson: Britt Grethe Stensby Hagen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 61 18 97 76