Transportordning (TT)

Transportordning for forflytningshemmede

Transportordningen er et tilbud til deg som ikke er i stand til eller har store vansker med å benytte kollektivtransport.

Fylkeskommunen fastsetter et årlig tilskudd til TT-ordningen til den enkelte kommune. I Gjøvik kommune er det Tjenesteenheten som administrerer tildelingen.

Hvordan søke?

Søknadsskjema for TT-kort

Send utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Sist endret: 9. februar 2016
Tildeling og koordinering

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77

Kontaktperson: Britt Grethe Stensby Hagen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 61 18 97 76