Transportordning (TT)

Transportordning for forflytningshemmede

Transportordningen er et tilbud til deg som ikke er i stand til eller har store vansker med å benytte kollektivtransport.

Fylkeskommunen fastsetter et årlig tilskudd til TT-ordningen til den enkelte kommune. I Gjøvik kommune er det Tildeling og koordinering som administrerer tildelingen.

Hvordan søke?

Vi har innført elektronisk søknad om TT kort.
Klikk på linken nedenfor og fyll ut skjema. Du logger deg inn via ID-porten.

https://skjema.gjovik.kommune.no/skjema/GKO059/Sknad_om_transporttjeneste_for_forflytningshemmede

Du kan også søke ved å fylle ut vedlagt skjema og sende den i signert stand til:

Gjøvik kommune
Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Søknadsskjema TT kort (papirversjon)


Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Sist endret: 4. september 2017
Tildeling og koordinering

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77

Kontaktperson: Britt Grethe Stensby Hagen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 61 18 97 76