Rådgivningstjenesten 65+

Rådgivningstjenesten 65+

Rådgivningstjenesten 65+ har som oppgave å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for pensjonister i Gjøvik kommune. Tjenesten ønsker å legge tilrette for å opprettholde god helse og inspirere til et aktivt liv. Fokusområder er fysisk og psykisk helse, forebygge ensomhet og fall, og legge tilrette for et godt seniorliv.

Tjenesten tilbyr veiledning gjennom hjemmebesøk og samtaler, arrangerer lærings- og mestringskurs og igangsetter ulike aktivitetstilbud i kommunen.

Lurer du på noe er du velkommen til å ta kontakt med oss. 

Brosjyre - Rådgivningstjenesten 65+

Aktiviteter 65+

Det skjer mer enn du tror!
Se gjerne gjennom aktivitetshefte i linken under for å se om det er noe aktuelt å bli med på.

Aktiviteter 65+, Gjøvik.

Våre tilbud

Tilbud til alle som fyller 77 år

Det året du fyller 77 år får alle en invitasjon til å delta på et tilbud i regi av Rådgivningstjenesten 65+. Hensikten med tilbudet er å vise hvilke muligheter som finnes i Gjøvik for et godt seniorliv, og inspirere til å tenke fremover med tanke på egen livssituasjon. Temaer vi har fokus på er blant annet helse, fysisk og sosiale aktiviteter, tilrettelegging av bolig, kosthold og lokale aktivitetstilbud.

Hjemmebesøk / samtale

Ved behov for personlig veiledning kan alle i målgruppen 65+, pårørende eller samarbeidspartnere ta kontakt for samtale eller hjemmebesøk. Temaer vi kan være behjelpelige med er blant annet helse, fysisk og sosiale aktiviteter, tilrettelegging av bolig, kostohold eller informasjon om lokale aktivitetstilbud.

Lærings- og mestringstilbud

Her finner du oversikt over alle lærings- og mestringstilbudene i regi av fysio- og ergoterapitjenesten.

Aktivitetstilbud

Rådgivningstjenesten 65+ bistår med å sette i gang ulike aktivitetstilbud rundt om i kommunen. Dette kan blant annet være;

  • Trimgrupper
  • Sosiale møteplasser

Tjenesten er behjelpelig med å finne frem til et aktivitetstilbud som kan passe for den enkelte.

Aktiviteter 65+

Treningstilbud for voksne

Oversikt treningstilbud for voksne i regi av fysio- og ergoterapitjenesten.

Seniormesse Godt Seniorliv

3.mai 2018

Torsdag 3.mai 2018 arrangeres den andre Seniormessen på Gjøvik.
Her ønsker vi å åpne dørene og vise hvilke muligheter offentlige, private og frivillige aktører har for et godt seniorliv i vår region.
Stikkord for hva publikum kan utforske på messen er;

  • Trening og aktiviteter
  • Fritid, kultur og reiser
  • Teknologi
  • Kost og ernæring
  • Bolig og tjenester til hjemmet
  • Helse og skjønnhet 

I tillegg til stands legges det opp til ulike foredrag, aktiviteter og workshops gjennom dagen for publikum.
Mer detaljer program kommer etterhvert.

Seniormesse Godt Seniorliv 3.mai 2018.

Prosjekter

Prosjekt «Forebyggende hjemmebesøk til eldre» 2012 - 2014.

Forebyggende hjemmebesøk til eldre har eksistert som tilbud i flere land i flere år, mens det først er i de senere årene tilbudet har blitt etablert i flere norske kommuner.

Tidligere forskning viser til ulik erfaring om utfall og effekt av forebyggende hjemmebesøk. Gjennom prosjektet var det ønskelig å evaluere de forebyggende hjemmebesøkene i Hamar og Gjøvik kommune, utvikle nye metode å utføre tilbudet på og samle erfaringer.

Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet, via Utviklingssenter for sykehjem i Oppland og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark.

Prosjektrapport «Forebyggende hjemmebesøk til eldre, - må de foregå individuelt i hjemmet?»

Håndbok for gjennomføring av gruppemøter til 77-åringer.

Idehefte for kommuner – helsefremmende og forebyggende tilbud til seniorer.

Sist endret: 30. januar 2018
Rådgivningstjenesten 65+

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 2
2815 Gjøvik

Kontaktperson: Elin Slåtsveen

Tittel: Ergoterapeut

Telefon: 959 13 885

Kontaktperson: Siv Anita Lykken

Tittel: Sykepleier

Telefon: 959 17 385