Rådgivningstjenesten 65+

Rådgivningstjenesten 65+

Rådgivningstjenesten 65+ har som oppgave å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for pensjonister i Gjøvik kommune. Tjenesten ønsker å legge tilrette for å opprettholde god helse og inspirere til et aktivt liv. Fokusområder er fysisk og psykisk helse, forebygge ensomhet og fall, og legge tilrette for et godt seniorliv.

Tjenesten tilbyr veiledning gjennom hjemmebesøk og samtaler, arrangerer lærings- og mestringskurs og igangsetter ulike aktivitetstilbud i kommunen.

Lurer du på noe er du velkommen til å ta kontakt med oss. 

Brosjyre - Rådgivningstjenesten 65+

Aktiviteter 65+

Det skjer mer enn du tror!
Se gjerne gjennom aktivitetshefte i linken under for å se om det er noe aktuelt å bli med på.

Aktivitetsoversikt 65+, Gjøvik.

Våre tilbud

Hjemmebesøk / samtale

Alle i målgruppen, pårørende eller samarbeidspartnere er velkomne til å ta kontakt for samtale eller hjemmebesøk. Temaer vi kan være behjelpelige med er blant annet helse, fysisk og sosiale aktiviteter, tilrettelegging av bolig, kostohold eller informasjon om lokale aktivitetstilbud.

Lærings- og mestringstilbud

Her finner du oversikt over alle lærings- og mestringstilbudene i regi av fysio- og ergoterapitjenesten.

Aktivitetstilbud

Tjenesten har god kjennskap til aktivitetstilbud som finnes for pensjonister i kommunen, og er behjelpelige med å finne noe som kan passe akkurat deg! 

Det skjer mer enn du tror! - Aktivitetsoversikt 65+

Treningstilbud for voksne

Oversikt treningstilbud for voksne i regi av fysio- og ergoterapitjenesten.

Seniormesse Godt Seniorliv

Våren 2018 ble den andre seniormessen Godt Seniorliv arrangert i Fjellhallen på Gjøvik, med 400 besøkende.
Her åpnet vi dørene for å vise frem tilbud fra offentlige, private og frivillige aktører for et godt seniorliv i vår region.
Temaer som ble presentert på messen

  • Trening og aktiviteter
  • Fritid, kultur og reiser
  • Teknologi
  • Kost og ernæring
  • Bolig og tjenester til hjemmet
  • Helse og skjønnhet 

I tillegg til stands ble det lagt opp til ulike foredrag, aktiviteter og workshops gjennom dagen for publikum.

Program Seniormesse Godt Seniorliv 3.mai 2018.

Ny seniormesse vil bli arrangert i 2019.

Prosjekter

Prosjekt «Forebyggende hjemmebesøk til eldre» 2012 - 2014.

Forebyggende hjemmebesøk til eldre har eksistert som tilbud i flere land i flere år, mens det først er i de senere årene tilbudet har blitt etablert i flere norske kommuner.

Tidligere forskning viser til ulik erfaring om utfall og effekt av forebyggende hjemmebesøk. Gjennom prosjektet var det ønskelig å evaluere de forebyggende hjemmebesøkene i Hamar og Gjøvik kommune, utvikle nye metode å utføre tilbudet på og samle erfaringer.

Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet, via Utviklingssenter for sykehjem i Oppland og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark.

Prosjektrapport «Forebyggende hjemmebesøk til eldre, - må de foregå individuelt i hjemmet?»

Håndbok for gjennomføring av gruppemøter til 77-åringer.

Idehefte for kommuner – helsefremmende og forebyggende tilbud til seniorer.

Sist endret: 06.09.2018
Rådgivningstjenesten 65+

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 2
2815 Gjøvik

Kontaktperson: Elin Slåtsveen

Tittel: Ergoterapeut

Telefon: 959 13 885

Kontaktperson: Siv Anita Lykken

Tittel: Sykepleier

Telefon: 959 17 385

<p>Kontoret er åpent alle ukedager kl 9-15</p>