Rådgivningstjenesten 65+

Rådgivningstjenesten 65+

Rådgivningstjenesten 65+ har som oppgave å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for pensjonister i Gjøvik kommune. Tjenesten ønsker å legge tilrette for å opprettholde god helse og inspirere til et aktivt liv. Fokusområder er fysisk og psykisk helse, forebygge ensomhet og fall, og legge tilrette for et godt seniorliv.

Tjenesten tilbyr veiledning gjennom hjemmebesøk og samtaler, arrangerer lærings- og mestringskurs og igangsetter ulike aktivitetstilbud i kommunen.

Lurer du på noe er du velkommen til å ta kontakt med oss.   

Aktiviteter 65+ 

Det skjer mer enn du tror!
Se gjerne gjennom aktivitetshefte under for å se om det er noe aktuelt å bli med på.

Brosjyre - Aktiviteter 65+.

Våre tilbud

Tilbud til alle som fyller 77 år

Det året du fyller 77 år får alle en invitasjon til å delta på et tilbud i regi av Rådgivningstjenesten 65+. Hensikten med tilbudet er å vise hvilke muligheter som finnes i Gjøvik for et godt seniorliv, og inspirere til å tenke fremover med tanke på egen livssituasjon. Temaer vi har fokus på er blant annet helse, fysisk og sosiale aktiviteter, tilrettelegging av bolig, kosthold og lokale aktivitetstilbud.

Hjemmebesøk / samtale

Ved behov for personlig veiledning kan alle i målgruppen 65+, pårørende eller samarbeidspartnere ta kontakt for samtale eller hjemmebesøk. Temaer vi kan være behjelpelige med er blant annet helse, fysisk og sosiale aktiviteter, tilrettelegging av bolig, kostohold eller informasjon om lokale aktivitetstilbud.

Lærings- og mestringstilbud

Her finner du oversikt over alle lærings- og mestringstilbudene i regi av fysio- og ergoterapitjenesten.

Aktivitetstilbud

Rådgivningstjenesten 65+ bistår med å sette i gang ulike aktivitetstilbud rundt om i kommunen. Dette kan blant annet være;

  • Trimgrupper - ukentlige trimtilbud ulike steder i kommunen.
  • Sosiale møteplasser - ukentlige treffpunkt ulike steder i kommunen.

Tjenesten er også behjelpelig med å finne frem til et aktivitetstilbud som kan passe for den enkelte.

Her finner du oversikt over aktivitetstilbud for pensjonister i Gjøvik.

Treningstilbud for voksne

Her finner du oversikt over treningstilbud for voksne i regi av fysio- og ergoterapitjenesten.

Seniormesse 2016

Godt Seniorliv - messen for de godt voksne. Muligheter i Gjøvik.

I 2016 arrangerte Rådgivningstjenesten 65+ kommunen sin første seniormesse i Gjøvik Olympiske Fjellhall.
Her ønsket vi å åpne dørene for å vise frem hvilke muligheter som finnes i vår region for et Godt Seniorliv.

Vi inviterte ulike aktører fra både offentlig, privat og frivillig regi til å vise frem sine tjenester og produkter. 
Til sammen var det 40 utstillere tilstede.

Stikkord for hva publikum kunne utforske på messen

  • trening og aktivitetsmuligheter i Gjøvik
  • teknologi
  • bolig
  • kosthold
  • helseprodukter
  • tjenester til hjemmet
  • frivillighet i Gjøvik

I tillegg til stands var det også mulighet å få med seg ulike foredrag om aktuelle tema, teste el.sykler og prøve curling på isen i fjellhallen.

Nærmere 300 besøkte messen. Både utstillere og besøkende har gitt gode tilbakemeldinger, og vi håper å kunne gjenta arrangementet i fremtiden.  

Program og invitasjon seniormessen 2016. 

Prosjekter

Prosjekt «Forebyggende hjemmebesøk til eldre» 2012 - 2014.

Forebyggende hjemmebesøk til eldre har eksistert som tilbud i flere land i flere år, mens det først er i de senere årene tilbudet har blitt etablert i flere norske kommuner.

Tidligere forskning viser til ulik erfaring om utfall og effekt av forebyggende hjemmebesøk. Gjennom prosjektet var det ønskelig å evaluere de forebyggende hjemmebesøkene i Hamar og Gjøvik kommune, utvikle nye metode å utføre tilbudet på og samle erfaringer.

Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet, via Utviklingssenter for sykehjem i Oppland og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark.

Prosjektrapport «Forebyggende hjemmebesøk til eldre, - må de foregå individuelt i hjemmet?»

Håndbok for gjennomføring av gruppemøter til 77-åringer.

Idehefte for kommuner – helsefremmende og forebyggende tilbud til seniorer.

Sist endret: 5. januar 2017
Rådgivningstjenesten 65+

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 2
2815 Gjøvik

Kontaktperson: Elin Slåtsveen

Tittel: Ergoterapeut

Telefon: 959 13 885

Kontaktperson: Siv Anita Lykken

Tittel: Sykepleier

Telefon: 959 17 385