Psykisk helse

Tjenesteleder Karin Buflaten Johnsrud. Rådhuset, Øvre Torvgate 26, 2815 Gjøvik. Tlf 61 18 95 00

Hvilke tilbud finnes

Psykisk helsehjelp gis til personer over 18 år, som har behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av psykiske helseproblemer.

Møteplass for pårørende til psykisk syke høsten 2017

Denne helsehjelpen kan bestå av et eller flere av punktene under:

  • bistå bruker med å koordinere sammensatte omsorgs- og tjenestebehov
  • motivere bruker til deltakelse på ulike aktiviteter
  • motivere bruker til å etablere eller oppsøke sitt sosiale nettverk
  • støtte- og/eller veiledningssamtaler
  • nettverksmøter
  • hjelp til dosering av medisiner og injeksjoner
  • ulike botilbud med fast tilknyttet bemanning

Allhuset

Allhuset er et lavterskeltilbud og åpent for alle. Møt opp og finn ut om vi har et tilbud som passer for deg!

Allhuset er en møteplass for alle som:

  • har psykiske helseproblemer
  • er ensomme og isolerte
  • ikke kan være på jobb

Aktivitetene er tilrettelagt etter brukernes ønsker og behov. Vi legger vekt på å at brukerne skal være med å skape et meningsfullt og variert tilbud i et sosialt fellesskap. Vi har hobbyaktiviteter, arbeidstrening, ulike utendørs aktiviteter og vi oppmuntrer hverandre til å benytte kultur- og aktivitetstilbud i nærmiljøet.

Kontaktinformasjon Allhuset:

Åpent mandag til onsdag fra kl 10.00 - 15.00
Adresse: Siggerudsgate 6, 2821 Gjøvik.
Telefon: 910 03 192 
E-post: allhuset@gjovik.kommune.no

Hvordan søke?

Søknadsskjema

Ønsker du hjelp fra oss, sender du utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her


Søknadens sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg

Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 GJØVIK

Hvem gir psykisk helsehjelp?

Psykisk helsehjelp ytes av helse- og sosialfaglig personell med spesialisering innen psykisk helse og / eller rus, ved avdelingene:

Avdeling 1 Haugtun 
Haugtun omsorgssenter
Storgt 33, 2821 Gjøvik
Virksomhetsleder Siw Hoff

Telefon:   
61 14 69 00

Avdeling Biri
Biri omsorgssenter
Birivegen 53, 2836 Biri
Virksomhetsleder Tore Saksen
Telefon: 
61 15 87 50
Åslundmarka
Åslundmarka bo - og servicesenter
Rådyrvegen 5, 2827 Hunndalen
Virksomhetsleder Heidi Krogstad
Telefon:   
61 15 88 30

Hva er psykisk helse?

Alle har en psykisk helse, på samme måte som alle har en fysisk helse. Noen opplever at den psykiske helsen svikter en eller flere ganger i løpet av livet. For noen få resulterer dette i en alvorlig psykisk diagnose, for andre er forholdsvis enkle hjelpetiltak nok til at de blir kvitt de psykiske plagene.

Nyttige lenker

Rådet for psykisk helse (ekstern lenke)

Sist endret: 23. august 2017