Middag til hjemmeboende

Hvem kan få tilbudet?

Dersom du har et helseproblem som gjør det vanskelig for deg å få i deg nok næringsrik mat, kan du få tilbud om middag fra kommunens felleskjøkken. Middagen leveres hjem til deg to ganger i uken.

Betingelser

Du må bestille minst 2 hovedretter hver uke. Dersom du eller dine pårørende ikke kan åpne døra selv, må det monteres nøkkelboks slik at sjåføren kan levere maten.

Dersom du har behov for hjelp til å varme maten, må du ha vedtak om hjemmetjenester, og du må ha mikrobølgeovn.

Søk om matombringing

Send utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Priser

Se informasjon om betaling og vedtatte betalingssatser

Hvordan foretas bestilling av mat?

Når du har fått bekreftet at du har vedtak på mat vil felleskjøkkenet kontakte deg for å avtale første bestilling. Eventuelt kan du selv ringe telefon 61 13 87 60 for førstegangsbestilling.

Dersom det er et akutt behov kan Tildeling og koordinering / hjemmetjenesten kontaktes, de vil da bistå for vedtak og rask matbestilling/ levering.

Videre avtaler du fast avtale på 2-7 / dager pr uke eller du kan månedlig bestille etter utlevert meny. Endringer kan gjøres inntil to dager før leveringsdag på telefon 61 13 87 60

Månedsmenyer hjemmeboende

Under hver måned finner du en normalmeny og en meny med lettere kost.

Juni

Hjemmeboende lettere kost
Hjemmeboende normal kost

Juli

Hjemmeboende lettere kost
Hjemmeboende normal kost

 

Ukemenyer servert i kafé/institusjon

Disse ukemenyene viser hva som blir servert ved våre omsorgssenter og som også kan fås kjøpt ved omsorgssentrets kafé.

Juni

Uke 23

Uke 24

Uke 25

Uke 26

Juli

Uke 27

Uke 28

Uke 29

Uke 30

Sist endret: 4. juni 2018