Lærings - og mestringstilbud

Lærings- og mestringstilbud har som mål å gi brukere økt kompetanse om egen situasjon. På den måten kan det bli lettere å håndtere og mestre egen hverdag til tross for eventuelle helseutfordringer.

Tilbudene er i hovedsak gruppebaserte, og de vektlegger bl.a. erfaringsutveksling mellom deltagerne.

Under finner du oversikt over ulike lærings- og mestringstilbud i regi av fysio- og ergoterapitjenesten.

KID - Kurs i mestring av depresjon

Kurs i mestring av depresjon (KID) er et forskningsbasert, forebyggende og behandlende tiltak for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller deprimerte (fra lett til moderat). Kurset er lagt opp som en undervisning basert på en kognitiv forståelsesmodell.

Hensikten med kurset er å

 • redusere graden og varigheten av nedstemthet og depresjon
 • gjenvinne funksjon
 • forebygge nye episoder med depresjon

Kurser går over en tidsperiode på tilsammen 10 uker, med samling 1 gang i uken a 2,5 timer de første 8 ukene, deretter to oppfølgingssamlinger med 4-6 ukers mellomrom. Mellom samlingene er det hjemmeoppgaver, og deltagerne får en egen kursbok.
Kurset ledes av 2 godkjente kursledere.

Kurset krever påmelding, og det er begrenset antall plasser pr. kurs.
Egenandel som dekker kursmateriell og enkel servering på hver samling. 

For nærmere informasjon og påmelding, ta kontakt med 
Frisklivssentralen Gjøvik, tlf. 959 86 358/ e-post: frisklivssentralen@gjovik.kommune.no.
Rådgivningstjenesten 65+, tlf. 61 14 86 95/ e-post: radgivningstjenesten@gjovik.kommune.no.
Psykisk helse, avd. Åslundmarka, tlf. 99 54 07 29.

Brosjyre KID kurs Gjøvik.

"Bli stø på foten" - kurs med fokus på balanse og fallforebygging

"Bli stø på foten" er et kurs med fokus på balanse- og styrketrening for å forebygge fallulykker. 
Innhold i kurset varierer mellom trening, faglige tema og erfaringsutvekslinger. 

Målgruppen for kurset er

 • personer som er 65 år eller eldre
 • personer som opplever ustøhet og nedsatt balanse, men kan gå uten støtte
 • personer som ønsker å komme i gang med trening

Kurset egner seg ikke ved demens.

Kurset går over 12 uker med samling 1 x pr. uke a 2 timer.

Nye kurs startes opp to ganger i året. Kurset krever påmelding, og det er begrenset antall plasser pr. kurs.
Kurset er gratis, men deltagerne må komme seg til/fra på egenhånd.  

For nærmere informasjon og påmelding, ta kontakt med
Rådgivningstjenesten 65+, tlf. 61 14 86 94/ 61 14 86 95 eller på e-post: radgivningstjenesten@gjovik.kommune.no.

"Bli stø på foten" kurs høsten 2017.

Bra Mat for bedre helse

Bra Mat for bedre helse er et kurs for deg som ønsker å lære mer om et sunt kosthold. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med eksterne ernæringsfysiologer og bygger på de nasjonale kostholdsrådene. Kurset inneholder en blanding av faktaopplysning, erfaringsutveksling og matlaging.

Målgrupper for kurset er personer som

 • ønsker å lære mer om sunt kosthold
 • vil gi familien et sunnere kosthold
 • trenger energi til daglige gjøremål
 • ønsker vektkontroll
 • har høyt blodtrykk
 • har diabetes 2 eller står i fare for å få det

Kursene holdes på mandager kl. 12.30 - 14.30 på Folkets Huns i Hunndalen. Det er 5 kursdager fordelt på 10 uker.
Vi starter nye kurs i mars og oktober.
Neste kurs starter 25.09.17, med påfølgende kursdager: 09.10., 23.10., 06.11. og 04.12.

For nærmere informasjon og påmelding, ta kontakt med
Frisklivssentralen, tlf. 97 41 18 19 / 95 98 63 58, eller på e-post: frisklivssentralen@gjovik.kommune.no

Kroppskunnskaping - Å leve en bedre hverdag med helseplager

Kurs for deg som sliter med å fungere i hverdagen eller på jobb på grunn av sykdom eller skade.
Dette er et tilbud hvor det arbeides med dine muligheter for en bedre hverdag, ved å prøve å forstå hva som gjør helseplagene verre og hva som gjør det bedre for deg.

Gjennom kurset kan du finne DINE tålegrenser og dermed få en bedre hverdag.

 • Bli en bedre lytter til kroppen
 • Hva tåler kroppen din av fysisk og sosial aktivitet?
 • Hva tåler kroppen din av mat og andre miljøfaktorer?

Tilbudet gjennomføres i grupper med 8-10 deltagere, og går over 7 kurssamlinger a 3 timer over en periode på 3-4 måneder.

Kurset ledes av helsepersonell, og det kreves påmelding.
Egenandel.

For nærmere informasjon og påmelding, ta kontakt med
Fysio- og ergoterapitjenesten i Gjøvik kommune, tlf. 61 14 69 41/ 94 81 77 15

Brosjyre Kroppskunnskaping

Gjøviktrimmen - med informasjon om ulike helsetema en gang i mnd.

Ukentlig trimtilbud for voksne. Siste tirsdag i hver måned informeres det om ulike helserelaterte temaer i etterkant av trimøkten. Her er det lov å møte opp for å høre på temaet, - uten å trimme i forkant.
Nye temaer settes opp hver vår og høst.

Trim hver tirsdag kl. 11.00 - 12.00. 
Informasjon om ulike tema første tirsdag i hver måned kl. 12.00 - 13.00.
Sted: Campus Arena, Kallerudhallen.

Krever ingen påmelding.
Gratis å delta. Mulighet for å kjøpe kaffe i kafeen.

For nærmere informasjon ta kontakt med
Frisklivssentralen, tlf. 97 41 18 19 / 95 98 63 58 eller e-post: frisklivssentralen@gjovik.kommune.no

 

 

Sist endret: 16. januar 2017