Hjemmesykepleie og -hjelp

Tjenesteleder Hjemmetjenester: Hans Martin Lilleby. Rådhuset, Øvre Torvgate 26, 2815 Gjøvik. Tlf 61 18 95 00

Hjemmesykepleie (helsehjelp i hjemmet)

 Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor eller oppholder deg i Gjøvik kommune og

  • du har et helseproblem eller funksjonssvikt som medfører behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel til pleie, ernæring, medisiner eller sårstell
  • du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv
  • du ønsker å motta omsorg ved livets slutt

Søk om hjemmesykepleie

Send utfylt og signert søknadsskjema til Enhet for tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Du kan søke om hjemmehjelp når du bor eller oppholder deg i Gjøvik kommune og er helt avhengig av hjelp til praktiske gjøremål, som for eksempel

  • bestilling av matvarer, brensel og hygieneprodukter
  • betaling av regninger
  • nødvendig renhold, sengetøyskift og klesvask

Hjemmetjenesten handler normalt ikke inn dagligvarer, men du kan få hjelp til å bestille og få kjørt disse hjem. Du betaler selv for varetransporten. Du skal normalt selv ordne bank- og posttjenester og anskaffe andre nødvendige varer, som for eksempel klær.

Søknad om hjemmehjelp

Send utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Pris for hjemmehjelp

Betalingssatser for omsorgstjenester

Hjemmetjenesten

Oversikt over våre hjemmetjenestevirksomheter

Sist endret: 13. september 2017