Hjelpemidler

Korttidsutlån

Gjøvik kommune kan tilby enkle hjelpemidler som lånes ut til innbyggere og besøkende etter behov. Hjelpemidlene kan lånes inntil tre måneder.

Personer som er funksjonshemmet, har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom kan låne tekniske hjelpemidler. Disse skal være til hjelp for at hver enkelt skal kunne mestre hverdagen best mulig.

Korttidslager

Hjelpemiddellageret, Gjøvik kommune (korttidslageret) er åpent for bruker/ pårørende og samarbeidspartnere mandag til fredag mellom kl 10-12. Det vil i åpningstida være mulig å hente og levere hjelpemidler, og/eller hjelpemidlene kan hentes etter avtale med Hjelpemiddellageret. Bruker og samarbeidspartnere kan nå oss på telefon, hverdager mellom kl 8–13.
Brosjyre til korttidslageret.

Kontaktinformasjon

Ringvegen 8B, 2816 Gjøvik
Tlf. 48 27 68 59
e-post: hjelpemiddellageret@gjovik.kommune.no
Postadresse: Fysio-og ergoterapitjenesten
Storgt. 33, 2821 Gjøvik

Akutt behov?

Ved akutt behov for hjelpemidler på kveld eller helg, må du kontakte hjemmetjenesten der du bor.

Haugtun 905 97 390
Åslundmarka 959 17 915
Biri 61 13 72 73
Nordbyen 977 68 941
Sørbyen 913 37 842
Snertingdal 905 14 811

Varig behov?

Det blir vurdert om det skal søkes som varig utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral, Oppland. Fysio-ergoterapitjenesten kan utrede behovet ditt og gi råd om valg av hjelpemiddel. Du kan også få hjelp med utforming av søknad med begrunnelse, tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidlene.

Utkjøring av hjelpemidler

Hjelpemiddellageret mottar/returnerer hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral, Oppland hver mandag. Større hjelpemidler, som  for eksempel senger og store, elektriske rullestoler blir kjørt direkte hjem til deg, mens øvrige artikler kan hentes hos hjemmetjenesten der du bor. 

Oversikt over hjemmetjenesteavdelingene

Hørselshjelp

Hjelpemiddellageret formidler kontakt med hørselskontakt for brukere med hørselshemming.

Synskontakt

Fysio- og ergoterapitjenesten har egen synskontakt som kartlegger behovet for
synstekniske hjelpemidler, og bistår med oppfølging av disse.

Ergoterapeut Kristin Kinge. Mobil 959 86 300. E-post: kristin.kinge@gjovik.kommune.no

Sist endret: 16. september 2014
Hjelpemiddellageret

Besøksadresse:

Ringvegen 8 B
2816 Gjøvik

Telefon: 48 27 68 59

Kontaktperson: Fysio-og ergoterapitjenesten