Fysioterapi og ergoterapi for voksne

Fysioterapi

Fysioterapi gis som hovedregel av privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. Du trenger rekvisjon fra din fastlege for å få slik behandling, og du må selv bestille time hos den fysioterapeuten du ønsker.

Her finner du en oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Hvis du ikke har muligheten til å komme deg til et fysiskalsk institutt, kan du søke om hjemmebehandling.
Henvisningsskjemaet sendes til Fysio- og ergoterapitjenesten i Gjøvik kommune.

Ergoterapi

Dersom du har fått nedsatt funksjonsevne, kan ergoterapeuten hjelpe deg med å tilrettelegge omgivelser og aktiviteter slik at du skal kunne klare mest mulig av daglige aktiviteter selv. Dette kan være:

  • tilrettelegging med hjelpemidler
  • tilrettelegging av boligen
  • trening i daglige aktiviter

Hvordan få tjenesten

Henvisning om fysio- og ergoterapi 
Henvisningen sendes til Fysio- og ergoterapitjenesten VOKSENTEAM

Tverrfaglig rehabilitering

Kommunalt ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter medvirker i rehabilitering av personer med tilstander som krever tverrfaglig innsats. Rehabiliteringen kan skje i sykehjem eller i eget hjem.

Du kan lese mer om rehabilitering her

Treningstilbud for voksne

Her finner du oversikt over lavterskel treningstilbud for voksne i regi av fysio- og ergoterapitjenesten.

Lærings- og mestringstilbud

Her finner du oversikt over lærings- og mestringstilbud i regi av fysio-og ergoterapitjenesten.

Kontaktinformasjon

Fysio- og ergoterapitjenesten VOKSENTEAM
Haugtun omsorgssenter
Storgata 33
2821 Gjøvik

Telefon sentralbord: 61 14 69 00
Telefon sekretær: 61 14 69 37
Telefon avdelingsleder: 61 14 69 36

Sist endret: 3. januar 2017
Haugtun omsorgssenter

Besøksadresse:

Storgata 33
2821 Gjøvik

Telefon: 61 14 69 00