Fysioterapi og ergoterapi for voksne

Fysioterapi

Fysioterapi gis som hovedregel av privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. Du trenger rekvisjon fra din fastlege for å få slik behandling, og du må selv bestille time hos den fysioterapeuten du ønsker.

Her finner du en oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Ergoterapi

Dersom du har fått nedsatt funksjonsevne, kan ergoterapeuten hjelpe deg med å tilrettelegge omgivelser og aktiviteter slik at du skal kunne klare mest mulig av daglige aktiviteter selv. Dette kan være:

  • tilrettelegging med hjelpemidler
  • tilrettelegging av boligen
  • trening i daglige aktiviter

Hvordan få tjenesten

Henvisning om fysio- og ergoterapi 
Henvisningen sendes til Fysio- og ergoterapitjenesten VOKSENTEAM

Tverrfaglig rehabilitering

Kommunalt ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter medvirker i rehabilitering av personer med tilstander som krever tverrfaglig innsats. Rehabiliteringen kan skje i sykehjem eller i eget hjem.

Du kan lese mer om rehabilitering her

Treningstilbud for voksne

Her finner du oversikt over lavterskel treningstilbud for voksne i regi av fysio- og ergoterapitjenesten.

Lærings- og mestringstilbud

Her finner du oversikt over lærings- og mestringstilbud i regi av fysio-og ergoterapitjenesten.

Kontaktinformasjon

Fysio- og ergoterapitjenesten VOKSENTEAM
Haugtun omsorgssenter
Storgata 33
2821 Gjøvik

Telefon sentralbord: 61 14 69 00
Telefon sekretær: 61 14 69 37
Telefon avdelingsleder: 61 14 69 36

Sist endret: 3. januar 2017
Haugtun omsorgssenter

Besøksadresse:

Storgata 33
2821 Gjøvik

Telefon: 61 14 69 00