Demensomsorg

Demenskoordinator

Janicke Lundhaug 

Epost: janicke.lundhaug@gjovik.kommune.no
Mobil: 959 86 355 

Demensplan 2018 - 2025

«Demensplan 2018 - 2025, et mer demensvennlig samfunn» skal bidra til å videreføre Gjøvik kommunes arbeid med demensomsorg og utvikle tjenestene slik at kommunen står godt rustet til å møte morgendagens omsorgsbehov.  Les planen her

Ved mistanke om demens

  • personen skal i utgangspunktet utredes av kommunehelsetjenesten
  • utredning skjer vanligvis i hjemmet i samarbeid med pårørende og fastlege

Tilstander som bør utredes av spesialisthelsetjenesten:

  • personen er under 65 år
  • personer med rask sykdomsutvikling
  • personer som har store utfordringer knyttet til atferd
  • personer med utviklingshemming

Henvisning til spesialisthelsetjenensten gjøres av fastlegen.

Demensutredning

Gjøvik kommune har demensteam i hjemmetjenesten ved hvert omsorgssenter.  Demenskoordinator, ergoterapeut og geriater (sykehjemsoverlege) er tilknyttet teamet. Det brukes standardiserte spørreskjema både for personen som er rammet og for pårørende. Opplysninger fra pårørende er viktig i en demensutredning. Fastlegen bistår i utredningen med supplerende undersøkelser, medisingjennomgang og diagnostisering.

Åpne temamøter

Gjøvik kommune samarbeider med Gjøvik demensforening om temamøter. Møtene er åpne for alle interesserte og er et hyggelig møtested både for de som selv har demens, pårørende og andre. 

Informasjon og program for åpne temamøter. NB! Møtene er fra høsten 2018 lagt til Åslundmarka omsorgssenter, Rådyrvn 5, i Hunndalen og er fra kl 18:00 til 20:00

Pårørendeskole

Pårørendeskole arrangeres interkommunalt hver vår i samarbeid med Gjøvik demensforening. Temaene som gjennomgås er sykdomslære, kommunikasjon, å leve med demens, lover og rettigheter, hjelpemidler og kommunens tilbud.

Pårørendeskole vinter/vår 2019.

Samtalegruppe for pårørende

Er du pårørende til en person som har fått demens? Velkommen til samtalegruppe.

Samtalegruppe for pårørende VÅR 2019

Nyttig pårørendeinformasjon

Er du pårørende? Klikk på denne linken for informasjon

Møteplass "Å leve med demens"

Har du fått demens, og ønsker å treffe andre i samme situasjon? Velkommen til undervisning, samtale og sosialt samvær:

Informasjon og tidspunkt for samtalegruppe VÅR 2019

Demensvennlig samfunn

Gjøvik kommune har skrevet under avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli et demensvennlig samfunn.

Mer informasjon om avtalen kan du lese i denne linken  

Hva vil det si å være et demensvennlig samfunn? (infoark)

Demens midt i livet

Demens midt i livet – et årlig kurstilbud for deg som har fått demens før fylte 65, sammen med din pårørende. 

Mer informasjon finner du i denne lenken (ekstern lenke) på Aldring og helse sine nettsider

Informasjonsfilmer om demens

Hva er demens?: https://vimeo.com/49445133 (ekstern lenke)

Gode stunder - å kommunisere med personer med demens: https://vimeo.com/57856521 (ekstern lenke)

 

Sist endret: 11.09.2018