Demensomsorg

Demenskoordinator Kari-Merete Aamo. Rådhuset, Øvre Torvgate 26, 2815 Gjøvik. Tlf 61 18 98 95/ 959 86 355

Aktuelt nå

Demensplan 2018-2025 er nå ute til offentlig høring. Har du lyst å lese den eller komme med innspill?
Trykk her for mer informasjon

Frist for innspill er 14.mai 2018.

Ved mistanke om demens

  • personen skal i utgangspunktet utredes av kommunehelsetjenesten
  • utredning skjer vanligvis i hjemmet i samarbeid med pårørende og fastlege
  • henvendelser for demensutredning gjøres via telefon 61 18 98 95, mobil 959 86 355
    eller e-post kari-merete.aamo@gjovik.kommune.no (E-post skal ikke inneholde personopplysninger)

Tilstander som bør utredes av spesialisthelsetjenesten:

  • personen er under 65 år
  • personer med rask sykdomsutvikling
  • personer som har store utfordringer knyttet til atferd
  • personer med utviklingshemming

Henvisning til spesialisthelsetjenensten gjøres av fastlegen.

Demensutredning

Gjøvik kommune har demensteam i hjemmetjenesten ved hvert omsorgssenter.  Demenskoordinator, ergoterapeut og geriater (sykehjemsoverlege) er tilknyttet teamet. Det brukes standardiserte spørreskjema både for personen som er rammet og for pårørende. Opplysninger fra pårørende er viktig i en demensutredning. Fastlegen bistår i utredningen med supplerende undersøkelser, medisingjennomgang og diagnostisering.

Åpne temamøter

Gjøvik kommune samarbeider med Gjøvik demensforening om temamøter. Møtene er åpne for alle interesserte og er et hyggelig møtested både for de som selv har demens, pårørende og andre. Alle møtene hpldes på Nordbyen omsorgssenter, Utfarten 8,  og starter 17. 30. Velkommen!

Temamøte 18. april

Temamøte 23. mai

Pårørendeskole

Pårørendeskole arrangeres interkommunalt hver vår i samarbeid med Gjøvik demensforening. Temaene som gjennomgås er sykdomslære, kommunikasjon, å leve med demens, lover og rettigheter, hjelpemidler og kommunens tilbud. Neste pårørendeskole arrangeres februar/mars 2019.

Samtalegruppe for pårørende

Er du pårørende til en person som har fått demens? Velkommen til samtalegruppe.

Samtalegruppe for pårørende VÅR 2018

Nyttig pårørendeinformasjon

Er du pårørende? Klikk på denne linken for informasjon

Møteplass "Å leve med demens"

Har du fått demens, og ønsker å treffe andre i samme situasjon? Velkommen til undervisning, samtale og sosialt samvær:

Informasjon og tidspunkt for samtalegruppe VÅREN 2018

Demensvennlig samfunn

Gjøvik kommune har skrevet under avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli et demensvennlig samfunn.

Mer informasjon om avtalen kan du lese i denne linken  

Hva vil det si å være et demensvennlig samfunn? (infoark)

Demens midt i livet

Demens midt i livet – et årlig kurstilbud for deg som har fått demens før fylte 65, sammen med din pårørende. 

Mer informasjon finner du i denne lenken (ekstern lenke) på Aldring og helse sine nettsider

Invitasjon til kurs på Honne 23. - 25. mai

Vil du bli aktivitetsvenn?

Vil DU bidra til å gi et menneske som har fått en demenssykdom økt livskvalitet?

Vil du vite mer om hva det innebærer? Informasjon finner du i denne lenken. 

Aktivitetsvennkurs arrangeres på Østre Toten 25/4 og 3/5 - informasjon.

Sist endret: 19. april 2018