Demensomsorg

Demenskoordinator Kari-Merete Aamo. Rådhuset, Øvre Torvgate 26, 2815 Gjøvik. Tlf 61 18 98 95/ 959 86 355

Ved mistanke om demens

  • personen skal i utgangspunktet utredes av kommunehelsetjenesten
  • utredning skjer vanligvis i hjemmet i samarbeid med pårørende og fastlege
  • henvendelser for demensutredning gjøres via telefon 61 18 98 95, mobil 959 86 355
    eller e-post kari-merete.aamo@gjovik.kommune.no (E-post skal ikke inneholde personopplysninger)

Tilstander som bør utredes av spesialisthelsetjenesten:

  • personen er under 65 år
  • personer med rask sykdomsutvikling
  • personer som har store utfordringer knyttet til atferd
  • personer med utviklingshemming

Henvisning til spesialisthelsetjenensten gjøres av fastlegen.

Demensutredning

Gjøvik kommune har demensteam i hjemmetjenesten ved hvert omsorgssenter.  Demenskoordinator, ergoterapeut og geriater (sykehjemsoverlege) er tilknyttet teamet. Det brukes standardiserte spørreskjema både for personen som er rammet og for pårørende. Opplysninger fra pårørende er viktig i en demensutredning. Fastlegen bistår i utredningen med supplerende undersøkelser, medisingjennomgang og diagnostisering.

Pårørendeskole

Hver onsdag fra 8. mars til 5. april 2017:

Invitasjon til pårørendeskole i Åslundmarka, Hunndalen 8. mars - 5. april

Samtalegrupper for pårørende til personer med demens

Informasjon og tidspunkt for samtalegrupper VÅREN 2017

Demensvennlig samfunn

Gjøvik kommune har skrevet under avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli et demensvennlig samfunn.

Mer informasjon om avtalen kan du lese i denne linken  

Demens midt i livet

Demens midt i livet – møteplass for mestring. 

Møteplass for mestring - Brosjyre 2017

Vil du bli aktivitetsvenn?

Vil DU bidra til å gi et menneske som har fått en demenssykdom økt livskvalitet?

Vil du vite mer om hva det innebærer? Informasjon finner du i denne lenken.

Sist endret: 14. desember 2016