Dagaktivitetstilbud

Dagaktivitetstilbud for eldre

Dagaktivitetstilbud er en tjeneste som skal bidra til at eldre skal kunne bo lengst mulig i eget hjem. Du får transport til og fra i drosje, og det blir servert to måltider i løpet av dagen. Dagaktivitetstilbud gis ved omsorgssentrene i Snertingdal, Biri og Nordbyen. I Åslundmarka og Sørbyen er det dagaktivitetstilbud som er spesielt tilrettelagt for personer med demens.

Oversikt over omsorgssentre i Gjøvik

Søk om dagtilbud for eldre

Send utfylt og signert søknadsskjema til Enhet for tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Du betaler egenandel for dagtilbud Betalingssatser for omsorgstjenster

Dagsenter psykisk helse

Du kan lese mer om dagsenter psykisk helse her

Dagtilbud rusmisbrukere

Du kan lese mer om rusomsorg her

Dagtilbud for utviklingshemmede

Gjøvik aktivitetssenter, Vestre Totenveg 228, 2817 Gjøvik er et kommunalt dagtilbud for voksne med funksjonshemming. Senteret er tilrettelagt som en arbeidsplass med mulighet for varierte oppgaver.

Les mer om tilrettelagte tjenester for voksne her

Søk om dagtilbud

Send utfylt og signert søknadsskjema til Enhet for tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen har mange åpne tilbud.

Du kan lese mer om frivilligsentralen her

Sist endret: 14. desember 2016