Dagaktivitetstilbud

Dagaktivitetstilbud for eldre

Dagaktivitetstilbudet  er et tilbud for personer som bor hjemme, og som har behov for et tilrettelagt sosialt tilbud. Dagaktivitetstilbudet har fokus på sosialt samvær, fysisk aktivitet og ernæring. Det er mange ulike aktiviteter, og det legges vekt på hva deltakerne selv ønsker å gjøre. Dagaktivitetstilbudet vil også være et avlastende tilbud for pårørende. Egenandelen for dagaktivitetstilbud dekker drosje og 2 måltider.

For personer som har demens er det et spesielt tilrettelagt dagaktivitetstilbud i Åslundmarka, Sørbyen, Nordbyen og Snertingdal.
Nordbyen, Snertingdal og Biri har dagaktivitetstilbud generelt for eldre.

Oversikt over omsorgssentre i Gjøvik

Søk om dagtilbud for eldre

Send utfylt og signert søknadsskjema til Enhet for tildeling og koordinering 


Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Du betaler egenandel for dagtilbud Betalingssatser for omsorgstjenster

Dagsenter psykisk helse

Du kan lese mer om dagsenter psykisk helse her

Dagtilbud rusmisbrukere

Du kan lese mer om rusomsorg her

Dagtilbud for utviklingshemmede

Gjøvik aktivitetssenter, Vestre Totenveg 228, 2817 Gjøvik er et kommunalt dagtilbud for voksne med funksjonshemming. Senteret er tilrettelagt som en arbeidsplass med mulighet for varierte oppgaver.

Les mer om tilrettelagte tjenester for voksne her

Søk om dagtilbud

Send utfylt og signert søknadsskjema til Enhet for tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen har mange åpne tilbud.

Du kan lese mer om frivilligsentralen her

Sist endret: 23. august 2017