Brukerstyrt personlig assistent

Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Ordningen innebærer at du selv er arbeidsleder og ansetter de personene du ønsker skal hjelpe deg.

Hvem kan søke?

Du som bor hjemme eller oppholder deg i Gjøvik kommune og

  • er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål
  • har et hjelpebehov som er omfattende og av varig karakter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av dine personlige assistenter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder

BPA kan også gis som avlastningstilbud til familier med funksjonshemmede barn.

Søknad om BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent)

Send utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Hva kan du forvente av oss

Praktisk bistand og opplæring omfatter både husholdningsoppgaver og direkte personlig bistand, som for eksempel påkledning, hygiene og mat.

Tjenester som krever medisinsk kompetanse, skal normalt ikke inngå i oppgavene.

Det går godt an å kombinere ulike tjenester når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen. Brukerstyrt personlig assistent kan kombineres med for eksempel nattjeneste eller bistand fra sykepleier.

Organisering av BPA ordningen

Når du har fått vedtak av kommunene på å organisere dine tjenester i en BPA ordning har du flere muligheter for bistand til administrering av ordningen din.

Jfr. Ri\undskriv I-9/2015 som omhandler Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er det tre muligheter å administrere BPA ordningen på.

I Gjøvik kommune kan man velge innen alle tre arbeidsgivermulighetene. Arbeidsgiveransvaret kan ligge hos:

  • kommunen
  • en privat leverandør
  • brukeren selv (krever at brukeren selv oppretter eget foretak)

I Gjøvik kommune ble det i 2015 gjennomført en Tjenestekonsesjon for kjøp av private tjenester vedrørende levering av BPA tjenester. Det betyr at Gjøvik kommunes innbyggere med vedtak på BPA kan velge mellom 9 private leverandører av BPA. Denne er gjeldende fra 1.5.15 og 4 år frem i tid.

Liste over private leverandører godkjent i Gjøvik kommune i perioden 1.5.2015 til 30.4.2019
Dedicare www.dedicare.no
Vitalegruppen www.vitale.as
Humana www.humana.se 
AssisterMeg  www.assistermeg.no 
Kvæfjord Opplevelser og avlastning www.koa-as.no 
HjemmeBest  www.hjemmebest.no 
Aleris  www.aleris.no 
JAG Assistanse AS  www.jagassistanse.no 
ULOBA SA  www.uloba.no 

Hva koster tjenesten?

Deler av den praktiske bistanden til hushold kan være hjemmehjelp, som du i tilfelle må betale for etter gjeldende satser.

Betalingssatser for omsorgstjenester

Sist endret: 23. august 2017
Tildeling og koordinering

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77

Kontaktperson: Britt Grethe Stensby Hagen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 61 18 97 76