Avlastning

Hvem kan søke?

 • du som gir omsorgen må ha behov for avlastning for fortsatt å kunne ivareta omsorgsbehovet i hjemmet
 • du kan være et familiemedlem eller en frivillig omsorgsgiver
 • omsorgsansvaret må være langvarig og tyngende
 • gjelder omsorgsansvar både for barn, unge, voksne, eldre og funksjonshemmede

Hvordan søke?

Søk om avlastning

Send utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Områder/forhold som ikke gir rett til avlastning

 • omsorgsgivers behov for barnevakt
 • at omsorgsgiver mangler nettverk er ikke alene et kriterium
 • en diagnose eller bestemt type funksjonshemming er ikke alene et kriterium
 • erstatning for andre tiltak som man har tilbud om, men ikke ønsker å benytte, for eksempel SFO eller hjemmesykepleie

Avlastningstilbud

Det vurderes i hver enkelt sak, i samråd med søker, hva som er mest hensiktsmessig.
Avlastning kan gis i form av:

 • døgnopphold i sykehjem
 • døgnopphold i avlastningsenhet for barn og unge med funksjonsnedsettelser
 • opphold hjemme hos private avlastere
 • ulike tilbud på dagtid

Pris

Tjenesten er gratis

Sist endret: 23. august 2017
Tildeling og koordinering

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77

Kontaktperson: Britt Grethe Stensby Hagen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 61 18 97 76