Søknad om redusert betaling

Det finnes en nasjonal ordning for reduksjon av  foreldrebetaling i barnehager for familier/husholdninger med lav inntekt. Ingen skal betaler mer enn 6% av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. 
Inntektsgrense for 2016/2017 er kr. 500 500.

Det finnes også en ordning med 20 timer gratis for de eldste barna. For 2017/2018 gjelder dette barn født 2012, 2013 og 2014 fra husholdninger med inntekt lavere enn kr. 450 000.

Ordningen gjelder for private og offentlige barnehager, ansvaret for gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene. Du kan lese mer om ordningen her, Informasjon om retten til redusert foreldrebetaling .

Vi har elektronisk Søknadsskjema og du kan sende selvangivelse som vedlegg i søknaden.