For styrer i barnehage

Skjema

Prosedyre spes.ped

Henvisning PPT og LOGOPED

Henvisning PPT og LOGOPED

Tidsfrister for spes.ped

Mal for halvårsrapportering spes.ped

Mal for årsrapport

Mal for IUP

Mal for rapport på minoritetsmidler

Mal for rapport på bemanning knyttet til helse

Mal for innkalling og referat til ansvarsgruppemøter

Mal for innkalling og sakliste sakkyndighetsmøter

Mal for referat sakkyndighetsmøter

Forespørsel om veiledning fra veil.team

Info om veiledningsteamet

Dispensasjon fra utdanningskravet

Melde behov for ekstra ressurs

Rutiner

Rutine for melding til barneverntjenesten

 

Sist endret: 2. mai 2017