For styrer i barnehage

Skjema

Rapporter- Spesialpedagogiske tiltak i barnehage

Mal halvårsrapport 2018

Mal for årsrapport 2018

Mal for IUP 2018

Mal for rapport på øremerkede midler 2018

Mal på pedagogisk rapport 2018

Møtemaler- Spesialpedagogiske tiltak i barnehage

Mal for innkalling til ansvarsgruppemøter/ sakkyndighetsmøte 2018

Mal for referat fra ansvarsgruppe/ sakkyndighetsmøte 2018

Huskeliste sakkyndighetsmøte 2018

Tverrfaglig veiledningsteam

Forespørsel om veiledning fra veil.team

Info om veiledningsteamet

Diverse

Prosedyre spes.ped

Tidsfrister for spes.ped

Dispensasjon fra utdanningskravet

Melde behov for ekstra ressurs

Henvisning PPT og LOGOPED

Henvisning PPT og LOGOPED

Rutiner

Rutine for melding til barneverntjenesten

 

Sist endret: 12. mars 2018