Tverrfaglig familieteam

Tverrfaglig familieteam 

Vi er et lavterskeltilbud for familier med barn og ungdom i alderen 0-18 år som bor i Gjøvik kommune.

  • Du trenger ingen henvisning
  • Du kan få noen å snakke med, 
  • Du kan få råd og veiledning, eksempelvis om utfordringer i forhold til samspill, grensesetting og det å være foreldre
  • Du kan få veiledning i forhold til vanskelige livssituasjoner
  • Du kan få hjelp til å kontakte andre i hjelpeapparatet – vi kan være din «los» i systemet
  • Du kan komme til oss direkte, eller noen andre kan henvende seg for deg

Bistand fra Tverrfaglig familieteam - skjema

Hvor treffer du oss?

Tverrfaglig familieteam holder til på rådhuset.

Telefon: 61 18 95 00

E-post: tverrfaglig.familieteam@gjovik.kommune.no

Postadresse:
Gjøvik kommune
Tverrfaglig familieteam
Postboks 630
2810 Gjøvik

Brosjyre

Tverrfaglig familieteam

Sist endret: 23. september 2016
Tverrfaglig familieteam

Besøksadresse:

Kauffeldtsplass 1
2810 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00