Helsestasjonstjenester

Ny runde med oppstart av HPV-vaksine 17. september 2018

I Gjøvik kommune har vi tilbud om oppstart (1.dose) HPV-vaksinering 17. september  og 22.oktober 2018 kl.16.00 – 19.00. Vennligst ring helsestasjonen på tlf. 61189521 for å registere deg, bestille time eller om du har ytteligere spørsmål.
Husk timebestilling!

Ring helsestasjonen for timebestilling dersom du har tatt en eller to vaksinedoser og trenger å fullføre (du trenger 3 doser for å være fullvaksinert)

Oppfølgingstimer for 2. og 3. dose vil bli gitt etter første vaksinasjon.

Vaksineringen vil foregå i Rådhuset i Øvre Torvgate 26 på Gjøvik (inngang fra Hunnsveien).

Gratis HPV-vaksine

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.  

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

 

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine:

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

Helsestasjontjenester

Helsestasjontjenester omfatter følgende deltjenester:

  • Jordmortjenesten
  • Helsestasjon 0–5 år
  • Skolehelsetjenesten
  • Reisevaksinering
  • Smittevern

Kontaktinformasjon

Telefonhenvendelser

Helsestasjontjenestene er åpen for telefonhenvendelser mandag til fredag kl. 08:00–15:00.

Telefonnr.: 61 18 95 21

Brev til helsestasjontjenesten sendes til:

Gjøvik helsestasjon
Postboks 630
2810 Gjøvik

Klagerett

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylket (fylkeslegen).

Informasjon om klageadgang

Jordmortjenesten

Om tilbudet

Jordmor kan tilby den gravide med partner informasjon og veiledning om svangerskapet, fødselen og det å bli foreldre.

I samarbeid med fastlegen vil jordmor forsøke å gi den gravide best mulig oppfølging og omsorg under svangerskapet. Gravide kan velge fritt hvem de vil gå til kontroll hos. De fleste velger å gå til jordmor og lege annenhver gang.

Det tilbys timer ved helsestasjonene i Sentrum, Biri og Snertingdal.

Jordmor har taushetsplikt og alle kontroller er gratis.

Timeavtale

Time hos jordmor kan bestilles på telefon: 61 18 95 21

Fødsels og foreldreforberedende kurs

Helsestasjonen tilbyr svangerskapskurs .Kurset går over to ganger og holdes av jordmor og helsesøster. Temaene på kurset er fødsel, amming og den første tiden hjemme med et nyfødt barn.

Kursene arrangeres i helsestasjonens lokaler i Åslundmarka, Rådyrvegen 5, 2827 Hunndalen

Meld deg på her (elektronisk skjema)

Dette er en fin anledning til å møte andre som venter barn. Du kan komme sammen med din partner, kjæreste, venninne eller en annen du måtte ønske.

Kurset er gratis

Kursdatoer høsten 2018:

September:

Torsdag 06.09 kl. 14:00-15:30 med jordmor

Onsdag 12.09 kl. 17:00-19:00 med helsesøster

Oktober:

Torsdag 04.10 kl. 14:00-15:30 med jordmor

Onsdag 10.10 kl. 17:00-19:00 med helsesøster

November:

Torsdag 01.11 kl. 14:00-15:30 med jordmor

Onsdag 07.11 kl. 17:00-19:00 med helsesøster

Desember:

Torsdag 06.12 kl. 14:00-15:30 med jordmor

Onsdag 12.12 kl. 17:00-19:00 med helsesøster

Førskolebarn

Helsestasjonen er et kommunalt tilbud til alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis.

Helsestasjonsprogrammet

Foreldre og barn tilbys hyppig kontakt med helsesøster hver måned i barnets første leveår. Deretter årlig frem til skolestart.

Barnet vil også få tilbud om legeundersøkelse i forhold til utvikling ved 6 ukers alder, 6 mnd., 1 år, og 3 år. Hvis barnet er sykt, ta kontakt med din fastlege.

Helsestasjonsprogrammet

Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet (ekstern lenke)

Kontakt

Helsestasjonen er åpen for telefonhenvendelser mandag til fredag kl. 08:00 - 15:00.

Timeavtale

Besøk på helsestasjonen er som regel avtalt på forhånd. Ønsker du kontakt utover avtalt time ta kontakt pr. telefon. Timeinnkalling til kontaktene ved 2, 3 og 4 år vil du motta pr. brev.

Dersom du er forhindret fra å møte til avtalt time, gi beskjed i god tid slik at andre kan benytte timen.

Syke barn

Syke barn bør ikke møte på helsestasjonen. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med din fastlege.

Hvilken helsestasjon tilhører din familie?

Sentrum helsestasjon
Barn bosatt i Gjøvik, Vindingstad og Fredheim skolekrets. Øvre Torvgate 26, inngang fra Hunnsveien.

Åslundmarka helsestasjon
Barn bosatt i Kopperud, Vardal og Hunndalen. Rådyrvegen 5, 2827 Hunndalen

Biri helsestasjon
Barn bosatt i Biri, Biristrand og Redalen. Birivegen 97, 2836 Biri.

Snertingdal helsestasjon
Barn bosatt i Snertingdalen. Snertingdalsvegen 1741, 2838 Snertingdal.

Barseltreff/ Småbarnstreff

Velkommen til barseltreff og småbarnstreff!

Treffene er sosiale møtesteder der du kan bli kjent med andre småbarnsforeldre.

For helsestasjonene i Gjøvik sentrum og Hunndalen arrangeres treffene i samarbeid med Frivilligsentralen avd. Sentrum, mandager fra kl 10 – 13. Oppmøte i Frivilligsentralens lokaler i Øvre Torvgate 2 (underetasjen til Furubakken, ved siden av Fjellhallen).


Kl. 10.00 – 11.30: For barn i alderen ca 6 mnd til 2 år.
Kl. 11.30 – 13.00: For barn 0-6 mnd.

Felles lunsj kl.11.00. Ta gjerne med matpakke.

Det vil bli tema enkelte dager, blant annet om motorisk utvikling, samspill og mobilbruk. Det vil også bli arrangert førstehjelpskurs i løpet av høsten. Dato og klokkeslett for tema annonseres på facebooksiden til Gjøvik helsestasjon og Frivilligsentralen. Det vil være helsesøster til stede på alle treffene.
Ingen påmelding. Treffene er gratis. Oppstart 20. august.

For deg som bor på Biri er det barseltreff på Biri helsestasjon annenhver onsdag (ulik uke)kl. 11:00 -12:30, oppstart 12. september.

For Snertingdal, ta kontakt med helsesøster der for dato.

Ønsker du vektkontroll eller samtale med helsesøster, ber vi om at du bestiller tid til dette utenom barseltreffet. Tlf. til helsestasjonen: 61189521.

Trygghetssirkelen (COS) kurs for foreldre til barn 0-6 år +

Kurset går over fem ganger fra kl.14:00 -16:00 og holdes i helsestasjonens lokaler i Åslundmarka.

Mer informasjon om Trygghetssirkelen (COS) kurset høsten 2018 finner du her.

Høsten 2018 kjører vi 2 kurs:

Oppstart 13. september 2018 med påfølgende kursdager:
20. september
27. september
18. oktober
25. oktober

Oppstart 8. november 2018 med påfølgende kursdager

15. november
22. november
29. november
13.desember

Kurset er gratis.

Skolehelsetjenesten

Om tilbudet

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og deres foreldre. Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesøster tilbyr enkeltsamtaler, oppfølging, pubertetsundervisning, gruppesamtaler og vaksinering etter barnevaksinsajonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet (ekstern lenke)

Helsesøster følger opp enkeltelever etter behov.

Helsesøster har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Kontakt

Hver skole har kontakthelsesøster som har fast tilstedetid på den enkelte skole.

Ved behov for kontakt med skolehelsetjenesten, ta kontakt med den enkelte skole eller ved helsestasjonstjenesten tlf 61 18 95 21

Nytilflyttede elever og foreldre kontaktes.

Helsestasjon for Ungdom

Helsestasjon for ungdom sine sider. 

Reisevaksiner

Om tilbudet

Vaksinasjonskontoret gir råd og veiledning om helse og reise. Avhengig av hvor du skal reise og hva slags reise du skal foreta, har du behov for ulike vaksiner. Vi hjelper deg med dette. I tillegg til vaksinering, kan vi også skrive ut forebyggende malariaresepter og du kan få kjøpt drikkevaksine mot turistdiare.

Timebestilling

Timebestilling på telefon 61 18 95 21, mandag til fredag kl. 08:00–15:00.
Husk at du må bestille time i god tid før du skal ut å reise!

Åpningstider

Reisevaksinekontoret er åpent hver tirsdag, onsdag og torsdag.

Pris

Prisliste pr. 01.01.2018

Konsultasjonspris kr. 280,- pr. person pr. gang.

Maks. konsultasjonspris pr. familie kr. 580,-

Henting av drikkevaksine gebyr kr. 100,- pr person.

Konsultasjonsprisen kommer i tillegg til vaksineprisen.

Ikke avbestilt time vil bli fakturert med konsultasjonsgebyr på kr 280,- ved manglende oppmøte.

Link til prisliste på helsestasjonstjenester

Beliggenhet

Reisevaksinekontoret ligger i helsestasjonstjenestens  lokaler i Øvre Torggate 26 (Inngang fra Hunnsveien)

Linker

Reiseråd fra Folkehelseinstituttet (ekstern lenke)

Aktuelle reisevaksiner fra Folkehelseinstituttet (ekstern lenke)

Smittevern

Om tilbudet

Smittevernavdelingen jobber med smitte- og infeksjonsforebyggende arbeid, i samarbeid med kommuneoverlegen. Avdelingen tilbyr også vaksiner mot smittsomme sykdommer etter gjeldende retningslinjer.

Tuberkulose

Avdelingen tilbyr både tuberkulosekontroll og vaksinering.

Timebestilling

Timebestilling på telefon 61 18 95 21, mandag til fredag kl. 08:00–15:00.

Linker

Smittevernloven (ekstern lenke)

Sist endret: 06.09.2018
Helsestasjonen

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Kontaktperson: Karoline Duenger

Tittel: Leder helsestasjonstjenester

Telefon: 61 18 95 21