Helsestasjonstjenester

Gratis HPV-vaksine

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.   

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

I Gjøvik kommune vil vi fortsette med HPV-vaksinering på følgende to datoer:

27.mars, kl.16.00 – 19.00

Vaksineringen vil foregå i Rådhuset i Øvre Torvgate 26 på Gjøvik (inngang fra Hunnsveien). Det er drop-in, så noe ventetid må påberegnes. Etter vaksinasjonen må man vente i lokalene i 20 minutter.

Ved spørsmål kontakt helsestasjonen på tlf. 61189521

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

Helsestasjontjenester

Helsestasjontjenester omfatter følgende deltjenester:

  • Jordmortjenesten
  • Helsestasjon 0–5 år
  • Skolehelsetjenesten
  • Reisevaksinering
  • Smittevern

Kontaktinformasjon

Telefonhenvendelser

Helsestasjontjenestene er åpen for telefonhenvendelser mandag til torsdag kl. 08:00–11:00 og 12:30-15:00.

Telefonnr.: 61 18 95 21

Brev til helsestasjontjenesten sendes til:

Gjøvik helsestasjon
Postboks 630
2810 Gjøvik

Klagerett

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylket (fylkeslegen).

Informasjon om klageadgang

Jordmortjenesten

Om tilbudet

Jordmor kan tilby den gravide med partner informasjon og veiledning om svangerskapet, fødselen og det å bli foreldre.

I samarbeid med fastlegen vil jordmor forsøke å gi den gravide best mulig oppfølging og omsorg under svangerskapet. Gravide kan velge fritt hvem de vil gå til kontroll hos. De fleste velger å gå til jordmor og lege annenhver gang.

Det tilbys timer ved helsestasjonene i Sentrum, Biri og Snertingdal.

Jordmor har taushetsplikt og alle kontroller er gratis.

Timeavtale

Time hos jordmor kan bestilles på telefon: 61 18 95 21

Fødsels og foreldreforberedende kurs

Helsestasjonen tilbyr fødsels- og foreldreforberedende kurs i form av tematreff i svangerskapet. Kurset inneholder 2 temasamlinger og holdes av jordmor og helsesøster. Temaene er fødsel, den første tiden hjemme og amming.

Treffene arrangeres i helsestasjonens lokaler i Åslundmarka, Rådyrvegen 5, 2827 Hunndalen

Påmelding ved henvendelse til jordmor eller til helsestasjonen: tlf. 61 18 95 21.

Treffene er også en fin anledning til å møte andre som venter barn. Du kan komme sammen med din partner, kjæreste, venninne eller en annen du måtte ønske.

Dere melder dere i utgangspunktet på to fortløpende treff, men det er også mulig å delta på enkeltdager eller samme tema flere ganger.

Tematreffene er gratis.

Datoer for tematreff  2017 er:

Torsdag 9. mars kl. 14:00 – 15:30 m/jordmor

Onsdag 15. mars kl. 17:00 - 19:00 m/helsesøster

 

Torsdag 6. april kl. 14:00 – 15:30 m/jordmor

Onsdag 19. april kl.  17:00 – 19:00 m/helsesøster

 

Torsdag 4. mai kl. 14:00 - 15:30 m/jordmor

Onsdag 10. mai kl. 17:00 – 19:00 m/helsesøster

 

Torsdag 1. juni  kl. 14:00 – 15:30 m/ jordmor

Onsdag  7. juni  kl. 17:00 – 19:00 m/helsesøster

 

Torsdag 7. september kl. 14:00 – 15:30 m/ jordmor

Onsdag  13. september  kl.17:00 – 19:00 m/helsesøster

 

Torsdag 2. november  14:00 – 15:30 m/jordmor

Onsdag 8. november  kl.17:00 – 19:00 m/helsesøster

Førskolebarn

Helsestasjonen er et kommunalt tilbud til alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis.

Helsestasjonsprogrammet

Foreldre og barn tilbys hyppig kontakt med helsesøster hver måned i barnets første leveår. Deretter årlig frem til skolestart.

Barnet vil også få tilbud om legeundersøkelse i forhold til utvikling ved 6 ukers alder, 6 mnd., 1 år, og 3 år. Hvis barnet er sykt, ta kontakt med din fastlege.

Helsestasjonsprogrammet

Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet (ekstern lenke)

Kontakt

Helsestasjonen er åpen for telefonhenvendelser mandag til torsdag kl. 08:00–11:00 og 12:30-15:00.

Timeavtale

Besøk på helsestasjonen er som regel avtalt på forhånd. Ønsker du kontakt utover avtalt time ta kontakt pr. telefon. Timeinnkalling til kontaktene ved 2, 3 og 4 år vil du motta pr. brev.

Dersom du er forhindret fra å møte til avtalt time, gi beskjed i god tid slik at andre kan benytte timen.

Syke barn

Syke barn bør ikke møte på helsestasjonen. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med din fastlege.

Hvilken helsestasjon tilhører din familie?

Sentrum helsestasjon
Barn bosatt i Gjøvik, Vindingstad og Fredheim skolekrets. Øvre Torvgate 26, inngang fra Hunnsveien.

Åslundmarka helsestasjon
Barn bosatt i Kopperud, Vardal og Hunndalen. Rådyrvegen 5, 2827 Hunndalen

Biri helsestasjon
Barn bosatt i Biri, Biristrand og Redalen. Birivegen 97, 2836 Biri.

Snertingdal helsestasjon
Barn bosatt i Snertingdalen. Snertingdalsvegen 1741, 2838 Snertingdal.

Barseltreff

Helsestasjonen arrangerer barseltreff for deg som har barn i alderen 0 til 6 mnd. Barseltreffet er et sosialt møtested der du kan bli kjent med andre småbarnsforeldre. Oppmøte på helsestasjonen i Åslundmarka: Rådyrvegen 5, Hunndalen. Første ordinære mandag i mnd.: 6.mars, 3.april, 8.mai, 12.juni, 4.sept. Kl. 11-12.30. Det vil være en helsesøster tilstede noe av tiden. Enkelte dager vil det være et bestemt tema: 3.april kommer Tverrfaglig familieteam og snakker om temaet samspill, 12.juni kommer de og snakker om hva de kan tilby foreldre.  Mars og 8 mai blir det med fysioterapeut som tar opp temaer som f. eks  håndtering og stimulering av barnet , mageleie,  symmetri, bekkensbunnstrening for mor.

 

Ingen påmelding. Treffet er gratis. Siste treff før sommeren: 12. juni, vi starter igjen 4.sept.

For deg som bor på Biri er det barseltreff på Biri helsestasjon annenhver onsdag (ulik uke)kl. 11:00 -12:30

Ønsker du vektkontroll eller samtale med helsesøster, ber vi om at du bestiller tid til dette utenom barseltreffet. Tlf. til helsestasjonen: 61189521.

Skolehelsetjenesten

Om tilbudet

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og deres foreldre. Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesøster tilbyr enkeltsamtaler, oppfølging, pubertetsundervisning, gruppesamtaler og vaksinering etter barnevaksinsajonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet (ekstern lenke)

Helsesøster følger opp enkeltelever etter behov.

Helsesøster har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Kontakt

Hver skole har kontakthelsesøster som har fast tilstedetid på den enkelte skole.

Oversikt over kontakthelsesøstre og tilstedetid

Nytilflyttede elever og foreldre kontaktes.

Du kan også ta kontakt med vårt sentralbord på telefon: 61 18 95 21

Helsestasjon for Ungdom

Helsestasjon for ungdom sine sider. 

Reisevaksiner

Om tilbudet

Vaksinasjonskontoret gir råd og veiledning om helse og reise. Avhengig av hvor du skal reise og hva slags reise du skal foreta, har du behov for ulike vaksiner. Vi hjelper deg med dette. I tillegg til vaksinering, kan vi også skrive ut forebyggende malariaresepter og du kan få kjøpt drikkevaksine mot turistdiare.

Timebestilling

Timebestilling på telefon 61 18 95 21, mandag til torsdag kl. 08:00–11:00 og 12:30-15:00.
Husk at du må bestille time i god tid før du skal ut å reise!

Åpningstider

Reisevaksinekontoret er åpent hver tirsdag, onsdag og annenhver torsdag.

Pris

Prisliste pr. 01.01.2017

Konsultasjonspris kr. 270,- pr. person pr. gang.

Maks. konsultasjonspris pr. familie kr. 560,-

Henting av drikkevaksine gebyr kr. 95,- pr person.

Konsultasjonsprisen kommer i tillegg til vaksineprisen.

Hvis du ikke møter opp og ikke har avbestilt timen, vil du bli fakturert med konsultasjonsgebyr.

VAKSINEPREPARATER OG PRISER:

Sykdom   det vaksineres mot

Priser

Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/Polio   (påfylldose)

 310,-

Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/Polio   (basisvaksinasjon pr dose)    

 310,-

Gul   feber

 310,-

Hepatitt   A (barn) pr. dose

 310,-

Hepatitt   A (voksen) pr. dose

 360,-

Hepatitt   B (barn) pr.dose

 210,-

Hepatitt   B (voksen) pr. dose

 260,-

Hepatitt   A+B (barn) pr. dose

 360,-

Hepatitt   A+B (voksen) pr dose

 460,-

Japansk   encefalitt

 910,-

Kolera/E.Coli   (”turistdiare”)1 dose

 210,-

Kolera/E.Coli   2x1 dose

 420,-

Meningokokk   ACWY

 460,-

Rabies

 510,-

Skogflåttencefalitt   (barn) pr. dose

 310,-

Skogflåttencefalitt   (voksen) pr. dose

 360,-

Tyfoidfeber   (3 kapsler)

 210,-

Sesonginfluensa

 100,-

Beliggenhet

Reisevaksinekontoret ligger i helsestasjonstjenestens  lokaler i Øvre Torggate 26 (Inngang fra Hunnsveien)

Linker

Reiseråd fra Folkehelseinstituttet (ekstern lenke)

Aktuelle reisevaksiner fra Folkehelseinstituttet (ekstern lenke)

Smittevern

Om tilbudet

Smittevernavdelingen jobber med smitte- og infeksjonsforebyggende arbeid, i samarbeid med kommuneoverlegen. Avdelingen tilbyr også vaksiner mot smittsomme sykdommer etter gjeldende retningslinjer.

Tuberkulose

Avdelingen tilbyr både tuberkulosekontroll og vaksinering.

Timebestilling

Timebestilling på telefon 61 18 95 21, mandag til torsdag kl. 08:00–11:00 og 12:30-15:00.

Linker

Smittevernloven (ekstern lenke)

Sist endret: 7. oktober 2015
Helsestasjonen

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Kontaktperson: Anita Wisth

Tittel: Leder helsestasjonstjenester

Telefon: 970 15 747